Kategoriarkiv: Norwegian Finans Holding

Norwegian Finans: Nordax lämnar nytt budförslag

Det var den 19 mars som Nordax meddelade att banken inte längre avsåg att lägga fram ett budförslag på NFH. Det eventuella budet var villkorat av att Nordax skulle få tillgång till en due diligence-undersökning. Några dagar tidigare, den 9 mars, lät styrelsen för NFH meddela att erbjudandet inte ansågs utgöra grund för att påbörja en sådan process.

Nu har Nordax alltså fått grönt ljus för att genomföra due diligence-undersökningen efter det höjda budet till 100 norska kronor.

Det föreslagna erbjudandet är villkorat av en lägsta anslutningsgrad om 90 procent av aktieägarna i Norwegian Finans Holding men Nordax förbehåller sig rätten att sänka den lägsta anslutningsgraden till 2/3.

I nuläget finns det ingen säkerhet att ett erbjudande kommer att offentliggöras, påpekar Nordax.

Nordaxs initiala bud var på 95 norska kronor per aktie.

Nordax ger upp försöket att köpa Norwegian Finans

Det eventuella budet var villkorat av att Nordax skulle få tillgång till och ha genomfört en due diligence-undersökning, en bolagsgenomlysning, av Norwegian Finans. Detta skulle också inkludera dotterbolaget Bank Norwegian och ytterligare ett villkor var att genomlysningen nått tillfredsställande resultat.

Den 9 mars 2021 offentliggjorde styrelsen för Norwegian Finans att erbjudandet inte anses utgöra grund för att påbörja en sådan process.

”Det finns därmed ingen grund för att offentliggöra erbjudandet som presenterats och Nordax och dess ägare utvärderar alla alternativ”, skriver Nordax Bank.

Norwegian Finans Holdings aktie stängde på 101:70 kronor på torsdagen.

Nordea höjer riktkursen för Norwegian Finans

På torsdagen blev det känt att nischbanken Nordax avser att lägga ett kontant bud på Norwegian Finans om 95 norska kr per aktie.

I analysen skriver Nordea Markets att den nya riktkursen speglar en potentiell uppsida om 20 procent, relativt gårdagens stängningskurs, och som banken anser vara den lägsta rättvisande budnivån.

Norwegian Finans-aktien stängde på 100 norska kr i Oslo föregående handelsdag.

 

Nordax lägger bud på Norwegian Finans

Budet motsvarar en premie om 16,5 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 3 mars och är totalt värt 17,8 miljarder norska kronor.

Nordax ägs av Nordic Capital och Sampo. De är även sedan 2019 storägare i Norwegian Finans med ägarandelar om 16,4 respektive 6,3 procent.

Budet är villkorat en acceptansgrad om 50 procent, inklusive de drygt 22 procent som budgivarna redan kontrollerar.

Nordax skriver att banken har gett styrelsen i Norwegian vissa förslag och torsdagens bud innebär ett förbättrat pris, och lägre villkor, än de icke-publika förslag som framförts till styrelse tidigare.

Norwegian Finans driver verksamhet under namnet Bank Norwegian. Banken bildades sommaren 2007 i syfte att skapa en plattform för flybolaget Norwegians lojalitetsprogram. Hösten samma år fick bolaget en banklicens i Norge. Aktien har varit listad på Oslobörsen sedan 2016 och banken har nu nästan 1,8 miljoner kunder.

”Nordax menar att Bank Norwegian har utmärkta möjligheter att växa ytterligare genom samarbete med Nordax i nästa utvecklingsfas. Nordax mål är att förvärva hela Bank Norwegian, men Nordax ser samtidigt även betydande fördelar med att bli en majoritetsägare”, skriver Nordax.

Aktien i Norwegian Finans stängde på 81:55 norska kronor på onsdagen och den har gått upp med 11,5 procent sedan årsskiftet.