Kategoriarkiv: Resurs Holding

Resurs resultat strax under förväntan

De totala intäkterna uppgick till 851 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 838 miljoner kronor.

”Resurs fjärde kvartal innebar god intäktstillväxt, något förbättrad marginal samt en fortsatt stark och stabil finansiell ställning”, skriver vd Nils Carlsson som framhåller att låneboken växte och att marginalen förbättrades för andra kvartalet i rad efter framgångsrika prisjusteringar.

Utlåningen till allmänheten växte 12 procent jämfört med ett år tidigare. Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 37,2 miljarder kronor (36,4).

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,9 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 15,3.

Kreditförlusterna uppgick till 236 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 214 miljoner kronor.

”Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,6 procent (2,1 procent) till följd av den starka lånebokstillväxten och högre avsättningar i vår makromodell på grund av den rådande situationen i omvärlden och något högre volymer i förseningsstatus. Vi följer den ekonomiska utvecklingen i samhället och fortsätter vårt metodiska arbete för att hantera den påverkan som utmaningarna i ekonomin kan innebära för vissa kundgrupper”, uppger Resurs-chefen i bokslutet.

Utdelningen för 2022 föreslås sammantaget bli 1:99 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 2:17 kronor. Året före var utdelningen 4:31 kronor per aktie.

”Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om en vinstutdelning om 1:07 kronor per aktie. Totalt innebär det att Resurs Holding per 2022 delat ut 1:99 kronor per aktie vilket motsvarar 50 procent av koncernens rapporterade nettoresultat 2022”, skriver bolaget.

Trading Direkt: Rapporter från NCC och Paradox

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P 500, DAX, US10Y, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin,Koppar, Guld, Soilver, Olja, Arjo, Catena, Evolution, Hexagon, Mildef, Nordea, Resurs Holding, S2Medical, SEB A, Stillfront, VNW Global, Vonovia, Zwipe

 

Tre köptips från Börsveckan

Logistea har nu kommit ner till attraktiva nivåer samtidigt som fastighetsbolaget sitter på flertalet intressanta projekt. Börsveckan vänder därför på klacken och lyfter från sälj till köp efter kursnedgången.

Nykomlingen på fastighetsmarknaden, SLP, växer i hög takt med ständigt nya affärer, men det är svårt att motivera att man ska betala så mycket mer än 50 procent premie och över 20 gånger förvaltningsresultatet i rådande situation, menar Börsveckan som håller ett öga på SLP men landar i rådet avvakta.

Kullagertillverkaren SKF värderas redan som om lågkonjunkturen vore här, enligt Börsveckan. För den som kan undvara kapital på lite längre sikt och uppskattar utdelningarna på vägen finns nu ett bra köpläge i industriklenoden, heter det i analysen.

Betssons expansion i Latinamerika bär frukt och kompenserar till stor del för tappet i Nederländerna. Aktien kommer inte utan risker, men Börsveckan menar att det också reflekteras i prislappen och sätter ett köpråd på tolv månaders sikt.

”Om vi åsätter vinsten från Turkiet en multipel om låga 3x och övriga rörelsens vinster en multipel på 12x på 2023-års förväntade vinst, ja då ser uppsidan ut att vara cirka 20 procent”, skriver Börsveckan.

Börsnykomlingen Oneflow, med fokus på digital avtalshantering, är ett intressant SaaS-bolag, men vägen till lönsamhet är slingrig och värderingen är hög, skriver tidningen. Rådet blir avvakta.

Även Resurs ges rådet avvakta av Börsveckan, som inte tror att det är rätt läge att kliva på denna aktie givet den stigande osäkerheten i ekonomin överlag.

Tidningen gillar Bredband2, men aktien är inget fynd och rådet blir här avvakta. Innan Börsveckan ska trycka på köp får bolaget visa att lönsamheten utvecklas år rätt håll, heter det i analysen.

 

Resurs resultat bättre än väntat

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 244 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 749 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte till 34,2 miljarder kronor jämfört med 31,6 miljarder ett år tidigare.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,5 procent vid utgången av kvartalet.

Kreditförlusterna uppgick till 176 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 181 miljoner kronor.

Resurs Banks kreditförlustnivå jämfört med motsvarande tid föregående år förbättrades i första kvartalet och uppgick till 2,1 procent (2,5).

”Vi följer den ekonomiska utvecklingen i samhället noga då en ökad inflation och stigande räntor påverkar hushållens disponibla inkomster”, skriver Resurs Banks vd Nils Carlsson i rapporten.

