Kategoriarkiv: Ambea AB

Ambea slår vinstförväntningarna

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett ebita-resultat på 216 miljoner kronor för det första kvartalet 2023.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 178 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 191 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 156 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.235 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.257 miljoner kronor.

Förbättrad lönsamhet i Norge

Ambea redovisar en förbättrad lönsamhet i sin norska omsorgsverksamhet Stendi till följd av ”de kapacitetsanpassningar, kommersiella insatser och organisatoriska förbättringar vi har genomfört”.

Det skriver Mark Jensen i vd-ordet av rapporten för det första kvartalet 2023.

Äldreomsorgsverksamheten Vardaga uppges ha haft ”ett starkt kvartal med ökad lönsamhet”.

I danska omsorgsverksamheten Altiden är Mark Jensen fortfarande inte nöjd med resultatet. Under kvartalet har det dock skett vissa operationella förbättringar. Det återstår några kvartal innan omställningen ger tydlig effekt i resultatet.

Fem köpråd från Börsveckan

Svedbergs växlade upp ett par snäpp i och med förvärvet av brittiska Roper i december. Verksamheten tuffar på fint och aktien ser billig ut när Börsveckan blickar framåt. Köp.

Probi har gått svagt på börsen men värderas alltjämt som ett tillväxtbolag. Det tycker Börsveckan är obefogat. Aktien är för dyr och rekommendationen blir sälj, blir slutsatsen.

Electrolux hade ett solitt 2021 och har gynnats av hemestertrenden och att många arbetat hemma. Det finns en del risker i horisonten men värderingen är låg och direktavkastningen hög, skriver Börsveckan och sätter köp.

Electrolux Professionals omsättning återhämtade sig och steg 2021, men ligger fortfarande under 2019 års nivå. Orderingången ser övertygande ut men kanske är börsen lite för optimistisk? Marknaden kommer tillbaka men kunderna är finansiellt pressade, skriver Börsveckan som avvaktar.

Sandvik har vind i seglen nu och bokslutet för 2021 indikerar att de goda tiderna består ett bra tag till. Värderingen är lockande låg, tycker Börsveckan som sätter köp.

Finländska Admicom, som erbjuder SaaS-tjänster inom ERP-system, har fin lönsamhet och övertygande historik men aktien är rimligt värderad nu. Börsveckan ger rådet avvakta.

Loomis har gått start på börsen under året och överpresterat index. Nu hoppar duktige vd:n av och Börsveckan frågar sig om potentialen är tillräckligt hög för att behålla köprådet. Börsveckan tar hem vinsten och sätter rådet avvakta.

Kindreds rapport för det fjärde kvartalet gav en föraning om att ett tufft år väntar. Värderingen är dock låg och Börsveckan upprepar köprådet.

Attendo hade ett besvärligt 2021, med strukturella problem i Finland och pandemi, men bolaget lyckades bibehålla lönsamheten och ledningen tror på vinstlyft. Aktien har underpresterat och är lågt värderad så nedsidan torde vara begränsad. Det ger läge för chansköp, skriver Börsveckan.

Ambeas lönsamhet har varit hyggligt stabil och aktien är lågt värderad. Det finns dock risker, bland annat löneinflation, som gör att det kan bli bakslag lönsamhetsmässigt. Ambea är bra men Attendo är bättre, skriver Börsveckan som avvaktar med Ambea.

Humana kom med en svag kvartalsrapport där resultatet vände ned efter högre kostnader i omställningsarbetet. Så pass mycket att aktien nu åker ut ur BV-portföljen, skriver Börsveckan som ger rådet avvakta.

 

Ambea långt under förväntan

Ambea redovisar ett ebita-resultat på 69 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 112 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 37 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 88,8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.988 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.972 miljoner kronor.

En utdelning om 1:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2021, jämfört med analytikernas genomsnittliga förväntan om 1:05 kronor.

Klart bättre än väntat för Ambea

Ambea redovisar ett ebita-resultat på 344 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 306 miljoner kr, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 316 miljoner kr, jämfört med ett analytikersnitt på 281 miljoner kr. Nettoomsättningen uppgick till 2.912 miljoner kr, jämfört med väntade 2.896 miljoner kr.

