Kategoriarkiv: Omvänd vinstvarning

Omvänd vinstvarning från AAK

Rörelseresultatet var preliminärt 952 miljoner kronor, upp från 664 miljoner kronor för det första kvartalet i fjol.

Enligt konsensussiffor från Infront, som samlades in mellan 8 december 2022 och 27 januari 2023, var ett rörelseresultat på 798 miljoner kronor väntat.

Utöver tidigare nämnda anledningar, stöttades även rörelseresultatet av en ”förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter” samt ett stärkt rörelseresultat per kilo inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats.

Den totala volymen var 541.000 ton i det första kvartalet, en liten nedgång från 575.000 ton i fjol. Här väntades 584.000 ton.

”Volymerna minskade, till stor del på grund av de förväntade effekterna av det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden och optimeringsprogrammet inom Bakery. Volymerna inom Technical Products & Feed ökade något”, skriver AAK.

Den fullständiga delårsrapporten släpps den 4 maj.

Citi tror på höjda vinstestimat för Volvo

I en tidigare släppt analys räknade Citi med att Volvo sannolikt skulle kunna rapportera en mycket bättre marginal för det första kvartalet än vad marknaden förväntade sig.

Volvos preliminära besked slår emellertid Citis förväntningar, som låg högre än snittet i marknaden, med 200 baspunkter sett till en lastbilsmarginal på 14 procent jämfört med Citis förväntningar på 12 procent och konsensus på 10,5 procent.

”Vi har sagt att den 13-14-procentiga underliggande lastbilsmarginalen snart kommer att vara synlig men att volymnedgångar skulle ge en lastbilsmarginal som bottnar kring 11 procent. Den starka utvecklingen för Volvo under första kvartalet 2023 indikerar en högre botten för marginalen inom lastbilar på omkring ‘över’ 12 procent”, skriver Citi.

Inom Anläggningsmaskiner, VCE, levererar Volvo en marginal som ligger 500 baspunkter högre än vad Citi såväl som konsensus förväntat sig.

”VCE sticker ut”, skriver Citi.

På koncernnivå uppgick Volvos marginal till 14 procent och slår därmed Citis estimat på 11,2 procent.

Omvänd vinstvarning från AB Volvo

Enligt de preliminära siffrorna uppgick det justerade rörelseresultatet till 18,4 miljarder kronor för det första kvartalet 2023 (12,7). Väntat var 12,1 miljarder kronor enligt Infronts sammanställning. Den justerade rörelsemarginalen var 14,0 procent (12,0).

Nettoomsättningen uppgick till totalt 131,4 miljarder kronor (105,3). Infronts snittestimat låg här på 116,7 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet, vilket inkluderar kostnader på 1,3 miljarder kronor relaterade till en tidigare annoserad omstrukturering inom segmentet Bussar, uppgick till 17,1 miljarder kronor (8,6).

Inom segmentet Lastbilar uppgick nettoomsättningen till 89,6 miljarder kronor (69,6) med ett justerat rörelseresultat på 12,7 miljarder kronor (8,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,2 procent (12,5).

Inom segmentet Anläggningsmaskiner uppgick nettoomsättningen till 25,1 miljarder kronor (22,6) med ett justerat rörelseresultat på 4,6 miljarder kronor (2,8), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 18,3% (12,4).

Samtliga ovannämnda siffror är preliminära, och den fullständiga kvartalsrapporten väntas publiceras den 20 april.