Kategoriarkiv: Sandvik

Trading Direkt: Riskhantering med Jonas Thulin, Erik Penser

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, räntor, valutor, råvaror, 10 tittarönskemål samt SAS vars nyhetsflöde har varit i rampljuset i veckan.

Aktier som nämndes i sändningen: SAS, SBB, Dustin.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P 500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Sensys Gatso Group, OX2, Sandvik, Azelio, Xbrane Biopharma, Enquest, Petrotal, Abelco Investment, Investor, Clas Ohlsson, SAS.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

Nya finansiella mål för Sandvik

Sandviks nya mål är att ha en tillväxt på 7 procent och den justerade ebita-marginalen ska vara 20-22 procent, båda mål över en konjunkturcykel.

Sandviks tidigare mål var att ha en tillväxt om minst 5 procent med en rörelsemarginal på som lägst 16 procent.

”Vi levererar på vår strategi för skiftet mot tillväxt och har tagit viktiga steg för att förbättra och stärka vår plattform för framtida tillväxt. Vi är nu redo att höja vår ambitionsnivå”, säger vd Stefan Widing.

Sandviks finansiella mål är även att ha en nettoskuld i förhållande till ebitda på under 1,5 gånger. Tidigare skuldsättningsmål definierades som en nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5 gånger.

Utdelningsmålet lämnas oförändrat.

Ska spara 600 miljoner per år

Sandvik har identifierat och beslutat att implementera nya strukturåtgärder, som ska ge årliga besparingar om cirka 600 miljoner kronor.

Initiativen kommer att generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, med full effekt förväntad under 2025. Besparingarna kommer att vara begränsade under 2022, och därefter gradvis öka. Cirka 50 procent av de totala besparingarna väntas ha realiserats under 2023, och cirka 90 procent under 2024, uppger bolaget.

Kostnaderna för omstruktureringen väntas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor, och kommer att rapporteras som kostnader av engångskaraktär inom jämförelsestörande poster.

Av de 1,7 miljarder kronorna är cirka 400 miljoner kronor icke kassaflödespåverkande, och de återstående 1,3 miljarder kronorna är huvudsakligen relaterade till personalneddragningar om totalt cirka 580 medarbetare.

Cirka 60 procent av de planerade kostnaderna kommer att reserveras för under 2022. Resterande del kommer att kostnadsföras under 2023, när kriterierna för att göra detta enligt IFRS är uppfyllda, uppger bolaget.

”De nya åtgärderna inkluderar konsolidering och nedstängning av produktionsenheter, och optimering av strukturen i försäljningsorganisationen. Åtgärderna är koncernövergripande, men med huvuddelen i Sandvik Machining Solutions”, skriver Sandvik.

Klart bättre från Sandvik än väntat

Det justerade ebita-resultatet blev 5 043 miljoner kr, jämfört med förväntade 5 033 miljoner kr.

Försäljningen var 24 921 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 24 794 miljoner kr. Organiskt ökade försäljningen med 9 procent, jämfört med väntade 12,4 procent.

Sandviks orderingång uppgick till 30 474 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 27 971 miljoner kr. Den organiska orderingångstillväxten var 13 procent. Analytikerna hade räknat med 6,1 procent.

Höjde orderingång med 25 procent

Den dagliga orderingången inom verkstadsföretaget Sandviks affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMMS) fortsatte den positiva utvecklingsbanan under de två första veckorna i april.

Under det första kvartalet ökade SMMS orderingång med 25 procent jämfört med samma period föregående år och i fast valuta var tillväxten 19 procent. Den organiska orderingångstillväxten var 6 procent drivet av verkstads- och flygsegmenten.

Den justerade ebita-marginalen sjönk till 22,0 procent (24,0), påverkad av ökade försäljnings- och administrationskostnader, delvis motverkat av valutaeffekter. Kostnadsinflation kompenserades för med prissättning fullt ut, uppger Sandvik.

”Starkt kvartal för tillväxten”

Sandvik anser sig ha levererat ännu ett starkt kvartal i termer av tillväxt, ökat sin kundbas med sina nya digitala och hållbara lösningar och trots det geopolitiska läget och inflationstrycket, mot vilket bolaget genomför mitigerande åtgärder, uppvisat en motståndskraftig intjäningsförmåga. Det uppger vd Stefan Widing i delårsrapporten.

