Kategoriarkiv: ACQ Bure

ACQ Bure fusioneras med Yubico

Yubicos kärnprodukt är säkerhetsnyckeln Yubikey som motverkar användandet av stulna inloggningsuppgifter. Yubicos nettoomsättning har ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 50 procent sedan 2016. Under 2022 nådde Yubico en nettoomsättning om 1.561 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 215 miljoner kronor.

Mattias Danielsson, vd för Yubico, kommer bli vd för det sammanslagna bolaget.

Transaktionen förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2023, villkorat av, bland annat, godkännande vid extra bolagsstämma i ACQ respektive Yubico.

Transaktionen värderar Yubicos aktier till 800 miljoner dollar, motsvarande 8.293 miljoner kronor. Fusionsvederlaget består av kontant betalning och nyemitterade aktier i ACQ, varvid 58 procent kommer att erläggas i form av aktier och 42 procent i kontant betalning. En berättigad innehavare kommer att erhålla 2,9 ACQ-aktier och 208 kronor kontant för varje Yubico-aktie.

Efter genomförandet av transaktionen väntas ACQ:s nuvarande aktieägare att inneha cirka 40,3 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget.

Yubicos preliminära orderingång (totalt kontraktsvärde) under perioden januari – mars 2023 uppgick till 350 miljoner kronor jämfört med 305 miljoner för samma period 2022, vilket motsvarar 15 procents tillväxt. Till följd av transaktionen avser ACQ att offentliggöra viss ytterligare finansiell information avseende Yubico för perioden januari – mars 2023 den 4 maj 2023.

Vissa större aktieägare i ACQ; Bure, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB-stiftelsen och Stefan Persson med familj, som tillsammans för närvarande innehar omkring 58 procent av aktierna och rösterna i ACQ, har åtagit sig att rösta för transaktionen vid en extra bolagsstämma i ACQ. Vidare har SEB Fonder och Lannebo Fonder, som för närvarande innehar omkring 9 procent av aktierna och rösterna i ACQ, uttryckt att de har för avsikt att rösta för transaktionen. Godkännande av transaktionen, inklusive den gemensamma fusionsplanen, kräver stöd av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Aktieägare som representerar över 80 procent av de utestående aktierna i Yubico är antingen parter till fusionsavtalet som ingåtts av ACQ och Yubico, eller har på andra sätt godkänt och åtagit sig att stödja transaktionen.

Efter slutförande av transaktionen förväntas de fem största aktieägarna i det sammanslagna bolaget bestå av Bure, Yubicos medgrundare Stina Ehrensvärd, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, Andreessen Horowitz och Fjärde AP-fonden.

Bure, som i dag innehar cirka 15,3 procent av aktierna i Yubico genom Bure Growth, och 20,0 procent av aktierna i ACQ, kommer att vara den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget med ett innehav om cirka 17,4 procent. Bure kommer också att inneha 4,2 miljoner sponsoroptioner i det sammanslagna bolaget, vilka kan utnyttjas för aktieteckning tidigast den 1 april 2026 och senast den 1 april 2031.

Patrik Tigerschiöld, nuvarande styrelseordförande i ACQ, är avsedd att bli styrelseordförande i det sammanslagna bolaget.

ACQ:s styrelse har tillsammans med Yubicos styrelse fastställt finansiella mål att inom en femårshorisont ha en årlig tillväxt av orderingång om 25 procent i genomsnitt och en ebit-marginal om 20 procent.

I samband med transaktionen avser ACQ att genomföra ett listbyte från Nasdaq Stockholm (Main Market) till Nasdaq First North Growth Market.

Spactvå: Vi ska upprepa det vi gjorde med Spacett

Varför ska man som investerare gå med på att köpa ‘grisen i säcken’ via Spactvå?

”Med Spacett bevisade vi ju att vi kunde skapa avkastning till aktieägarna på mellan 30-40 procent och vi vill göra samma sak med Spactvå. Redan efter fem månader förvärvade vi ett bolag med Spacett. Vi vill göra samma sak med Spactvå”, svarar han.

Finns det ett intresse hos potentiella säljare av företag att göra en exit och sälja till ett spac-bolag nu när börsklimatet är skakigt?

