Kategoriarkiv: 24Storage

Budstrid om 24 Storage

Priset i Shurgards erbjudandet innebär en premie om 16,5 procent i förhållande till stängningskursen för 24 Storages aktie på Nasdaq First North den 19 november 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Shurgards bud innebär en premie om 16,1 procent i förhållande till T-C Storages bud som offentliggjordes måndagen den 8 november 2021.

Fullföljandet av Shurgards bud är villkorat av bland annat en acceptgrad om över 90 procent. Liksom det uppköpserbjudande som offentliggjordes av T-C Storage är Shurgards erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre konkurrerande bud.

Både T-C Storage och Shurgard har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden.

Budkommittén rekommenderar aktieägarna i 24 Storage att acceptera det högsta erbjudandet, nämligen erbjudandet från Shurgard.

 

Börsveckan: Fyra aktier att köpa

Efter ett år med vikande efterfrågan fylls nu orderboken på för Elekta, enligt Börsveckan. Bolaget har agerat offensivt med ökade marknadsföringsinsatser så på kort sikt ses en del marginalpress, men över tid ser tidningen ökade marginaler. Värderingen anses inte avskräckande på Börsveckans prognoser när man också justerar för nettoskulden. Rekommendationen blir köp.

Det negativa kassaflödet som Börsveckan ser för 24 Storage fortlöper till 2024, tillsammans med de usla finansieringsvillkoren från en svag balansräkning, vilket gör att tillväxten för bolaget blir dyrköpt. Aktien kan bli intressant en dag men dit är det långt, enligt tidningen.

Kursen i Oncopeptides har halverats sedan i februari. Även om kursraset känns överdrivet är det enligt Börsveckan svårt att se vad som skulle kunna vända trenden i närtid. Osäkerheten är hög just nu varför det är bäst att avvakta, anser tidningen.

Synthetic MR börjar få upp farten och godkännanden är på plats. Pandemin har gjort det svårt att bedöma hur en ”normal” marknad för bolaget ser ut och marknaden har höga förväntningar, då aktien värderats upp 75 procent det senaste året. Med ett klent utfall både 2019 och 2020 känns det som att bolaget har mer att bevisa, anser tidningen och rekommenderar att avvakta.

Återhämtningen inom industri- och fordonssegmentet ger goda utsikter för SKF i närtid och balansräkningen kan även öppna för förvärv, anser Börsveckan. Dagens värdering med en multipel kring 10 för nästa år säger att investerare inte prissätter någon större tillväxt för bolaget framöver, vilket enligt tidningen är oförtjänt. ”Risk/reward är bra i SKF just nu”, skriver Börsveckan och rekommenderar köp.

Nischbanken Collector har ett tufft år bakom sig med ökade kreditreserveringar och ett tufft konjunkturläge. Bolaget har dock renodlats och aktien har mer än dubblats sedan bottennivåerna. Trots uppgången finns det enligt Börsveckan en fortsatt fin uppsida och aktien får köpstämpel.

Nätbokhandeln Bokusgruppen har hittills inte imponerat och bolaget har haft svårt att växa, men ett ökat fokus på online kan innebära förbättringar framöver. För att se en ordentlig uppsida härifrån krävs enligt Börsveckan att bolagets ledning levererar på sina ambitioner om högre tillväxt och lönsamhet – men å andra sidan är nedsidan inte avskräckande heller. Aktien är värd en chansning, anser tidningen.