Vad gäller den preliminära bedömningen Resurs Bank i februari i år mottog från Finansinspektionen, om att bolaget inte grundar sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen, skriver Nils Carlsson att Resurs Bank inte delar den bedömningen vilket bolaget har förklarat i ett svar till myndigheten.

”Det är vår bedömning att den metod som Finansinspektionen förespråkar i allt väsentligt innebär ett ingrepp i konsumentens integritet och självbestämmande samt skulle sannolikt inte heller ge ett bättre konsumentskydd”, skriver Nils Carlsson.

DNB sätter köp på Resurs

DNB väntar sig ytterligare regleringar av den svenska konsumentkreditsektorn under de närmaste åren, men att dessa troligen kommer att påverka konkurrenterna mer än Resurs.

Banken anser att marknaden har överreagerat på det regulatoriska trycket och att Resurs har en attraktiv värdering jämfört med sektorkollegorna.

Resurs aktie stängde på 28,50 kr i fredags på Stockholmsbörsen.

 

Resurs något under förväntan

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 244 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 262 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 753 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 771 miljoner kronor.

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 33,3 miljarder kronor, väntat var 32,9 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,8 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 13,9.

Kreditförlusterna uppgick till 173 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 177 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 1:31 kronor per aktie, med en tidigare utdelning under hösten summerar utdelningen för 2021 till 4:31 kronor per aktie. Förväntat var 4:16 kronor.

Resurs minskade intäkterna med 7 procent i det fjärde kvartalet samtidigt som rörelseresultatet sjönk med 9 procent. Enligt vd Nils Carlsson beror nedgången på en lägre lånebok och marginal i Norge, lägre ränteintäkter i Danmark samt mixeffekter inom Payment Solutions.

Det skriver vd:n i rapporten.

På det positiva kontot ökade nischbankens lånebok med 8 procent för helåret och 4 procent i det fjärde kvartalet samtidigt som kreditförlustnivån förbättrades till 2,1 procent från 2,5 procent motsvarande kvartal året innan.

”Vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för Resurs, utan också ett fjärde och sista kvartal med ökad lånebokstillväxt och god försäljningsutveckling på alla marknader”, skriver vd:n.

Nya finansiella mål för Resurs

Bolagets aviserar ett nytt finansiellt mål för resultattillväxten per aktie, som ska uppgå till minst 10 procent per år.

”Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet, då Resurs bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid”, uppger bolaget.

Målet är att K/I-talet, ett mått på kostnader i förhållande till intäkter, ska understiga 35 procent exklusive Insurance på medellång sikt. Tidigare var målsättningen att ligga under 40 procent, enligt bolagets årsredovisning för 2020.

Vidare har bolaget målsättningen att hålla en kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation som överstiger det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med 150-300 punkter. Målet var tidigare en kärnprimärkapitalrelation om över 11,5 procent.

Målsättningen att årligen distribuera minst 50 procent av nettovinsten till aktieägarna behålls.

Vidare uppger bolaget att den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor, som Resurs Bank gjort med anledning av Covid-19, kommer att lösas upp i sin helhet, vilket ger en positiv resultatpåverkan under tredje kvartalet 2021.

Bolagets uppger vidare att arbetet med utdelning och särnotering av dotterbolaget Solid Försäkring fortskrider enligt plan. Arbetet med särnoteringen har medfört engångskostnader om cirka 15 miljoner kronor under tredje kvartalet och väntas belasta fjärde kvartalet med cirka 25 miljoner kronor.

 

Trading Direkt: Häftiga ras och rusningar i småspararfavoriter

 

Programledare Joakim Rönning gick igenom nyhetsflödet runt bolagen Embracer, Kambi, Kindred, Storytel, Veoneer, Tobii, Smart Eye, Bim Object och ISR Holding under sändningen.

I tillägg gjorde analytikern Tobbe Rosén teknisk analys på 14 tittarönskemål.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, bitcoin, guld, koppar, olja, Amazon, Cellink, Embracer, Gapwaves, Genovis, Hexatronic, Implantica, Lexington, Mekonomen, Nordea, Plejd, Resurs, Scandi Standard, Sivers Semiconductors.

 

AFV: En aktie att köpa

”Aktien handlades kring 60 kr innan Covid-19-krisen och har långt ifrån återhämtat sig dit. Den operativa utvecklingen ger förvisso inget större stöd till en sådan uppvärdering heller kan man tycka”, skriver tidningen.

Affärsvärldens beslut om att köpstämpla aktien tas mot bakgrund av att förväntningarna på bolaget ”känns väl låga på framtiden”, snarare än att tidningen tycker att Resurs presterar särskilt bra.

På onsdagseftermiddagen handlades aktien till omkring 42 kr.