”Börsen har helt klart varit skakig det senaste året, men med Spacett visade vi att vi kunde göra ett framgångsrikt förvärv och notera Tura Scandinavia i en skakig marknad och ändå skapa avkastning till våra investerare. Vi har ett erbjudande i Spactvå där vi erbjuder en del-exit för bolagen. Då kan vi lösa en knut för ägarna genom att de kan få loss lite kapital. Eftersom vi letar efter lönsamma bolag behöver bolagen inte kapitaltillskott, utan säljarna kan få loss lite pengar, men fortsätta vara majoritetsägare i det nya bolaget och driva det i en noterad miljö.”

Ni siktar på att ha 22 miljoner kronor i kassan. Hur mycket företag får man för det beloppet?

”Vi letar efter bolag som är värderade mellan 100-500 miljoner kronor. Spactvå som ägarkonstellation kommer bara att bli en minoritetsägare i det nya bolaget. Vi kommer att använda vår kassa för att säljarna ska kunna göra en del-exit och sedan kommer vi emittera aktier till dem i ett omvänt förvärv.”

När Spacett förvärvade Tura Scandinavia blev Turas grundarfamilj ägare till 87 procent av Spacett. Blir inte free-floaten (mängden tillgängliga aktier på marknaden) ganska liten om ni köper ett så pass stort bolag?

”Tura värderades i transaktionen till 240 miljoner kronor och Spacett-delägarna fick 13 procent av det nya bolaget, så free-floaten blev 13 procent. Köper vi exempelvis ett bolag för 100 miljoner kronor så kommer free-floaten att vara större.”

Spacett hade en teckningskurs på 5:00 kronor i december 2021. Vid slutet av oktober 2022 var Tura Scandinavia-kursen 7:00 kronor. I skrivande stund handlas Tura-aktien i 6:00 kronor, vilket är 20 procent högre än teckningskursen. Antalet avslut i Tura-aktien ligger sedan början av augusti på runt åtta stycken per dag.

Målbolag måste i vilket fall ändå granskas av handelsplatsen innan en notering kan slutföras. Vad är fördelen med Spac-modellen ur målbolagets synvinkel?

”Det svåra med noteringar i den här marknaden är att nå allmänheten och att få över 1.000 delägare som man behöver för att få till en hyfsad handel i sin aktie. I den här marknaden är det extremt tufft. Där har vi en fördel. Vidare har vi modellen där vi erbjuder ägarna av målbolaget en delexit.”

I ert IPO-erbjudande värderar ni sponsorernas insats – alltså ni som ska göra själva arbetet med att hitta ett målbolag och noteringen – till 5,5 miljoner kronor. Hur vet man som småsparare om det är ett rimligt belopp?

”Alla spac-bolag har en ersättningsmodell. En vanlig notering kan kosta 7-10 miljoner kronor i den här storleksklassen, så vi tycker att det är rimligt. Sponsorerna investerar samtidigt 6 miljoner kronor på samma villkor som övriga investerare.”

Vad har ni för branschbakgrund och kompetens?

”Vi har ingen specifik branschbakgrund utan vi är investerare som tittar brett. Per Nilsson och Gerhard Dal som grundade Spacett och Spactvå är väldigt aktiva investerare på den svenska marknaden och är involverade i många transaktioner årligen. Spactvås styrelseordförande Luca di Stefano har jobbat med många mindre bolag och sedan har vi corporate finance-rådgivaren Joel Westerström som är partner på Partner Fondkommission. Och jag har jobbat med investeringar, kapitalanskaffningar och noteringar sedan omkring 2010. Vi har ett bra team.”

Hur säkerställer ni att det finns rätt styrelsekompetens i målbolaget efter affären?

”I den due diligence vi gör av alla bolag ingår att titta på hur styrelsen ser ut och ifall den behöver kompletteras på något sätt. Vi kanske behöver ta in någon med börserfarenhet eller något annat. Då har vi flera personer i vårt nätverk att föreslå för att hitta en bra sammansättning.”

Ännu oinvesterade Spac-bolag har gått relativt bra på börsen i år eftersom kassan bara sjunkit något medan aktier generellt har fallit rejält i samband med Ukraina-kriget, inflationen och ränteuppgångar. Har det stött Spac-modellen?

