Kategoriarkiv: AAK

Två köptips från Börsveckan

Addvise uppges inte ha gjort någon aktieägare besviken. Bolaget växer starkt och med god lönsamhet. Värderingen är inte uppåt väggarna trots kursdubbling sedan Börsveckans köpråd för ett år sedan.

Börsveckan bedömer att Hexatronics vinsttillväxt kommer fortsätta vara god de kommande åren. Värderingen anses inte vara avskräckande hög. Tidningen noterar även ett litet insynsköp från vd efter kursnedgången i spåren av rapporten.

Norska gymkedjan Sats visade enligt Börsveckan på gammal god form i det första kvartalet. Sammantaget blir bedömningen att prislappen är lite för låg för ett tämligen defensivt bolag med ett starkt varumärke.

Fett- och oljespecialisten AAK:s volymutveckling har varit svag de senaste åren. Börsveckan kan inte låta bli att oroas av affärsmodellens långsiktiga hållbarhet givet Livsmedelsverkets negativa syn på palmolja. Rådet blir avvakta.

Efter kursrusningen i Instalco på 25 procent sedan köprådet för drygt en månad sedan väljer Börsveckan att ta hem vinsten.

Omvänd vinstvarning från AAK

Rörelseresultatet var preliminärt 952 miljoner kronor, upp från 664 miljoner kronor för det första kvartalet i fjol.

Enligt konsensussiffor från Infront, som samlades in mellan 8 december 2022 och 27 januari 2023, var ett rörelseresultat på 798 miljoner kronor väntat.

Utöver tidigare nämnda anledningar, stöttades även rörelseresultatet av en ”förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter” samt ett stärkt rörelseresultat per kilo inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats.

Den totala volymen var 541.000 ton i det första kvartalet, en liten nedgång från 575.000 ton i fjol. Här väntades 584.000 ton.

”Volymerna minskade, till stor del på grund av de förväntade effekterna av det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden och optimeringsprogrammet inom Bakery. Volymerna inom Technical Products & Feed ökade något”, skriver AAK.

Den fullständiga delårsrapporten släpps den 4 maj.

Gott resultat för fettbolaget

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 11 239 miljoner kr. Här snittestimatet på 10 323 miljoner kr.

Rörelseresultatet per kilo var 1,15 kr. För motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet per kilo till 0,97 kr.

AAK har fattat beslut om att avveckla verksamhet och investeringar i Ryssland. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med resultatrapporten.

Avvecklingen förväntas leda till en kostnad om cirka 300-350 miljoner kr som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. Givet antagandet om en gradvis överföring av volymer, räknar AAK med att den totala effekten på rörelseresultatet blir 75-100 miljoner kr under 2022.

 

Gott resultat för fettbolaget

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 11 239 miljoner kr. Här snittestimatet på 10 323 miljoner kr.

Rörelseresultatet per kilo var 1,15 kr. För motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet per kilo till 0,97 kr.

AAK har fattat beslut om att avveckla verksamhet och investeringar i Ryssland. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med resultatrapporten.

Avvecklingen förväntas leda till en kostnad om cirka 300-350 miljoner kr som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. Givet antagandet om en gradvis överföring av volymer, räknar AAK med att den totala effekten på rörelseresultatet blir 75-100 miljoner kr under 2022.

 

Fetare än väntat för AAK

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7.609 miljoner kr (7.455). Här snittestimatet på 7.259 miljoner kr.

Pandemin och de pågående globala logistik- och sjöfraktsstörningarna gör att osäkerheten fortsatt är stor. Det skriver AAK:s vd Johan Westman i rapporten för det första kvartalet.

”Detta gör det svårt att förutspå framtiden på kort sikt”, skriver han också.

AAK:s volymer i det första kvartalet, 569.000 ton, var på nästan exakt samma nivå som första kvartalet i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 551 miljoner kr i det första kvartalet, en ökning med 9 miljoner kr från motsvarande period 2020 vilket bolaget förklarar med kostnadsreduceringar i kombination med en högre andel speciallösningar vilka typiskt har en högre lönsamhet.

Rörelseresultatet i AAK:s största affärsområde Food Ingredients minskade med 4 procent till 313 miljoner kr, och bolaget hänvisar främst till lägre volymer inom området ”Foodservice”.

”AAK är starkt inom Food Ingredients och efterfrågan inom Foodservice kommer successivt att återgå när restriktioner och nedstängningar hävs”, skriver AAK om detta område.

Fetare än väntat för AAK

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7.609 miljoner kr (7.455). Här snittestimatet på 7.259 miljoner kr.

Pandemin och de pågående globala logistik- och sjöfraktsstörningarna gör att osäkerheten fortsatt är stor. Det skriver AAK:s vd Johan Westman i rapporten för det första kvartalet.

”Detta gör det svårt att förutspå framtiden på kort sikt”, skriver han också.

AAK:s volymer i det första kvartalet, 569.000 ton, var på nästan exakt samma nivå som första kvartalet i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 551 miljoner kr i det första kvartalet, en ökning med 9 miljoner kr från motsvarande period 2020 vilket bolaget förklarar med kostnadsreduceringar i kombination med en högre andel speciallösningar vilka typiskt har en högre lönsamhet.

Rörelseresultatet i AAK:s största affärsområde Food Ingredients minskade med 4 procent till 313 miljoner kr, och bolaget hänvisar främst till lägre volymer inom området ”Foodservice”.

”AAK är starkt inom Food Ingredients och efterfrågan inom Foodservice kommer successivt att återgå när restriktioner och nedstängningar hävs”, skriver AAK om detta område.

Nordea lanserar svensk småbolagsportfölj

Portföljen är likaviktad och består av följande tio bolag: AAK, Addtech, Bravida, Electrolux Professionals, Gränges, HMS, Karnov, Lindab, Nordic Entertainment Group och Nordic Paper.

”Vårt urval baseras på ungefär 110 svenska småbolag som vi för närvarande har under bevakning”, skriver Nordea i ett morgonbrev.

 

Börsveckan: Två aktier att köpa

Electrolux slog förväntningarna i sitt bokslut och visar att det har rejäl medvind under rådande pandemi och tillhörande hemmafokus, skriver tidningen som tror att det finns mer att hämta i aktien och råder till köp.

Börsveckan ser åter ett köpläge i TF Bank. Historiskt låg värdering och tillväxtmöjligheter inom e-handelslösningar lockar i nischbanken, även om konkurrensen från stora techbolag lär öka, heter det i analysen.

Håll dig borta från förlustmaskinen Norwegian, skriver Börsveckan. Flygsektorn är den största coronaförloraren och mitt i eländet befinner sig Norwegian. Aktien har imploderat och det är absolut inget läge för bottenfiske, menar tidningen.

Fett- och oljetillverkaren AAK kan ståta med en imponerande historisk vinsttillväxt och verkar på en stabil marknad. Börsveckan ger dock rådet avvakta.

”Vi landar i att värderingen är tämligen rimlig i nuläget men skulle aktien dippa ner så är det alltid bra tillfälle att köpa detta kvalitetsbolag”, skriver tidningen.

Den norska molntjänstbolaget Mercell verkar inom branschen för offentlig upphandling. Tillväxtpotentialen är stor, men konkurrensen likaså, konstaterar Börsveckan och ger rådet avvakta.

Börsveckan kommenterar också dataspelsbolaget Embracer efter att bolaget gjort ytterligare tre stora förvärv i veckan som gått.

”Aktien handlas alltjämt försiktigt givet den mycket starka vinsttillväxten vi ser framför oss”, skriver tidningen som behåller Embracer i BV-portföljen.