Kategoriarkiv: tbd30

Spactvå: Vi ska upprepa det vi gjorde med Spacett

Varför ska man som investerare gå med på att köpa ‘grisen i säcken’ via Spactvå?

”Med Spacett bevisade vi ju att vi kunde skapa avkastning till aktieägarna på mellan 30-40 procent och vi vill göra samma sak med Spactvå. Redan efter fem månader förvärvade vi ett bolag med Spacett. Vi vill göra samma sak med Spactvå”, svarar han.

Finns det ett intresse hos potentiella säljare av företag att göra en exit och sälja till ett spac-bolag nu när börsklimatet är skakigt?

”Börsen har helt klart varit skakig det senaste året, men med Spacett visade vi att vi kunde göra ett framgångsrikt förvärv och notera Tura Scandinavia i en skakig marknad och ändå skapa avkastning till våra investerare. Vi har ett erbjudande i Spactvå där vi erbjuder en del-exit för bolagen. Då kan vi lösa en knut för ägarna genom att de kan få loss lite kapital. Eftersom vi letar efter lönsamma bolag behöver bolagen inte kapitaltillskott, utan säljarna kan få loss lite pengar, men fortsätta vara majoritetsägare i det nya bolaget och driva det i en noterad miljö.”

Ni siktar på att ha 22 miljoner kronor i kassan. Hur mycket företag får man för det beloppet?

”Vi letar efter bolag som är värderade mellan 100-500 miljoner kronor. Spactvå som ägarkonstellation kommer bara att bli en minoritetsägare i det nya bolaget. Vi kommer att använda vår kassa för att säljarna ska kunna göra en del-exit och sedan kommer vi emittera aktier till dem i ett omvänt förvärv.”

När Spacett förvärvade Tura Scandinavia blev Turas grundarfamilj ägare till 87 procent av Spacett. Blir inte free-floaten (mängden tillgängliga aktier på marknaden) ganska liten om ni köper ett så pass stort bolag?

”Tura värderades i transaktionen till 240 miljoner kronor och Spacett-delägarna fick 13 procent av det nya bolaget, så free-floaten blev 13 procent. Köper vi exempelvis ett bolag för 100 miljoner kronor så kommer free-floaten att vara större.”

Spacett hade en teckningskurs på 5:00 kronor i december 2021. Vid slutet av oktober 2022 var Tura Scandinavia-kursen 7:00 kronor. I skrivande stund handlas Tura-aktien i 6:00 kronor, vilket är 20 procent högre än teckningskursen. Antalet avslut i Tura-aktien ligger sedan början av augusti på runt åtta stycken per dag.

Målbolag måste i vilket fall ändå granskas av handelsplatsen innan en notering kan slutföras. Vad är fördelen med Spac-modellen ur målbolagets synvinkel?

”Det svåra med noteringar i den här marknaden är att nå allmänheten och att få över 1.000 delägare som man behöver för att få till en hyfsad handel i sin aktie. I den här marknaden är det extremt tufft. Där har vi en fördel. Vidare har vi modellen där vi erbjuder ägarna av målbolaget en delexit.”

I ert IPO-erbjudande värderar ni sponsorernas insats – alltså ni som ska göra själva arbetet med att hitta ett målbolag och noteringen – till 5,5 miljoner kronor. Hur vet man som småsparare om det är ett rimligt belopp?

”Alla spac-bolag har en ersättningsmodell. En vanlig notering kan kosta 7-10 miljoner kronor i den här storleksklassen, så vi tycker att det är rimligt. Sponsorerna investerar samtidigt 6 miljoner kronor på samma villkor som övriga investerare.”

Vad har ni för branschbakgrund och kompetens?

”Vi har ingen specifik branschbakgrund utan vi är investerare som tittar brett. Per Nilsson och Gerhard Dal som grundade Spacett och Spactvå är väldigt aktiva investerare på den svenska marknaden och är involverade i många transaktioner årligen. Spactvås styrelseordförande Luca di Stefano har jobbat med många mindre bolag och sedan har vi corporate finance-rådgivaren Joel Westerström som är partner på Partner Fondkommission. Och jag har jobbat med investeringar, kapitalanskaffningar och noteringar sedan omkring 2010. Vi har ett bra team.”

Hur säkerställer ni att det finns rätt styrelsekompetens i målbolaget efter affären?

”I den due diligence vi gör av alla bolag ingår att titta på hur styrelsen ser ut och ifall den behöver kompletteras på något sätt. Vi kanske behöver ta in någon med börserfarenhet eller något annat. Då har vi flera personer i vårt nätverk att föreslå för att hitta en bra sammansättning.”

Ännu oinvesterade Spac-bolag har gått relativt bra på börsen i år eftersom kassan bara sjunkit något medan aktier generellt har fallit rejält i samband med Ukraina-kriget, inflationen och ränteuppgångar. Har det stött Spac-modellen?

”Jag vet inte om det har stött Spac-modellen riktigt. De bolagen har ju inte genomfört något förvärv. Det har förstås varit bra att ligga i ett Spac-bolag med kassa där nedsidan är begränsad jämfört med andra mindre bolag där kurserna snarare har gått ned 50 procent. Det är bara två svenska spac-bolag som har genomfört affärer varav vi är ett.”

Utvärderingar av Spac-bolag kontra andra investeringar är ingen enkel materia, men de har väl inte indikerat att spacar har varit särskilt lönsamt för vanliga investerare. Varför ska man ändå våga satsa på det?

”I Spacett har man verkligen fått en bra avkastning. Att investera i spacar har samtidigt en begränsad nedsida eftersom man kan rösta nej till affären och då få tillbaka 80 procent av det investerade kapitalet. Vi siktar på att genomföra ett förvärv så snabbt vi bara kan och hitta ett bra bolag som vill till börsen på ett smidigare sätt än det traditionella. Då är spac-bolag en jättebra investering – speciellt i den här marknaden när man kanske inte vågar ta speciellt mycket risk utan vill ha en begränsad nedsida. Det får man genom vår Spac och andra spacar.”

Arbetar ni med hållbarhetskriterier för att undvika ett ”tveksamt” målbolag som investerare kanske inte skulle acceptera i slutänden?

”Det går inte att notera ett tveksamt bolag i den här marknaden. Det är omöjligt. Så man måste kolla att det är en hållbar affärsmodell.”

Ni har som mål att nå en affär inom två år. Vad ser du som de största utmaningarna för att få det på plats?

”Den största utmaningen är att hitta ett målbolag som vi tror på och där vi kan komma in på en hyfsat bra nivå så att vi kan skapa avkastning direkt till våra aktieägare och att bolaget sedan över tid kan växa på börsen och öka aktievärdet”, säger Marcus Bonsib.

”Jämfört med de stora spacarna letar vi efter mindre bolag, mellan 100-500 miljoner kronor i marknadsvärde. Där är utbudet mycket större och konkurrensen mycket lägre”, framhåller han.

Inför noteringen gör Spactvå en nyemission på 22 miljoner kronor. Teckningskursen är 5 kronor per aktie. Bolaget hade inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser på motsvarande 57 procent av erbjudandet.

Partner Fondkommission är rådgivare åt Spactvå i samband med noteringen.

Teckningsperioden pågår från den 14 till den 28 november. Första beräknade handelsdag på Spotlight Stock Market är den 9 december.