Alla inlägg av fredrik.nejman@desken.se

38 000 fritidshus ägs av utlänningar

Drygt sex procent av alla fritidshus i Sverige har utländska ägare, som oftast är norrmän, tyskar eller danskar. Men de regionala skillnaderna är väldigt stora.

I Sverige finns drygt 610 000 fritidshus som ägs av fysiska personer. Det rör sig om småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning.

Strax över 38 000 av dessa, eller 6,3 procent, har utländska ägare. Det innebär att den taxerade ägaren saknar svensk adress och svenskt personnummer.

– Det norska ägandet är störst. Av de utlandsägda fritidshusen i Sverige ägs 33 procent av norrmän. Därefter följer tyskar och danskar, som äger 28 respektive 26 procent av de utlandsägda fritidshusen, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Ovanligt i Stockholms län

Det största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götalands (7 846 stycken), Värmlands (6 549) och Kronobergs län (4 533).

Den största andelen utlandsägda fritidshus finns i Kronobergs (38 procent), Värmlands (24) och Jönköpings län (14).

I andra änden finns Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gotlands och Uppsala län. Där har mindre än en procent av fritidshusen utländska ägare.

– I Stockholms län finns nästan 73 700 fritidshus, vilket är näst flest i landet. Men bara 234 av dessa har utländska ägare. Det motsvarar 0,3 procent, säger Johannes Cleris och fortsätter:

– Det kan jämföras med Västra Götaland, där det finns drygt 77 700 fritidshus. Nästan 7 850 av dessa har utländska ägare, alltså strax över 10 procent.

Så många utländska stugägare
Land Antal
Norge 12598
Tyskland 10508
Danmark 10076
Nederländerna 1348

Källa:SCB

Här ägs flest stugor av utlänningar
Län Antal
Västra Götaland 7846
Värmland 6549
Kronoberg 4533
Skåne 3402
Kalmar 3027
Jämtland 1976

Källa:SCBf

Tre av fyra fondsparar privat

Genom Premiepensionen sparar i stort sett alla svenskar i fonder. Även om drygt 40 procent sparar i ”soffliggarfonden” Såfan(AP/ Såfan).

Men 73 procent sparar också privat i fonder. Det visar Fondbolagens förenings fondspararundersökning 2022. Det är en ökning mot senaste undersökningen 2022, då 70 procent sade sig spara privat i fonder. 2014 sparade 65 privat i fonder.

Av de som sparar i dag är en liten majoritet män. 75 procenten av männen sparar och 72 procent av kvinnorna. De i åldern 34-50 år är de flitigaste fondspararna. I gruppen sparar 79 procent. Minst antal fondsparare är i gruppen 66-79 år med 63 procent.

Undersökningen visar också att:

 • Fonder är den sparform som flest anser vara bäst för långsiktigt sparande. 44 procent uppger det. År 2014 var siffran 28 procent. 
 • Två av tre anser att fonder är den bästa sparformen vad gäller sparande till barn. Även här anser allt fler att fonder är bäst, och färre uppger sparkonto. 
 • Nästan hälften av de som sparar i fonder månadssparar. 
 • Män är, precis som tidigare år, mer benägna att ta högre risk för chansen att få högre avkastning, än kvinnor. 
 • Viktig information inför fondval är i första hand fondens avgifter, risknivå, fondens placeringsinriktning och om fonden har en hållbar inriktning. Den senare informationen anses av drygt fyra av tio vara ”mycket viktigt”, av kvinnor i större utsträckning än män.                                                               Undersökningen gjordes under februari-april 2002 och besvarades av 1001 personer i åldrarna 18 till 79 år.

Spararna i juli: Köper SBB och säljer Hemnet

Att Sinchs kurs rasat är en viktig förklaring till att aktien är populär bland spararna, menar Nordnets sparekonom Frida Bratt.

– Kursslakten i den tidigare tillväxtstjärnan Sinch får spararna att se rea-skyltar.

Julibörsen visade på en del ljusglimtar jämfört med mörka juni.

– Rapporterna för andra kvartalet var generellt sett över förväntan – än syns inga tecken på sämre konjunktur i verkstadsbolagens rapporter, konstaterar Frida Bratt.

Turbulensen i molnkommunikationsbolaget Sinch fick stor uppmärksamhet i juli.

