Kategoriarkiv: Dedicare AB

Dedicare ökade vinsten under första kvartalet

Intäkterna uppgick till 503 miljoner kronor (395). Resultatet efter skatt var 24,5 miljoner kronor (20,5) och resultatet per aktie uppgick till 2:55 kronor (2:17).

Den underliggande efterfrågan för bemanningsbolaget Dedicare var god under det första kvartalet, skriver vd Krister Widström i delårsrapporten.

I Sverige noterade bolaget en positiv utveckling av bemanning av socionomer, men efterfrågan på sjuksköterskor minskade vilket förklaras av att ett antal regioner, bland annat Region Stockholm och Region Sörmland införde begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor.

”Det har vållat stor debatt i en tid där vården har en växande utmaning både vad gäller kompetensförsörjningen och erbjudande av likvärdig vård. Vi bedömer att regionernas begränsningar till viss del även kommer påverka uthyrningen av sjuksköterskor under andra kvartalet”, skriver Dedicare-chefen.

På bolagets största marknad Norge fortsatte den ”mycket goda utvecklingen” för samtliga affärsområden.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 285 miljoner kronor, en ökning med 32,3 procent. Rörelsemarginalen försvagades till 9,2 procent (10,3), vilket enligt Krister Widström förklaras av tillfälligt ökade engångskostnader.

Börsveckan: Tre köpvärda aktier

Dedicares aktiekurs har utklassat index i år och förväntningarna på vårdbemanningsföretaget har lyfts rejält. Börsveckan räknar med en tillväxt kring 5 procent 2021 och att marginalerna kan smyga sig uppåt. Det landar i ett köpråd.

Poolia hade en bra avslutning på 2020 och aktien har belönats med en uppgång. Börsveckan anser dock att risken är hög och med en aktiekurs som stigit med 35 procent sedan årsskiftet så är förväntningarna höga. Rådet blir att avvakta.

SJR hade ett tufft 2020 men marknaden börjar gradvis förbättras och aktien ser billig ut om man lyckas komma tillbaka till forna lönsamhetsnivåer. Återhämtningen är dock osäker i synnerhet som branschen är pressad. Börsveckan avvaktar.

Elgrossisten Malmbergs avslutade fjolåret på ett bra sätt och med goda marknadsutsikter så ser aktien billig ut till ungefär 10 gånger vinsten. Att Erik Mitteregger köpt in sig är också positivt, skriver Börsveckan som ger ett köpråd.

Kontraktstillverkaren Elos Medtech står inför ett bra år, efter flera år med kostnadsfokus och investeringar för tillväxt, skriver Börsveckan, som sätter köp men som också noterar att Bengt Julander, som besitter stort branschkunnande, sålde hela sitt innehav i februari.

Elfordonsleverantören Inzile ser chansen att ta marknadsandelar nu när transportbolagen i Sverige vill bli mer hållbara. Bolaget värderas dock mycket högt och en framgång är redan inprisad, skriver Börsveckan och sätter säljråd på aktien.

I en ”Kommentar” skriver Börsveckan att Kopparbergs måste skärpa sig vad gäller den undermåliga kommunikationen men att aktiens defensiva profil gör aktien ”hyggligt köpvärd”. I en annan kommentar sänker Börsveckan VNV Global från köp till avvakta då potentialen är avsevärt mindre än tidigare och värderingen tämligen rimlig.