Kategoriarkiv: Skatt

Lettland kan införa ”medvindsskatt” för banker

Syftet med skatteförslaget uppges vara att stärka Lettlands försvar. Skatten skulle riktas mot banker med inlåning om minst 400 miljoner euro och tas från bankernas räntenetton.

Den föreslagna skattesatsen är 60 procent och skulle appliceras på den del av räntenettot som överstiger ett fyraårssnitt.

Även Litauens regering har tidigare meddelat att en liknande skatt övervägs, i syfte att ta in över 500 miljoner euro under en tvåårsperiod för att stärka försvaret i ljuset av Ukraina-kriget.

Om förslagen blir verklighet skulle de påverka SEB och Swedbank i länderna.

”Baserat på de nuvarande förslagen är en initial bedömning att vinsten före skatt skulle påverkas med 3-5 procent för SEB och Swedbank, där Swedbank väntas påverkas mest på grund av bankens större marknadsandelar i Lettland och Litauen jämfört med SEB”, skriver Pareto Securities.

Inga beslut har dock fattats och skatterna har föreslagits att vara tillfälliga, noterar analyshuset som tror att baltiska myndigheter är väl medvetna om vikten av starka affärsbanker i länderna.

Generellt är Pareto Securities inte alltför oroliga för svenska banker i spåren av bankoron kring amerikanska nischbanker och den schweiziska storbanken Credit Suisse.

”Svenska banker förblir relativt motståndskraftiga tack vare höga kapitalbaser, hög kreditkvalitet och hög likviditetsstabilitet jämfört med många internationella banker”, resonerar Pareto.

På onsdagen sjönk Nordeas aktie nästan 8 procent medan Swedbank, SEB och Handelsbanken tappade 4-5 procent vardera på Stockholmsbörsen.

Swedbank fick på onsdagen för övrigt en bot av Finansinspektionen på 850 miljoner kronor för ett IT-haveri.