– Sinch har varit en tillväxtstjärna och förvärvsmaskin i en stekhet bransch. I juli blev krisen uppenbar, med såväl kritik från en blankarfirma för uppblåsta intäkter, vinstvarning, sparpaket och en vd som fick gå på dagen. Spararna är dock till synes övertygade om att bolaget kommer komma på fötter; det har storköpts i kurskollapsen, säger Frida Bratt.

Även SAS köps i juli.

– En strejk mitt i en pågående räddningsaktion gjorde en redan usel kursutveckling för SAS än värre. Det fick dock privatsparare att vilja chansa genom att bottenfiska i aktien i juli. Men för att SAS ska vändas krävs att ledningen inte bara lyckas rädda bolaget, utan också att man lyckas ge svar på frågan vad SAS ska vara i framtiden, säger Frida Bratt.

På säljlistan trängs flera teknikaktier, däribland flera amerikanska, så som Netflix.

 – En hel del investerare är rädda att den prenumerationsmodell som Netflix står för riskerar att få sig en törn när hushåll tvingas dra ned på sina utgifter, säger Frida Bratt.

En annan aktie på säljlistan är AMC.

– Vi ser hur sparare nu gör sig av med de så kallade ”meme-aktierna”, som man köpte på sig under Reddit-hajpen i början av 2021, säger Frida Bratt.

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i juli:

Mest köpta Mest sålda
SBB Hemnet
Investor Netflix
Sinch AMC Entertainment
Castellum Twitter
SAS IPC
Volvo Powercell
Orrön Energy (fd. Lundin Energy) Zalando
Swedbank Stillfront
Ericsson Roblox
SSAB Pandox

Se upp vid billeasing

I dag står närmare hälften av nybilsförsäljningen leasingbilar enligt en Sifoundersökning från SBM Försäkring.

Men alla tänker inte på de juridiska fallgropar som finns vid billeasing. Det menar Oscar Coronel, konsumentjurist på Familjens Jurist.

– Privatleasing av bil är som ett abonnemang som oftast tecknas med ett företag under en treårsperiod. Månadskostnaden beror på vilken modell, extrautrustning och planerad körsträcka du väljer. Det sistnämnda får du inte överskrida under den avtalade leasingperioden vilket är något som många har dålig koll på, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist.

Enligt Oscar Coronel är det viktigt att du uppger rätt körsträcka. Om du kör mer än den körsträcka du uppgett kan kostnaden för de extra milen (så kallade övermil) bli mycket hög. Om du höjer körsträckan kan det i sin tur innebära att leasingavgiften höjs avsevärt. enligt Oscar Coronel.

– Rent generellt har du som konsument ett svagt skydd, och till skillnad från om du köper en bil omfattas du inte av konsumentköplagen. Istället är det alltid villkoren i avtalet som styr.

–Är du gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på, menar Oscar Coronel.

-Avtalen tar oftast inte hänsyn till en plötsligt förändrad livssituation. Det är därför väldigt viktigt att du förstår villkoren och vilka risker som finns innan du skriver på avtalet, annars kan en leasingbil bli en väldigt dyr affär, säger Oscar Coronel, som rekommenderar de som hamnar i tvist med leasingföretaget att vända sig till ARN. Allmänna reklamationsnämnden.

Enligt Oscar Coronel handlar tvisterna mellan leasingtagare ofta om fem problem. 

Här klargör Oscar Cornel rättsläget för dem om:

Man avbryter avtalet i förtid.

–Då blir du nästan alltid återbetalningsskyldig. Det kan vara väldigt dyrt att avbryta ett leasingavtal i förtid, och det finns i vissa avtal ingen rätt alls att avsluta det i förtid, oavsett om din ekonomiska situation skulle ändras under leasingperioden. 

Månadsavgiften inte betalas i tid.

–Leasinggivaren har då rätt att häva avtalet och kräva ersättning av dig för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 % och ibland mer. Det kan alltså bli mycket kostsamt om du skulle missa att betala, även om det skulle vara en engångshändelse. 

Bilen skadas.

–Du behöver, bortsett från det som kallas för normalt slitage, alltid lämna tillbaka bilen i oskadat skick till leasinggivaren. Om bilen har skador är du alltså skyldig att betala för skadorna. 

Jag separerar.

–Om du separerar eller skiljer dig så omfattas inte en leasad bil av bodelningen. En separation, skilsmässa eller förändrad ekonomisk situation ger dig heller ingen rätt att avsluta leasingen i förtid. Behöver du avbryta ett leasingavtal i förtid kommer du, oavsett vad, bli återbetalningsskyldig för en del av återstående leasingavgifter. 