”Jag vet inte om det har stött Spac-modellen riktigt. De bolagen har ju inte genomfört något förvärv. Det har förstås varit bra att ligga i ett Spac-bolag med kassa där nedsidan är begränsad jämfört med andra mindre bolag där kurserna snarare har gått ned 50 procent. Det är bara två svenska spac-bolag som har genomfört affärer varav vi är ett.”

Utvärderingar av Spac-bolag kontra andra investeringar är ingen enkel materia, men de har väl inte indikerat att spacar har varit särskilt lönsamt för vanliga investerare. Varför ska man ändå våga satsa på det?

”I Spacett har man verkligen fått en bra avkastning. Att investera i spacar har samtidigt en begränsad nedsida eftersom man kan rösta nej till affären och då få tillbaka 80 procent av det investerade kapitalet. Vi siktar på att genomföra ett förvärv så snabbt vi bara kan och hitta ett bra bolag som vill till börsen på ett smidigare sätt än det traditionella. Då är spac-bolag en jättebra investering – speciellt i den här marknaden när man kanske inte vågar ta speciellt mycket risk utan vill ha en begränsad nedsida. Det får man genom vår Spac och andra spacar.”

Arbetar ni med hållbarhetskriterier för att undvika ett ”tveksamt” målbolag som investerare kanske inte skulle acceptera i slutänden?

”Det går inte att notera ett tveksamt bolag i den här marknaden. Det är omöjligt. Så man måste kolla att det är en hållbar affärsmodell.”

Ni har som mål att nå en affär inom två år. Vad ser du som de största utmaningarna för att få det på plats?

”Den största utmaningen är att hitta ett målbolag som vi tror på och där vi kan komma in på en hyfsat bra nivå så att vi kan skapa avkastning direkt till våra aktieägare och att bolaget sedan över tid kan växa på börsen och öka aktievärdet”, säger Marcus Bonsib.

”Jämfört med de stora spacarna letar vi efter mindre bolag, mellan 100-500 miljoner kronor i marknadsvärde. Där är utbudet mycket större och konkurrensen mycket lägre”, framhåller han.

Inför noteringen gör Spactvå en nyemission på 22 miljoner kronor. Teckningskursen är 5 kronor per aktie. Bolaget hade inför erbjudandets lansering fått teckningsförbindelser på motsvarande 57 procent av erbjudandet.

Partner Fondkommission är rådgivare åt Spactvå i samband med noteringen.

Teckningsperioden pågår från den 14 till den 28 november. Första beräknade handelsdag på Spotlight Stock Market är den 9 december.

Svolders vd om Arla Plast, Mildef och SPAC-bolag

Teknisk analys: Grundläggande om Volatilitet, OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Avanza, Genovis, Hexagon, JM, Kindred, Kongsberg Automotive, Metacon, Qlife.

Bolag som nämns i avsnittet: Creades, Creaspac, Svolder, Xano, Arla Plast, Mildef, ACQ Bure.

 

Svolders vd om Arla Plast, Mildef och SPAC-bolag

Teknisk analys: Grundläggande om Volatilitet, OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Avanza, Genovis, Hexagon, JM, Kindred, Kongsberg Automotive, Metacon, Qlife.

Bolag som nämns i avsnittet: Creades, Creaspac, Svolder, Xano, Arla Plast, Mildef, ACQ Bure.

 

Här är Bengt Barons nya SPAC-bolag

Förvärvsbolaget är grundat av ”ett team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister” och avser ta in 1 miljard kronor genom börsnotering.

Därefter vill bolaget förvärva ett onoterat bolag med en stark ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik, skriver Aligro.

ACQ Bure blev första svenska bolag att haka på spac-hajpen tätt följt av Creades som också aviserat att en satsning är på väg.

I USA har spac-trenden varit påtaglig och fenomenet omtalat under det senaste året. Med hundratals nya bolag noterade på Wall Street har hajpen heller inte förbigått okritiserad på grund av vad vissa menar är ökade risker och lägre visibilitet för investerare.

