Kategoriarkiv: New Wave Group B

Kraftig vinstökning för New Wave

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 398 miljoner kronor (261).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,8 procent (15,7).

Bruttomarginalen blev 49,4 procent (48,3).

Resultatet efter skatt blev 304 miljoner kronor (196) och resultatet per aktie 4:58 kronor (2:97).

Nettoomsättningen uppgick till 2.234 miljoner kronor (1.664).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 61 bidragsgivare, låg på en vinst per aktie på 3:72 kronor och en omsättning på 2.012 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

 

Omsättningslyft för New Wave

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på 351 miljoner kronor (241).

Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (48,3).

Resultatet efter skatt blev 265 miljoner kronor (188) och resultatet per aktie 3:99 kronor (2:84).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent (16,2).

Nettoomsättningen uppgick till 2.019 miljoner kronor (1.487).

Försäljningen fortsätter att öka

New Wave ser i nuläget inte någon minskad efterfrågan på sina produkter och varumärken, snarare tvärtom, uppger vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

”Vår försäljning fortsätter öka. Vi har nu lyckats bygga upp lagret en del under det andra kvartalet men ytterligare lageruppbyggnad behövs för att möta den ökande efterfrågan. Vi vet också att vi har en god tillväxt i Crafts grundordrar för hösten, fler och fler kunder börjar sälja våra skor och Teamwear satsningen fortsätter ge goda resultat”, skriver vd:n.

New Waves nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 36 procent till 2.019 miljoner kronor. I lokala valutor uppgick tillväxten till 30 procent.

”Jag är övertygad om att vi nu tar marknadsandelar inom de flesta områden. Kommer det en sämre konjunktur ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna fortsätta ta marknadsandelar och visa tillväxt”, skriver Torsten Jansson.

Enligt vd:n har New Wave högre lönsamhet och starkare balansräkning än de flesta konkurrenter vilket öppnar för eventuella förvärv till rimligare priser, något bolaget avstått ifrån de senaste åren på grund av för höga prisförväntningar.

Indexförändringar på Stockholmsbörsen

Förändringarna träder i kraft när marknaden öppnar onsdagen den 1 juni.

Följande aktier läggs till i indexet:

* Addnode

* Axfood

* Fortnox

* Heba Fastighets

* Industrivärden A

* Karnov

* Lindab

* Lundbergföretagen

* New Wave

* OX2

* Volvo Car

 

Följande aktier tas bort från indexet:

* Afry

* Bico

* Bonava

* Bravida

* CTEK

* Fingerprint Cards

* Medicover

* Mekonomen

* Mycronic

* Storskogen

* Troax

 

Trading Direkt med Helena Bornevall om boprisutvecklingen

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade i programmets andra del 14 aktier, räntor, index, valutor, råvaror och bitcoin innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av hygienproduktbolaget Essitys succérapport samt lastbilstillverkaren Volvos lite mer ljummet mottagna delår.

Bolag som nämns i sändningen: Essity, Volvo, Fingerprint Cards.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Addlife, Avanza, Axfood, BE Group, Ferroamp, Hanza Holding, Kinnevik, NCAB, New Wave, Nobia, Nordic Paper, Note, Sinch.

AFV: Två aktier att köpa

New Waves har arbetat med kostnader under pandemin och 2021 var rörelsemarginalen 15 procent jämfört med historiska 8-10 procent. Craft har utvecklats bra med även de andra affärsområdena har utvecklats bra menar AFV som dock frågar sig om 15 procent är en hållbar ny normalnivån.

”New Wave är ett kvalitativt bolag. Osäkerheten kring marginalutvecklingen är rätt hög och en tydlig risk. Likaså att vinsttillväxten mattas av. Investerare som accepterar dessa risker kan överväga en post. Vi utfärdar ett spekulativt köpråd”, skriver tidningen.

Musti som bland annat äger Arken Zoo är marknadsledare på en växande marknad där Pandemin gett ett uppsving för husdjursägande. Börsen har inte missat det och värderingarna på bolagen i sektorn har varit höga men kommit ned något den senaste tiden.

”Musti har en väletablerad position på en marknad med stark underliggande tillväxt. Satsningarna på ökad andel egna produkter i Sverige och Norge möjliggör ökad lönsamhet”, skriver AFV.

 

Trading Direkt: Enpetare det vanligaste brottet

Urval av frågor under intervjun med Jonas Myrdal:

Är det olagliga att prata upp sina egna innehav?

