Kategoriarkiv: Smarteq B

Latour ger upp budstriden om Allgon

Bakgrunden är att Latour den 14 december lämnade ett offentligt uppköpserbjudande på Allgon till ett pris om 10:75 kronor kontant per aktie. Några dagar senare, den 22 december, lämnade investmentbolaget Bure Equity ett bud på 13:50 kronor kontant per aktie.

”Baserat på tillgänglig information och Investmentaktiebolaget Latours långsiktiga avkastningskrav kan Latour Industries inte motivera ett erbjudande till Allgons aktieägare som är högre än det konkurrerande erbjudandet”, skriver Latour i pressmeddelandet.

Fullföljandet av erbjudandet från Latour var bland annat villkorat av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudande, konstaterar bolaget.

”Med anledning av det konkurrerande erbjudandet kan ovanstående villkor inte uppfyllas och den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för Latour Industries förvärv av Allgon”, heter det.