Kategoriarkiv: Spotlight

Meew abryter noteringen

Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av att dansk media rapporterat om att Armin Kavousi inte har den utbildning som han har utgett sig för att ha haft, något som nyligen resulterade i hans avgång från vd-posten.

Avslöjandet har nyligen även gjort att investerare valt att hoppa av noteringen.

I styrelsen för Meew satt ordförande Sam Jalaei, vice ordförande Anders Wall samt styrelseledamöterna Gitte Jürgens och Thomas Ramsøy.

”Efter att vi fick reda på Armin Kavousis felanvändning av titlar under gårdagen har vi försökt att återetablera det nödvändiga förtroendet bland investerare, men vi måste inse att det inte har varit möjligt. Styrelsen har därför beslutat att avbryta planerna på att notera företaget. Vi anser att det är rätt beslut för företaget, investerare och marknaden under dessa omständigheter”, säger avgående ordförande Sam Jalaei.

”Styrelsen har också beslutat att lämna omedelbart eftersom vi inte tror att vi är rätt personer att ta företaget framåt härifrån”, fortsätter han.

Meew abryter noteringen

Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av att dansk media rapporterat om att Armin Kavousi inte har den utbildning som han har utgett sig för att ha haft, något som nyligen resulterade i hans avgång från vd-posten.

Avslöjandet har nyligen även gjort att investerare valt att hoppa av noteringen.

I styrelsen för Meew satt ordförande Sam Jalaei, vice ordförande Anders Wall samt styrelseledamöterna Gitte Jürgens och Thomas Ramsøy.

”Efter att vi fick reda på Armin Kavousis felanvändning av titlar under gårdagen har vi försökt att återetablera det nödvändiga förtroendet bland investerare, men vi måste inse att det inte har varit möjligt. Styrelsen har därför beslutat att avbryta planerna på att notera företaget. Vi anser att det är rätt beslut för företaget, investerare och marknaden under dessa omständigheter”, säger avgående ordförande Sam Jalaei.

”Styrelsen har också beslutat att lämna omedelbart eftersom vi inte tror att vi är rätt personer att ta företaget framåt härifrån”, fortsätter han.

Stor marknadspotential för forskning på tarmfloran

Med mer än tio års expertis inom forskning och produktutveckling är norska diagnostikföretaget Genetic Analysis en pionjär inom det mänskliga mikrobiomområdet.

– Forskning och diagnostik är A och O för en bra behandling. Vi ser allt större intresse för diagnostiska tester som identifierar obalans mellan bra och dåliga bakterier i tarmfloran, säger Ronny Hermansen, vd för Genetic Analysis. 

Bolagets flaggskepp, plattformen GA-map Dysbios Test, gör det möjligt att generera profiler av en persons tarmmikrobiota och koppla profilen till patientens hälsotillstånd. Testet är lämpligt vid behandling av patienter med Irritable Bowel Syndrome (IBS), Inflammatory Bowel Disease (IBD), diabetes typ 2, tarmsjukdom (mag-tarmproblem), livsstilssjukdomar och leaky-gut syndrome. Sedan pandemins framfart har bolaget dessutom utvecklat ett test för covid-19 via avföringsprover.

Läs mer om Genetic Analysis här.

Stor marknadspotential
Intresset har inte enbart ökat hos forskare och patienter med dåliga magar, utan marknadspotentialen bedöms stor – och ökar år för år. Runt 70 miljoner människor i Europa och USA lider av IBS och IBD.

– Det finns stora utvecklingsmöjligheter på marknaden och vår målsättning är främst att teckna avtal med laboratorier för installation av vår plattform. Vidare vill vi växa, expandera geografiskt och utveckla nya diagnostiska tester, säger Anita Patel Jusnes, marknadschef på Genetic Analysis.

Som första norska bolag på Spotlight Stock Market noterades Genetic Analysis i oktober 2021. Och mycket har onekligen hänt sedan dess.

– Vi har levererat flera spännande milstolpar sedan noteringen. Bland annat har vi fått viktiga avtal i Kina och stora kunder både över Europa och Australien, berättar Ronny Hermansen.

Sverige i framkant inom biotech
Det som lockade med den svenska handelsplatsen var investeringskunskapen och försprånget på biotech-marknaden. Den lättillgängliga supporten och rådgivningen har också varit ett stort plus, menar Ronny Hermansen.