Leasingtagaren dör.


–Om någon skulle avlida har de flesta leasingavtal regler som gör att avtalet sägs upp omedelbart. Leasingtagarens dödsbo kan då bli skyldigt att betala ersättning för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 procent och ibland mer.

Flera finansrådgivare har blivit av med licensen

Är du missnöjd med din bankman, finansrådgivare eller fondförvaltare? 

Då kan du anmäla hen till Swedsecs disciplinnämnd. Som i extremfallen kan dra in licensens.

Det första halvåret i år har tre rådgivare blivit av med licenserna, 18 har varnats och sju har fått en så kallad erinran( en mildare varning).

Flera av disciplinnämndens beslut under 2022 handlar flera om licenshavare som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system. I några andra fall har licenshavaren inte dokumenterat rådgivning på rätt sätt eller lämnat felaktig information och fått en varning.

– De allra flesta anmälningar som kommer in till Swedsec handlar om fel som licenshavare gör i tjänsten, men nämnden kan även återkalla en licens om licenshavaren har begått grova brott som inte har med arbetet att göra, säger Teresa Isele, vd på Swedsec.

–Ytterst handlar det om att bara lämpliga personer ska få ha licens varför i undantagsfall även brott utanför ens arbete kan leda till en återkallelse. Oftast handlar det såklart om ekonomiska brott, men även andra grova brott kan resultera i att nämnden återkallar licensen, säger Terese Isele.

Här är tre av nämndes beslut under 2022.

Erinran:

Fall 1, gav en erinran:

”Licenshavaren har skickat en presentation som innehöll konfidentiell information i okrypterad e-post till sin egen e-postadress. Syftet var att kunna använda sin privata dator vid hemarbete. Han har också gjort några sökningar på sig själv och sin fru utan att det har funnits något arbetsrelaterat motiv till sökningarna.”

Fall 2, var en varning

”Rådgivaren har flera fall låtit bli att dokumentera bolånerådgivning. Rådgivaren har vid ett fall angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen. I ett annat fall angavs för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har också hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att dessa haft rätt behörighet.”

Fall 3, indragen licens

”Brott utanför tjänsten. Om en licenshavare begår brott utanför tjänsten kan licensen återkallas om han eller hon inte längre kan anses lämplig. Rådgivaren har dömts till fängelse för våldtäkt, ett brott som har ett minimistraff om två år och straffvärdet har i det enskilda fallet bedömts motsvara två års fängelse. Vid brott med ett så högt straffvärde måste det i regel anses föreligga skäl att återkalla licensen.”

Sammanlagt 23 000 medarbetare i finansbranschen har Swedsec-licens. Det finns olika typer av licenser. 270 företag är anslutna till Swedsec som är branschens eget regleringssystem.

Här kan du kontrollera om din rådgivare har licens.

Handelsbanken: Sandvik-aktien är lågt värderad

Handelsbanken spår en stabil vinstprofil för byggbolaget Skanska de kommande åren, och menar att aktiens nuvarande värdering borde ge motståndskraft vid ett fortsatt försämrat marknadssentiment. I en färsk analys upprepas köprekommendationen på tre månaders sikt, samt rekommendationen outperform på tre års sikt.

Skanska rapporterade stigande intäkter och orderingång för andra kvartalet förra veckan, bland annat genom stöd av valutaeffekter. Bankens bedömning är att siffrorna visade på en solid utveckling på ”utmanande marknader”.

Vidare ser Handelsbanken positivt på företaget i både det korta och långa perspektivet, bland annat då de anses ha ett väldiversifierat erbjudande och en hög nettokassa.

”Våra prognoser innefattar stabila marginaler i Byggverksamheten, något lägre intäkter i Bostadsutveckling och försiktiga estimat vad gäller resultatbidraget från Kommersiell fastighetsutveckling. Sammantaget medför detta en stabil vinstprofil under kommande år”, skrivs det.

Banken menar även att aktien, som för närvarande handlas till ett P/E-tal på 10 gånger deras prognoser, är lågt värderad. Det samtidigt som direktavkastningen ligger på mellan 6-7 procent.

Här är några andra av dagens analyser och rekommendationer.

