Kategoriarkiv: Notering

Brett prisintervall i Volvo Cars börsnotering

Intervallet motsvarar ett marknadsvärde om 163–200 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande och efter övriga förändringar i kapitalstrukturen som genomförs.

Nyemissionen av stamaktier förväntas tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

AMF, Swedbank, If Skadeförsäkring, Nordea, Skandia, Livförsäkringsbolaget Skandia samt Danica Pension har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 26 procent av bruttolikviden.

Omkring 19,5-24 procent av aktierna kommer handlas fritt (så kallad free float).

Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå 19–27 oktober. För allmänheten pågår den 19–26 oktober.

Första beräknad handelsdag är den 28 oktober.

 

Di: Därför ska du teckna Byggfakta

”Den korta historiken för stora delar av Byggfakta ökar osäkerheten och är negativt för värderingen. Trots det anser Dagens Industri att Byggfakta är teckningsvärd. Skälen är flera”, skriver tidningen.

Den främsta anledningen som anges är att tillväxten för informationstjänster är god. Vidare lyfts lönsamheten fram.

”På i stort sett alla regionala marknader har Byggfakta en rörelsemarginal (ebita) på väl över 30 procent”, skriver Di.

Inför noteringen erbjuder Byggfakta dels nyemitterade aktier om 3,3 miljarder kronor och dels befintliga aktier för drygt 2,5 miljarder kronor. Bolaget värderas till 16,4 miljarder kronor efter det planerade kapitaltillskottet.

Första handelsdag är den 15 oktober.