– I Sverige är allt fler biotech-företag noterade vilket gör det naturligt för oss att söka oss hit och få ta del av den expertisen som Spotlight erbjuder. De guidar oss och erbjuder rätt sorts hjälp som Genetic Analysis behöver.  

Här hittar du mer information om handelsplatsen Spotlight Stock Market.

Om Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market grundades 1997 med en tydlig idé: att göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara noterade. Sedan dag ett har vi jobbat för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxtbolag att få tillgång till expansionskapital och börsens fördelar för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet.

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för diagnostik, med störst fokus mot mänsklig mikrobiomet. Tekniken utgår ifrån bolagets forskningsplattform och IVD-produkterna används exempelvis för testtagning och analys av bakterier och virus. Störst verksamhet återfinns inom den amerikanska marknaden och produkterna vidaresäljs huvudsakligen till laboratorier.

Detta är en annons från Spotlight och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Stark tillväxtfas för svenska Calmark

– 40 procent av alla världens bebisar föds inte på sjukhus. Med vårt PNA-instrument gör vi det möjligt att upptäcka medicinska tillstånd som är vanliga under den första veckan i livet. Tillstånd som är enkla att behandla ska också bli lätta att testa, säger Anna Söderlund, vd på Calmark och fortsätter:

– Brist på diagnos kan få stora konsekvenser för barnet och familjen. I värsta fall kan det leda till hjärnskador eller dödsfall vilket kan undvikas med Calmarks tester.

Stora vinster med PNA-instrument
Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer: bilirubin (gulsot), glukos (lågt blodsocker) och laktatdehydrogenas LDH som påvisar om bebisen haft syrebrist under förlossningen. I länder med väl utbyggd sjukvård blir tidsvinsterna stora och vårdkostnaderna minskar, samtidigt som vårdkedjorna förkortas vilket underlättar för både sjukhuspersonal och patienter.  

Anna Söderlund klev in som vd i bolaget 2016 och har en gedigen bakgrund som legitimerad sjuksköterska. Hon arbetade i 16 år inom vården innan hon sökte sig till medtech-branschen. Med erfarenhet av både världslanseringar och börsnoteringar, antog hon utmaningen att hjälpa Calmark att ta nästa steg när frågan kom från medgrundaren Mathias Karlsson. Calmark börsnoterades i juli 2018 och valet föll på Spotlight Stock Market.

– Spotlight är en handelsplats perfekt för tillväxtbolag, vilket passar oss på Calmark. Det är mindre administration och kontakten med marknadsplatsen gör det enklare att vara noterad, berättar hon.

Möt Spotlight. Läs mer om handelsplatsen här. 

Utvecklade covid-produkt
Mycket har hänt på Calmarks resa. Med en första CE-märkt produkt var bolaget redo för lansering under 2020. Men, när pandemin svepte in och lamslog hela världen sattes planerna på paus. I samma veva började det komma ut flera forskningsartiklar om att testa LDH på covidpatienter – samma test som Calmark redan påbörjat utveckling av.

– Med hjälp av LDH kan man prediktera hur allvarligt sjuk en covidsmittad riskerar att bli. I och med att vi ändå inte kunde fortsätta studier på bebisprodukterna, tittade vi på varandra och sa ”då gör vi en covid-produkt”. Vi utvecklade ett snabbtest på 9 månader och nu är även det CE-märkt och under lansering. Jag tror det är något inofficiellt världsrekord, skrattar Anna Söderlund.

Läs mer om Calmarks covid-produkt här. 

Fakta:
Calmark grundades av Mathias Karlsson och Sofia Hiort af Ornäs år 2007 och har sedan starten varit inriktat mot diagnostik för nyfödda. Bolagets lösning bygger på mer än tretton års forskning och branscherfarenhet. Genom att tillhandahålla patientnära tester (PNA) specialiserade för nyfödda vill Calmark förbättra hela vårdkedjan, minska väntetider och vårdkostnader och göra stor skillnad i de delar av världen som saknar sjukhuslaboratorier. Läs mer om Calmark här. 

Av: Spotlight

Detta är en annons från Spotlight och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.