Stillfront. Pareto Securities sänker sin rekommendation för Stillfront till behåll från köp. Riktkursen är 29 kronor.

Pareto tror att Stillfront kommer fortsätta att investera för att generera organisk tillväxt. Under det andra kvartalet var den organiska tillväxten på 1 procent under Paretos förväntningar på 3 procent, men banken har blivit mer säker på att Stillfront kan nå sitt mål om organisk tillväxt på ett mellanhögt ensiffrigt tal.

Det lär dock medföra en viss marginalpress, resonerar Pareto.

”Vi tror att investeringarna i det andra kvartalet kommer att behöva fortsätta för att Stillfront ska nå sitt mål om organisk tillväxt och vi höjer därför våra estimat för de operativa kostnaderna”, heter det.’

I siffror höjs estimaten för de operativa kostnaderna med 5 procent för helåret, vilket resulterar i att Paretos förväntningar på det justerade rörelseresultatet minskar med 8 procent. Det justerade rörelsemarginalen väntas bli 29 procent, mot 32 procent innan nedjusteringarna.

Banken sänker även samma estimatsiffror för helåret 2023, men tror på en återhämtning för den justerade rörelsemarginalen till runt 31 procent. Stillfronts mål är en justerad rörelsemarginal på 35 procent för 2023.

Avslutningsvis ser Pareto en uppsida i aktien om bolaget lyckas nå sitt mål kring organisk tillväxt för 2022 utan att behöva uppvisa de kostnadsökningar som banken räknar med.

Aktien handlades ned runt 3 procent kort efter börsöppning och bytte ägare vid 25:39 kronor. Nettoomsättningen kom in högre än väntat för kvartalet, medan det justerade rörelseresultatet var under förhandstipsen.

Kindred. DNB Markets sänker riktkursen för Kindred till 125 kronor från 135 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Kindred stängde på 85:92 kronor på tisdagen.

Concentric. SEB höjer riktkursen för Concentric till 310 kronor (297), upprepar köp.

Betsson. Berenberg höjer riktkursen för Betsson till 60 kronor (57), upprepar behåll.

Många vill köpa utlandsbostad i Spanien

 
Det land som flest funderar över är Spanien. De toppar överlägset med 22 procent.
 
På andra plats kommer Italien. Nio procent har det som förstaland.
 
Att Spanien toppar förvånar inte Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

– Spanien fortsätter att vara svenskarnas absoluta förstaval för utlandsboende. Det varma klimatet lockar naturligtvis men även kultur, mat, natur och fritidsaktiviteter gör Spanien attraktivt. Bra flygmöjligheter och olika prisnivåer på bostäder gör också att det blir ett realistiskt alternativ för många, säger Martin Posch, affärsområdeschef Fastighetsbyrån utland.

En del, 18 procent. som funderar på utlandsbostad ser möjligheter att arbeta på distans. 

– Pandemin har gjort att möjligheten att jobba på distans under längre perioder har ökat och det gör att fler ser boende utomlands som ett alternativ, säger Martin Posch, affärsområdeschef Fastighetsbyrån utland.

Undersökningen gjordes i slutet av maj och bygger på intervjuer med 1 000 personer i åldrarna 18-79 år.

Här vill svenskarna helst köpa utlandsbostad

 1. Spanien (22%)
 2. Italien (9%)
 3. Frankrike (5%)
 4. Portugal (5%)
 5. Grekland (5%)
 6. Norge (3%)
 7. Tyskland (2%)
 8. USA (2%)
 9. Thailand (2%)
 10. Australien (1%)

Spara vatten och pengar

Sommaren har varit torr på många håll. Det har gjort att SGU, Sveriges geologiska undersökningar, utfärdat varningar för vattenbrist i 17 av 21 län, när det gäller små vattenmagasin och privata brunnar.

Men det är bra att hushålla med vatten också för alla som får vatten från de stora kommunala VA-bolagen.

– En droppande kran kan på ett år slösa bort nästan 9 000 liter vatten helt i onödan. Att slå vakt om grundvattnet är en viktig hållbarhetsfråga och här kan alla hjälpa till, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Och vatten är pengar. Prisskillnaderna är mycket stora. 

De fasta årliga priset för vatten- och avlopp varierar från  drygt 3  000 till 15 000 kr i Sveriges 290 kommuner. Utöver det betalas en avgift för själva förbrukningen. 

Även där är skillnaderna stora. Tjörn toppar med 10,7 öre litern per person medan Solna är billigast med 2,2 öre litern.