Vilka påföljder riskerar man?

Exempel på Pump & Dump som lagförts?

Är det svårare att åtala utländska eller institutionella aktörer?

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Acconeer, Beijer Ref, Byggmax, Catena Media, Evolution, G5, Hansa Biopharma, Husqvarna, LVMH, New Wave, Saniona, SBB, SKF, Zignsec

Från nyhetsflödet kommenterades rapporter från Boliden och Volvo Cars.

Vinstlyft för New Wave

Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (15,1).

Bruttomarginalen uppgick till 47,8 procent (46,2).

Resultatet efter skatt blev 309 miljoner kronor (208).

En utdelning på 4:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2021.

Nettoomsättningen uppgick till 2.307 miljoner kronor (1.873).

New Waves omsättningen ökade med 23 procent i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, det sista hela kvartalet innan pandemins utbrott, var ökningen 14 procent.

Det framgår av bokslutet.

Rörelsemarginalen i kvartalet steg till 17,5 procent, från 15,1 procent året innan och från 11,9 procent fjärde kvartalet 2019.

”Pandemin var och är inte över. Flera länder fick under fjärde kvartalet nya restriktioner och den utvecklingen har fortsatt i början av 2022. Detta har och kommer att påverka vår försäljning negativt i delar av koncernen och med den bakgrunden är våra resultat ännu mer fantastiska”, skriver vd Torsten Jansson.

Vd:n pekar i rapporten på att New Wave behöver öka sitt lager för att klara den kraftiga tillväxten och att det fortsatt är vissa störningar i produktions- och logistikkedjorna.

”Dessa störningar är dock mindre än befarat och det ser ljusare ut framåt. Ett annat är stora prisökningar till exempel på frakter och energi. Även den pågående pandemin är en fortsatt utmaning för flera verksamheter med till exempel väldigt höga sjukskrivningstal och hög frånvaro i flera verksamheter”, skriver han och tillägger:

”Totalt sett är jag dock mycket optimistisk framåt och tror vi kommer att prestera god och lönsam tillväxt. Visst kan det komma enskilda kvartal som kan vara svagare, men över tid är jag övertygad om en fortsatt mycket god utveckling”.

Trading Direkt om centralbanksveckan

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén avhandlade i sin tur 14 tittarönskemål från aktiemarknaden, innan programledare Joakim Rönning ägnade det tredje programsegmentet åt att sammanfatta veckans börsutveckling och fredagens skörd av delårsrapporter med tillhörande kursreaktioner.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, BTC, Guld, Koppar, Silver, Olja, Axkid, BHG Group, Bioextrax, Boliden, CDON, Danske Bank, Ericsson, Evolution, Hexatronic, Intrum, Norwegian Air, Scandic Hotels, Sinch och Tesla.

Bolag som nämns i sändningen: ABB, Autoliv, Boliden, Investor, Getinge, Sinch, Storytel, Lumito, Acarix, Railcare, G5 och New Wave.

 

New Wave: Samtliga segment visade ökad bruttomarginal

”Föregående års marginal påverkades främst av att koncernens tradingverksamhet, med en lägre procentuell bruttovinstmarginal, utgjorde en större andel av nettoomsättningen föregående år jämfört med i år”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

New Waves omsättning steg med 13 procent i det tredje kvartalet där USA stack ut med en ökning på 49 procent. Sverige ökade sin nettoomsättning med 14 procent, Centraleuropa med 11 procent och Sydeuropa med 24 procent.

Vd Torsten Jansson pekar på de orosmoln han anser finns kvar kvar, däribland covid-19, fraktkapaciteten från Asien och längre ledtider.

”Men orosmolnen är ändå långt färre och mindre än för 1,5 år sedan. Om det största bekymret är att få fram allt man kan sälja är det ändå en betydligt trevligare situation än att vara orolig för om man kan/kommer att sälja”, skriver vd:n i rapporten.

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på 261 miljoner kr (176). Bruttomarginalen uppgick till 48,3 procent (42,6).

Resultatet efter skatt blev 196 miljoner kr (119) och resultatet per aktie 2,97 kr (1,81). Rörelsemarginalen uppgick till 15,7 procent (12,0).

Nettoomsättningen uppgick till 1.664 miljoner kr (1.470). Organisk tillväxt blev 14,4 procent.