”Det måste dock påpekas att när vi lägger detta kvartal bakom oss går vi en osäker framtid till mötes. Kriget kommer att få konsekvenser på många nivåer och påverkan på den makroekonomiska miljön är för tillfället svår att förutse. Men med vår decentraliserade struktur, starka ledarskapskultur och marknadsledande positioner kommer vi att fortsätta att anpassa oss efter marknadsläget och precis som vi har visat oss vara de senaste åren, förbli flexibla”, skriver Sandvik-chefen.

I den rådande situationen har bolagets prioritering varit att säkerställa sina medarbetares säkerhet, heter det.

All rysk verksamhet pausad

”Den 28 februari pausade vi affärsverksamheten i Ryssland för att utvärdera det ytterst komplexa och snabbt föränderliga regulatoriska landskapet, och vi fortsätter att utvärdera hur vi ska agera på det mest ansvarsfulla sättet på lång sikt”, skriver Sandvik-chefen.

Det första kvartalet 2022 inleddes med en känsla av optimism när restriktionerna till följd av pandemin gradvis hävdes i de flesta delar av världen.

”Dessvärre avslutades kvartalet osäkrare, när det geopolitiska läget snabbt försämrades med ett krig i Europa”, konstaterar Stefan Widing.

 

 

Sandvik föreslår avknoppning av SMT

Noteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 i år, och förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea, skriver Sandvik.

Sandvik har dessutom beslutat att Alleima ska bli det nya namnet på SMT, förutsatt aktieägarnas godkännande till att dela ut och börsnotera SMT.

I januari meddelade Sandvik att det avser slutföra noteringen av SMT i det andra eller tredje kvartalet 2022.

 

Carlsberg befarar förstatligande i Ryssland

Carlsbergs vd Cees ‘t Hart uppger i en intervju att bolaget gavs tre olika möjligheter av den ämbetsman som besökte verksamheten, skriver Børsen.

Alternativ ett är att fortsätta med verksamheten exakt som den var innan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Då kommer de ryska myndigheterna inte intervenera.

Som alternativ två så överförs de för närvarande pausade verksamheterna i ryska händer, medan ett alternativ tre utgörs av att lägga ner all produktion och avskeda samtliga anställda.

”Budskapen är synnerligen bekymrande. Det handlar om förstatligande, att ta verksamheten i beslag och samtidigt talas det om att svara upp mot bolag som pausar eller lägger ner verksamhet i Ryssland”, sade Cees ‘t Hart till tidningen.

Den ryske ambassadören i Danmark har å sin sida artikulerat hoten i en debattartikel i tidningen Politiken, där också han uttrycker att bolag kan förstatligas. Det är också något som vice premiärminister Andrej Belousov gått i täten för som arkitekten bakom de tre alternativen.

För helåret 2021 stod Ryssland och Ukraina för 13 procent av koncernens omsättning och drygt 9 procent av rörelseresultatet.

Det danska bryggeriet drog i förra veckan tillbaka vinstprognosen för helåret 2022 till följd av situationen i den ryska verksamheten. Samtidigt meddelades att Carlsberg kommer sluta sälja bolagets öl i Ryssland. Dessutom kommer Baltika Breweries hädanefter att drivas som en separat verksamhet med målet att försörja de anställda och deras familjer, men alla vinster genererade från verksamheten i Ryssland kommer att doneras.

Många svenska bolag, bland annat H&M, Volvo, Sandvik, Essity, Autoliv, Ericsson och Ikea, har pausat verksamhet i Ryssland efter invasionen av Ukraina.

 

Trading Direkt: Kan finanskrisen sprida sig från Ryssland?

Det var frågeställningen i tisdagens Trading Direkt, som gästades av Nyhetsbyrån Direkts makrochef Mikael Sandbladh.

Programmet ägnade mest fokus åt kriget i Ukraina, som utgjort fond till det mesta i den finansiella utvecklingen den senaste veckan. Programledare Joakim Rönning ägnade det sista segmentet åt en utblick mot vilka nordiska storbolagsaktier som är särskilt exponerade mot Ryssland.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick dock dessförinnan igenom 14 aktier – varav flera drabbats av ryssfrossa – samt index, råvaror och valutor.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, SSAB, Sandvik, Swedbank, SEB, Handelsbanken, DNB, H&M, Carlsberg, Ferronordic.