Genomsnittskostnaden för en  normalvilla är 8 358 kr, enligt Svenskt Vattens statistik. Då ingår både den fasta avgiften och förbrukningen.

Det går att med enkla medel pressa den kostnaden, enligt Pär Dalheim, vd på Svenskt Vatten.

– I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Pär Dalheim.

Så har kan du spara vatten och pengar

 • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel)
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig
 • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten.
 • Laga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden och kostnaden för uppvärmning av varmvatten.

Källa. Svenskt Vatten, Vattenfall, Riksbyggen. 

  Här är vattnet dyrast
1 Tjörn
2 Norrtälje
3 Lilla Edet
4 Nordanstig
5 Ljusdal
  Här är vattnet billigast
1 Solna
2 Fagersta
3 Tibro
4 Stockholm, ink Huddinge
5 Halmstad

Många oroas över höjd boränta

Oron över bolånen stiger i lika snabbt som räntan. Det visar en undersökning som Svensk Fastighetsförmedling har gjort med hjälp av Kantar Sifo.

40 procent av de tillfrågade känner någon form av oro för de stigande räntorna. Motsvarande siffra för ett år sedan var 25 procent.

Tittar man på dem som angett att de känner mycket eller stor oro har antalet mer än fördubblats. I den senaste undersökningen svarade tio procent ja, medan det var tre procent för ett år sedan.

En stor förändring är också svenskarnas prisförväntan på bostäder. 

27 procent av de svarade tror att priserna ska minska med mer än fyra procent i år. I fjol var det bara fyra procent som trodde på ett liknande prisfall.

– På bara ett år har svenskars förväntan på räntan och prisutvecklingen tvärvänt. Det är dock viktigt att ta ett steg tillbaka. Att marknaden inte kan få styr på inflationen är osannolikt. Och de flesta ekonomiska kriser som vi kan relatera till har alltid känts omöjliga att vända när vi står mitt i stormen, säger Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.

Han fortsätter:

–Läget är allvarligt nu, men inte i närheten av hur det var på exempelvis 90-talet. Det bästa man kan göra nu är att släppa förstoringsglaset – det är helt enkelt fel redskap att navigera med.

Undersökningen, eller Trendrapporten 2022 som den kallas, visar också blanda annat att:

*För de flesta, 71 procent, är det viktigaste med bostaden att ha en trygg plats. Endast sex procent ser bostaden i första hand som en investering.

*27 procent har funderat på att göra sitt fritidshus till permanentboende.

*29 procent anser sig ha tillräckliga kunskaper om bostadsmarknaden och reglerna kring boendeekonomi. 30 procent säger sig vilja lära sig mer, medan 38  procent säger sig  har för lite kunskap eller att frågorna är ointressanta för dem.

Undersökningen gjordes under april och maj av Kantar Sifo genom intervjuer med 1 000 svenskar i olika åldrar.

Högutbildade sparar mer i fonder än andra

Fondbolagens Förening har låtit professor Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, analysera data kring fondsparande.

Resultat är tydligt. 

Högutbildade sparar i större utsträckning. Dessutom är sparbeloppen högre.

Bland personer med endast grundskola äger 28 procent i fonder. Motsvarande siffra för högskole- och universitetsutbildade är 55 procent och gymnasieutbildade strax under 50 procent.

Även summan av sparandet skiljer sig bland dem som sparar. 124 000 kr är fondsparandet värt i snitt hos dem med grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för dem med högskole- och universitetsutbildning är 216 000 kr. Gymnasieutbildade snittar på 141 000 kr.

Även om man tar hänsyn till att högutbildade personer ofta har högre inkomst verkar utbildningsnivån spela roll för fondsparandet. Waldenström visar att högutbildade personer med medelinkomst varit mer benägna att placera pengar i fonder på ett ISK-konto (vilket varit skattemässigt förmånligt under lång tid), än lågutbildade personer med mycket hög inkomst. Han skriver: 

”Detta resultat antyder att finansiell läskunnighet och förmåga har gynnsamma effekter i alla samhällsskikt och kanske är något som borde byggas ut i den svenska grundskolan och även på de olika gymnasieutbildningarna. Sambandet mellan utbildning och fondägande finns kvar även efter att hänsyn tas till andra faktorer, särskilt till inkomstnivå, vilket understryker sambandets robusthet.”