Kategoriarkiv: RanLOS

Så går det för Ranlos i premiären

Intresset för att teckna aktier i Ranlos var enligt bolaget ”mycket stort” och övertecknades till 218 procent. 

Teckningskursen låg på 25 kronor per aktie vilket tillförde bolaget 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 24,12 kr vilket motsvarar en nedgång på 3,5 procent jämfört med teckningskursen. 

”Det stora intresset för Ranlos gör att vi kan välkomna många nya aktieägare i bolaget, vilket vi är väldigt glada för. Vår notering skapar en möjlighet att realisera vår vision där vi dels vill bidra till ett bättre uppkopplat samhälle samt även jobba mot att bli en ledande spelare på den globala testmarknaden”, säger Louice Rosdahl, vd för Ranlos i ett pressmeddelande. 

Ranlos, som har utvecklat ett mätsystem för att testa antennsystem och trådlös uppkoppling, sålde sitt första system i fjol och ser 2023 som sitt genombrottsår. Det säger Ranlos vd Louice Rosdahl i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen på handelsplattformen Nasdaq First North.

”Vi känner att det finns ett högt kundintresse, främst inom Automotive. Första systemet har sålts till Japan och nu när vi är inne på marknaden pågår marknadsbearbetningen för fullt”, säger hon.

Ranlos startades 2016 av antennexperten Per-Simon Kildal (1951-2016), som även grundade teknikbolagen Gapwaves och Bluetest. Bolagets system, som består av hårdvara och mjukvara, a¨r utformade fo¨r att testa fordon, basstationer, antenner och andra uppkopplade enheter. Systemen är tänkta att användas i produktutvecklingsprocessen för att exempelvis snabbt kunna identifiera och åtgärda fel samt optimera uppkopplingen.

Enligt Ranlos är bolagets testsystem betydligt enklare, och mer prisvärt, än de konkurrerande testsystem som finns på marknaden.

Vad kostar era testsystem?

”Ungefär några miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor över tid”, säger Louice Rosdahl och tillägger att en prisnivå på 10 miljoner kronor först kan nås om något år, när Ranlos har utökat sitt erbjudande.

Kapitalet som Ranlos har tagit in inför börsnoteringen ska till stor del användas för att öka tillväxttakten och möjliggöra en internationell satsning. Pengarna ska också användas inom produktutvecklingen, där nya moduler ska tas fram under 2023, bland annat för testning av så kallad ”V2V”-kommunikation (fordon-till-fordon).

För närvarande har Ranlos tre avtal med återförsäljare; Toyo i Japan, Dymstec i Korea och Frankonia i Tyskland, vilka bearbetar marknaden med prioritet på fordonssegmentet.

”Målsättningen på sikt är att nå 2-3 fordonstillverkare per geografisk fokusmarknad, vilket motsvarar intäkter på 100-150 miljoner kronor årligen”, säger Louice Rosdahl.

När kan det ske?

”Inom några år. Jag kan inte vara mer specifik än så.”

Louice Rosdahl tillägger att bolaget kommer att ha annan försäljning också på några års sikt. Bolaget arbetar parallellt mot telekomsegmentet, men behöver fokusera sina resurser för att prioritera Automotive-segmentet.

Fjolårets försäljning på 1 miljon kronor bestod av ett system som såldes till Japan, men det såldes till ett ”kraftigt rabatterat pris”, enligt Ranlos-vd:n.

Resultatet för helåret 2022 var -4,6 miljoner kronor.

”Enligt den plan vi har och med den försäljningstakt vi förutser ska vi vara kassaflödespositiva i slutet av 2024. Planen baseras på att vi ska sälja ett fåtal system till dess”, säger hon.

Vilken omsättning behöver ni för att nå lönsamhet?

”Det är inget jag kan gå ut med.”

Rörelsekostnaderna uppgick till 8,3 miljoner kronor under fjolåret och Louice Rosdahl förutspår en viss ökning i kostnadsbasen framöver, givet att försäljningen tar fart.

Emissionen Ranlos nyligen gjorde har tillfört bolaget 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Erbjudandet, som tecknades till 218 procent, gjordes till teckningskursen 25 kronor och värderar bolaget till 35,2 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

”Det är samma nivå som vi gjorde en finansieringsrunda på under 2021. Även om vi tycker att vi har utvecklat verksamheten betydligt sedan dess, har vi valt att ta hänsyn till att marknaden inte är den bästa för tillfället”, kommenterar Louice Rosdahl och tillägger att en notering av aktien inte har varit ett måste, men att dialogen med investerare har visat att det finns ett stort intresse för bolaget.