Teknisk analys i tisdagens program: Ferronordic, Garo, Veg of Lund, Beyond Meat, Oatly, Beowulf, Betsson, Kindred, Stillfront, Electrolux, MTG, IAR Systems, H&M, Ericsson.

Sandvik pausar all verksamhet i Ryssland

Sandviks försäljnings- och servicecenter i Ryssland har runt 900 anställda.

”I den här allvarliga och mycket komplexa situationen är vår första prioritet våra anställda och deras säkerhet. I ljuset av det här mycket föränderliga läget har vi beslutat att temporärt pausa vår verksamhet i Ryssland för att reda ut förutsättningarna och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas framåt”, säger Johannes Hellström till tidningen.

Ryssland stod under 2021 för cirka 3,5 procent av Sandviks årsomsättning.

Sandvik-aktien tillhörde på måndagen en av de svagare bland storbolagen inom indexet OMXS30 med en kursnedgång på 6 procent. Bara Ericsson och H&M gick svagare.

 

Trading Direkt om Ukraina-krisen

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick igenom totalt 14 tittarönskade aktier samt index, råvaror och valutor i programmet, som i övrigt var helt dominerat av Rysslands militära aggression mot grannlandet.

Teknisk analys i tisdagens program: Arcane Crypto, Cint, Embracer, Ericsson, HMS Networks, Investor, IPC, Lundbergföretagen, Lundin Gold, Polygiene, Saab, Sandvik, SBB, Transtema.

Fem köpråd från Börsveckan

Svedbergs växlade upp ett par snäpp i och med förvärvet av brittiska Roper i december. Verksamheten tuffar på fint och aktien ser billig ut när Börsveckan blickar framåt. Köp.

Probi har gått svagt på börsen men värderas alltjämt som ett tillväxtbolag. Det tycker Börsveckan är obefogat. Aktien är för dyr och rekommendationen blir sälj, blir slutsatsen.

Electrolux hade ett solitt 2021 och har gynnats av hemestertrenden och att många arbetat hemma. Det finns en del risker i horisonten men värderingen är låg och direktavkastningen hög, skriver Börsveckan och sätter köp.

Electrolux Professionals omsättning återhämtade sig och steg 2021, men ligger fortfarande under 2019 års nivå. Orderingången ser övertygande ut men kanske är börsen lite för optimistisk? Marknaden kommer tillbaka men kunderna är finansiellt pressade, skriver Börsveckan som avvaktar.

Sandvik har vind i seglen nu och bokslutet för 2021 indikerar att de goda tiderna består ett bra tag till. Värderingen är lockande låg, tycker Börsveckan som sätter köp.

Finländska Admicom, som erbjuder SaaS-tjänster inom ERP-system, har fin lönsamhet och övertygande historik men aktien är rimligt värderad nu. Börsveckan ger rådet avvakta.

Loomis har gått start på börsen under året och överpresterat index. Nu hoppar duktige vd:n av och Börsveckan frågar sig om potentialen är tillräckligt hög för att behålla köprådet. Börsveckan tar hem vinsten och sätter rådet avvakta.

Kindreds rapport för det fjärde kvartalet gav en föraning om att ett tufft år väntar. Värderingen är dock låg och Börsveckan upprepar köprådet.

Attendo hade ett besvärligt 2021, med strukturella problem i Finland och pandemi, men bolaget lyckades bibehålla lönsamheten och ledningen tror på vinstlyft. Aktien har underpresterat och är lågt värderad så nedsidan torde vara begränsad. Det ger läge för chansköp, skriver Börsveckan.

Ambeas lönsamhet har varit hyggligt stabil och aktien är lågt värderad. Det finns dock risker, bland annat löneinflation, som gör att det kan bli bakslag lönsamhetsmässigt. Ambea är bra men Attendo är bättre, skriver Börsveckan som avvaktar med Ambea.

Humana kom med en svag kvartalsrapport där resultatet vände ned efter högre kostnader i omställningsarbetet. Så pass mycket att aktien nu åker ut ur BV-portföljen, skriver Börsveckan som ger rådet avvakta.