Kategoriarkiv: Musti Group

Två aktietips från AFV

Husdjursbolaget har kvar tillväxtkraften

Finska husdjursbolaget Musti Group har halverats på börsen sedan toppnoteringarna. Tillväxten har kommit ned ett hack för bolaget men Affärsvärlden tror Musti fortfarande har tillväxtkraft kvar.

”Även om det går att se moln på himlen så väger fördelarna över för Musti. Butikstillväxten ger en bas på runt 6 procent i tillväxt och i Norge bör det finnas rum kvar för väsentlig tillväxt. Europris har 276 butiker där. Förvisso extremt många, men Mustis 70 bör inte vara ett tak. Vi sätter ett köpråd på aktien även om det kortsiktigt finns risk för några svaga kvartal till”, skriver Affärsvärlden.

Mjukvarubolaget kan accelerera tillväxten

Det finns en hel del faktorer som tyder på att mjukvarubolaget Synthetic MR kan accelerera tillväxttakten kommande år. Lanseringen av bolagets 3D-produkt är en särskilt viktig värdedrivare. Det skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i ett köpråd.

På plussidan är att tillväxten under 2023 ser ut att bli stark och att bolaget ruvar sedan emissionen ifjol på en solid nettokassa, enligt analysen. Ett minus är att det operativa kassaflödet varit svagt och att likviditeten i aktien är klen.

”Aktien är inte billig på nuvarande meriter. Som investerare gäller det att våga lyfta blicken ett par år ut. Med skyhöga bruttomarginaler blir skalbarheten stark och värderingen sjunker då fort. Investerare som gillar snabbväxande medicinteknikbolag och inte räds risknivån kan överväga en post. Med de brasklapparna blir rådet köp”, heter det.

 

AFV: Två aktier att köpa

New Waves har arbetat med kostnader under pandemin och 2021 var rörelsemarginalen 15 procent jämfört med historiska 8-10 procent. Craft har utvecklats bra med även de andra affärsområdena har utvecklats bra menar AFV som dock frågar sig om 15 procent är en hållbar ny normalnivån.

”New Wave är ett kvalitativt bolag. Osäkerheten kring marginalutvecklingen är rätt hög och en tydlig risk. Likaså att vinsttillväxten mattas av. Investerare som accepterar dessa risker kan överväga en post. Vi utfärdar ett spekulativt köpråd”, skriver tidningen.

Musti som bland annat äger Arken Zoo är marknadsledare på en växande marknad där Pandemin gett ett uppsving för husdjursägande. Börsen har inte missat det och värderingarna på bolagen i sektorn har varit höga men kommit ned något den senaste tiden.

”Musti har en väletablerad position på en marknad med stark underliggande tillväxt. Satsningarna på ökad andel egna produkter i Sverige och Norge möjliggör ökad lönsamhet”, skriver AFV.

 

Musti faller 15 procent i Helsingfors

Försäljningen under kvartalet ökade drygt 20 procent till 82,7 miljoner euro och den organiska tillväxten var 11,6 procent. Det justerade rörelseresultatet ebita steg 13,3 procent till 7,3 miljoner euro medan nettoresultatet minskade 16 procent till 4,1 miljoner euro. Även den justerade ebita-marginalen minskade något, till 8,8 procent att jämföra med 9,3 procent motsvarande kvartal i fjol.

Aktien, som noterades i februari 2020, har utvecklats mycket starkt och sedan börsdebuten och ökat i värde med över 200 procent. Bidragande till detta har enligt många bedömare varit pandemin, som fått många hemmaarbetande att vilja skaffa ett husdjur – Mustis vd David Rönnberg kallade i november förutsättningarna som rått under året ”extraordinära”. Bolaget uppdaterade i våras också sina finansiella mål där bland annat den medel- till långsiktiga justerade ebita-marginalen ska ligga på minst 13 procent.

I april i år ändrade dock Carnegie sin rekommendation för aktien från köp till behåll, med motiveringen att värderingen enligt investmentbanken blivit mycket ansträngd. Aktien kostade då cirka 31,30 euro.

Kort därefter sålde Mustis vd 125.000 aktier i bolaget till kursen 31,57 euro, vilket inbringade motsvarande cirka 40 miljoner kr. I förra veckan sänkte så även Nordea sin rekommendation för aktien till behåll från tidigare köp.

Tisdagens rapport tycks inte ha infriat marknadens förväntningar. På Helsingforsbörsen föll Musti när handeln inleddes och strax efter klockan 9.30 hade aktien tappat 15,4 procent till 31,05 euro.