 

Creades lanserar SPAC-bolag

Creades riktar erbjudandet mot svenska och internationella institutionella investerare i ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vars utfall kommer meddelas innan onsdagens börsöppning.

Nettolikviden från emissionen avser Creades använda till investeringar ”inom ramen för bolagets befintliga strategi”, däribland till nya investeringar i bolag där Creades ser stor potential samt möjliga tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.

Därutöver utvärderas alltså nya initiativ, bland annat möjligheten att investera i ett av Creades grundat framtida förvärvsbolag, en trend som nådde Stockholmsbörsen via sektorkollegan Bures ACQ Bure tidigare i våras.

I USA har spac-trenden varit påtaglig och fenomenet omtalat under det senaste året. Med hundratals nya bolag noterade på Wall Street har hajpen heller inte förbigått okritiserad på grund av vad vissa menar är ökade risker och lägre visibilitet för investerare.

Ett spac-bolag äskar kapital och sätts på börsen tomt, med den enda avsikten att erbjuda en snabbfil till börsen för en befintlig verksamhet.

”Ytterligare för Creades positiva aspekter av det tillförda kapitalet är möjligheten till en mer likvid handel i Creades aktie samt en ökad diversifiering av portföljens sammansättning”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman godkänner beslutet senast den 1 juni 2021.

Creades kan starta SPAC-bolag

Teckningskursen blev 90 kronor per aktie. Creades-aktien stängde på 109:68 kronor på tisdagen. Därmed motsvarar emissionskursen en rabatt på cirka 18 procent. Totalt emitterades cirka 11,1 miljoner A-aktier.

Creades riktade erbjudandet till svenska och internationella institutionella investerare i ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, enligt tidigare pressmeddelande.

Vidare uppges att investerare i emissionen var bland andra: AMF, Handelsbanken Fonder, PriorNilsson och Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen.

Nettolikviden från emissionen avser Creades använda till investeringar ”inom ramen för bolagets befintliga strategi”, däribland till nya investeringar i bolag där Creades ser stor potential samt möjliga tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.

Därutöver utvärderas också nya initiativ, bland annat möjligheten att investera i ett av Creades grundat framtida förvärvsbolag, en trend som nådde Stockholmsbörsen via sektorkollegan Bures ACQ Bure tidigare i våras.

Ett spac-bolag äskar kapital och sätts på börsen tomt, med den enda avsikten att erbjuda en snabbfil till börsen för en befintlig verksamhet.

”Ytterligare för Creades positiva aspekter av det tillförda kapitalet är möjligheten till en mer likvid handel i Creades aktie samt en ökad diversifiering av portföljens sammansättning”, skriver bolaget.

”Vi ser fram emot att anträda detta viktiga nästa steg för Creades tillsammans med likasinnade investerare som delar vår syn på värdet av långsiktigt aktivt ägande”, kommenterade bolagets styrelseordförande Sven Hagströmer i ett pressmeddelande efter att emissionen slutförts.

ACQ Bures ordförande har köpt aktier för över 5 miljoner

Patrik Tigerschiöld köpte på torsdagen 50.000 aktier i Stockholmsbörsens första spac-bolag, ACQ Bure. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Köpet gjordes till kursen 106:40 kronor och summerades totalt till cirka 5,3 miljoner kronor. Patrik Tigerschiöld ägde inte några aktier i ACQ sedan tidigare, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Aktien i ACQ gjorde debut på torsdagen och handlades mellan drygt 102 och 109 kronor. På fredagseftermiddagen byter aktien ägare kring 106 kronor. Teckningskursen i erbjudandet inför noteringen låg på 100 kronor.

Patrik Tigerschiöld är styrelseordförande i ACQ Bure. Han är även ordförande i investmentbolaget Bure, som är initiativtagaren till ACQ, och som äger 20 procent av aktierna i spac-bolaget.

Henrik Blomquist, som är vd för ACQ Bure, köpte på torsdagen 10.000 aktier i bolaget. Köpet gjordes till kursen 108 kronor och således uppgår affärens värde till cirka 1 miljon kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Henrik Blomquist ägde inte några aktier i ACQ sedan tidigare, enligt ägardatatjänsten Holdings.