”Fortsatt positiv trend”

”Inom Vardaga fortsätter den positiva trenden med ökad efterfrågan och beläggning. En utveckling som vi ser kommer att fortsätta till följd av att samhället återgår till en mer normal tillvaro”, skriver Ambeas vd Mark Jensen i delårsrapporten.

I Altiden i Danmark växte omsättningen i tredje kvartalet med 57 procent som ett led av förvärv och vunna kontrakt.

”I linje med vår strategi fortsätter vi att avsluta kontrakt inom hemtjänsten, vilket bidrar till stärkt lönsamhet. Vi ser med tillförsikt på tillväxtmöjligheterna i Danmark. Primärt genom organisk- och förvärvad tillväxt på socialområdet och genom fler boenden i egen regi inom äldreomsorgen”, säger Mark Jensen om den danska verksamheten.

”Fokus på social omsorg”

Inom den norska verksamhet Stendi har bolaget genomfört anpassningar av kapaciteten och arbetet fortgår enligt plan med att stärka lönsamheten och öka beläggningen.

”Att nå en långsiktig uthållig lönsamhet kräver ett omtag i samband med att samhället nu har öppnat upp igen. Som ett led i detta har vi beslutat att fokusera på social omsorg där vi är marknadsledande, har hög kompetens och goda möjligheter att växa framåt. Beslutet innebär att vi avyttrar äldreomsorgen i Norge”, skriver Ambeas vd.

Äldreomsorgen står för 8 procent av norska Stendis omsättning och har låg lönsamhet. Processen att avyttra äldreomsorgen påbörjas under årets sista kvartal och förväntas bli avslutad under 2022.

 

Sämre än väntat för Ambea

Ambea redovisar ett rörelseresultat på 125 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade enligt Infronts konsensus förväntat sig ett rörelseresultat på 141 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var 46 miljoner kronor. Här låg förväntningarna om 58,3 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 0:49 kronor med förväntningar om ett resultat per aktie om 0:62 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 2.727 miljoner kronor jämfört med en väntad försäljning om 2.768 miljoner kronor.

Spår negativ påverkan andra kvartalet

Ambea bedömer att den negativa påverkan uppgår till 90-100 miljoner kronor i omsättning och 40-50 miljoner kronor på ebita-resultatet.

Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten.

Den ökade påverkan jämfört med motsvarande kvartal 2020 förklaras främst av minskade statliga stödåtgärder i både Norge och Sverige.

I det första kvartalet 2021 var den negativa påverkan 100 miljoner kronor på omsättning och 40 miljoner kronor på ebita-resultatet.

I Stendi var påverkan större än tidigare kvartal medan påverkan på övriga affärsområden var i nivå eller något lägre än tidigare kvartal.

Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.

Ambea ökade vinsten

Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 93 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (36). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:39).

Nettoomsättningen blev 2.764 miljoner kronor (2.804). Förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent, valutakurseffekt påverkade tillväxten med -3 procent och organisk tillväxt var 0 procent.

Justerat ebita-resultat, som exkluderar jämförelsestörande poster, ökade till 200 miljoner kronor (154). Justerad ebita-marginal uppgick till 7,3 (5,5) procent.

Rörelseresultatet blev 174 miljoner kronor (110).

En utdelning om 1:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0).

Pandemin fortsätter att påverka

Omsorgsbolaget Ambea bedömer att effekterna av pandemin kommer att fortsätta att påverka bolagets verksamhet under det första kvartalet 2021 i ungefär samma utsträckning som i det fjärde kvartalet 2020.

Det framgår av bokslutet.

Pandemin väntas ge en lägre beläggning som medför ett 30-40 miljoner kronor lägre ebita-resultat i det första kvartalet. Omsättningen väntas komma att påverkas med 90 till 100 miljoner kronor.

I vd-ordet skriver Benno Eliasson att covid-19 bedöms ha påverkat det fjärde kvartalet med omkring -100 miljoner kronor på omsättningen och -35 miljoner kronor på resultatet. Detta är något större påverkan i kvartalet på omsättningen än vad som väntades enligt rapporten för det tredje kvartalet 2020.

När Ambea släppte rapporten för det tredje kvartalet skrev bolaget att den negativa effekten på omsättningen förväntades ligga på 70-80 miljoner kronor medan resultateffekten skulle bli negativ med 30-40 miljoner kronor.