Klarar ni er med det kapitalet fram till dess att er egen försäljning kan finansiera verksamheten?

”Ja, det tror vi. Vi har inga planer på nya emissioner.”

Ranlos huvudägare Kildal Antenn kommer att ha cirka 50 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna efter emissionen. Kildal Antenn är representerad av styrelseledamoten Cécile Schilliger, som var gift med Per-Simon Kildal.

När Ranlos-chefen får peka ut den största risken för bolaget är det just svårigheten med att komma ut på marknaden, att det tar tid att komma i gång med försäljningen.

Att införsäljningsprocessen hos fordonskunder normalt sett brukar ta lång tid är dock inget hon ligger sömnlös över.

”Dels är vi med våra testsystem inte i kundernas produktion utan i produktutvecklingen, dels är vi inom ett hett område. Under covid har många inom fordonssektorn ställt om mot mer uppkopplade produkter där kraven på tester ökar”, säger hon.

Är ni sårbara vad gäller produktionen och leveranskedjan, med tanke på den senaste tidens komponentbrist och leveransstörningar?

”Vi har ingen egen produktion och nästan alla våra underleverantörer finns i Sverige. Jag ser inga problem här. Vi har kapacitet för att sköta monteringen fram till 2025 och då behöver vi utöka kapaciteten, men det handlar inte om några stora investeringar”.

På längre sikt utgör semiautonoma fordon, där testbehoven väntas bli ”enormt”, en stor potential för Ranlos, säger hon. För närvarande utgör dock bolagets japanska återförsäljare Toyo den främsta möjligheten.

”Toyo har ingångarna på de stora japanska fordonsbolagen. Nu när vi är inne i Japan och har en bra referens ser vi stora möjligheter till ökad försäljning med Toyo”, säger Louice Rosdahl.

RanLOS satsar internationellt och genomför emission

– Dagens lösningar för att mäta connectivity är för dyra, komplicerade och investeringen är svår att räkna hem.  Vi har skapat ett enklare, snabbare och smartare system. Genom emissionen bjuder vi in allmänheten att teckna aktier och vara med på vår spännande resa mot ett bättre uppkopplat samhälle, säger Louice Rosdahl, vd.

RanLOS är ett ungt techbolag med ursprung från Chalmers Tekniska Högskola. Bolaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal som var en av de främsta antennexperterna i världen. Han hade en idé om att skapa en enkel och kostnadseffektiv mätutrustning för att testa antenner och connectivity hos fordon, basstationer och andra uppkopplade enheter.

– Idag utförs tester på uppkopplade fordon ofta sent i utvecklingsprocessen, till exempel när bilen kan köras på allmänna vägar eller testbanor. Fel upptäcks sent och blir kostsamma att korrigera och risken är att det blir ett stort missnöje hos konsumenterna. Vårt system är optimerat för löpande testning, så att fel kan identifieras och åtgärdas tidigt. Vi kan testa bilar, basstationer, antenner och andra uppkopplade enheter. Användaren kan till exempel se hur bilens antenn strålar i olika riktningar, eller hur snabbt och korrekt kommunikationssystemet i bilen kan ta emot och skicka data (connectivity), säger Louice Rosdahl.

Nu genomför RanLOS en emission för att få in nytt kapital och öka tillväxttakten. Målet är att bli en erkänd internationell leverantör av testsystem i utvalda länder i Europa, USA och Asien.

– Vi vill skapa en ny spelplan där testning blir enkel, lättillgänglig och kostnadseffektiv. Med våra prisvärda lösningar kan tester göras varje dag. På så sätt kan våra kunder upptäcka problem tidigt och spara både tid och pengar genom att korta utvecklingstiden och kostnaderna. Med vår lösning kan de lansera bilar som uppfyller köparnas höga krav, säger Louice Rosdahl.

kod

Om emissionen

Värdepapper: B-aktier
Emissionsvolym: 15+2,25 MSEK övertilldelning
Kurs: 25 SEK per aktie 
Värdering pre-money: 35,2 MSEK
Teckningsperiod: 7-20 mars
Notering First North Growth Market: omkring 31 mars  
600 000 nya B-aktier + 90 000 övertilldelning
1 409 100 befintliga aktier

Detta är en annons från RanLOS och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.