Kategoriarkiv: ser. B

Dedicare ökade vinsten under första kvartalet

Intäkterna uppgick till 503 miljoner kronor (395). Resultatet efter skatt var 24,5 miljoner kronor (20,5) och resultatet per aktie uppgick till 2:55 kronor (2:17).

Den underliggande efterfrågan för bemanningsbolaget Dedicare var god under det första kvartalet, skriver vd Krister Widström i delårsrapporten.

I Sverige noterade bolaget en positiv utveckling av bemanning av socionomer, men efterfrågan på sjuksköterskor minskade vilket förklaras av att ett antal regioner, bland annat Region Stockholm och Region Sörmland införde begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor.

”Det har vållat stor debatt i en tid där vården har en växande utmaning både vad gäller kompetensförsörjningen och erbjudande av likvärdig vård. Vi bedömer att regionernas begränsningar till viss del även kommer påverka uthyrningen av sjuksköterskor under andra kvartalet”, skriver Dedicare-chefen.

På bolagets största marknad Norge fortsatte den ”mycket goda utvecklingen” för samtliga affärsområden.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 285 miljoner kronor, en ökning med 32,3 procent. Rörelsemarginalen försvagades till 9,2 procent (10,3), vilket enligt Krister Widström förklaras av tillfälligt ökade engångskostnader.

Nasdaq stuvar om i OMX Stockholm Benchmark

Ändringarna träder i kraft när börsen öppnar torsdagen den 1 december.

Aktierna som läggs till:

* Afry

* Hemnet

* Atrium Ljungberg B

* Hexatronic B

* Beijer Ref B

* Medicover AB B

* Bioarctic B

* Mycronic

* Boozt

* Platzer Fastigheter B

* Bravida

* Saab B

* Camurus

* Solid Försäkringsaktiebolag

* CTEK

* Tethys Oil

* Eolus Vind B

* Volvo A

 

Följande aktier tas bort:

* Addtech B

* Latour B

* BHG

* Lindab

* Biogaia B

* Lifco B

* Corem Property B

* Peab B

* Heba Fastighets B

* Truecaller B

 

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Stora kursrörelser i energisektorn

Regeringen vill stärka förutsättningarna för investeringar i kärnkraft genom särskilda statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system.

Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft.

Nya regler ska även införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk, kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt.

Regeringen vill även utreda vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2. Kärnkraftstjänstebolaget Studsvik rusar över 10 procent under fredagsförmiddagen. 

Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen.

”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs”, skriver den tillträdande regeringen.

Stockholmsbörsens vindkraftsaktier handlas tydligt nedåt efter den blivande regeringens pressträff. OX2 tappar 2,5 procent, Arise är ned 1,8 procent och Orrön Energy faller drygt 5 procent. 

Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas. Pågående uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker behöver breddas till Svenska kraftnät. Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader.

På samma gång får utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft ett tilläggsuppdrag att tydligt föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid vindkraftsutbyggnad.

Trading Direkt: Malmqvist om börsen

 

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, valutor, råvaror och 13 tittarönskemål samt jämförde rörelserna i Sinch och Investor.

Teknisk Analys: S&P500, OMXS30, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bergs Timber, Evolution, NOTE, Sivers Semiconductors, Enad Global 7, Filo Mining, Eolus Vind, Oncopeptides, Fortnox, Arctic Paper, Mips, RUB/USD.

 

Trading Direkt om Frontier Markets

 

Tobbe Rosén kollade på några amerikanska cybersäkerhetsaktier samt index, råvaror, valutor och tittarönskemål.

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Coegin Pharma, Kopparbergs, Evolution, Swedish Match, Eolus Vind, BICO, Genetic Analysis, Fasadgruppen, Okta, Palo Alto, Fortinet, Crowdstrike, Ping Identity.

 

Trading Direkt: Om försiktighet i val av energi- och råvarubolag

 

Teknisk analys av Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Bluelake Minerals, Boule Diagnostics, Cell Impact, Enquest, Karolinska Development, Lundin Energy, Nibe, Powercell, Prostalund, Svolder, Eolus Vind, Vestas, Arise, OX2.

 

Trading Direkt om hur snabbt vi kan få ner inflationen

 

I programmets andra segment tog tekniske analytikern Tobbe Rosén vid och gick igenom 14 tittarönskemål samt index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i tisdagens program: Eolus Vind, Ericsson, Evolution, Gapwaves, Gränges, Hexatronic, Nvidia, Pandora, Sampo, SBB, Sectra, SKF, Tomra och Volvo.

 

Hexpol nådde inte förväntningarna

Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 537 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Väntat var ett rörelseresultat om 612 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 13,1 procent, att jämföra med väntade 15 procent.

Justerat rörelseresultat blev 628 miljoner kronor. Väntat var 657 miljoner kronor.

Engångsposterna uppgick till -91 miljoner kronor, mot väntade -45 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 446 miljoner kronor. Här väntades 450 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.085 miljoner. Väntat var 4.084 miljoner kronor.

En ordinarie utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Styrelsen föreslår även en extrautdelning på 3:00 kronor per aktie. Väntat var i snitt en ordinarie utdelning om 2:73 kronor.

Stora störningar under fjärde kvartalet

Hexpol hade ”många och kraftiga” störningar under det fjärde kvartalet när det gäller efterfrågan från kunder och leveranser.

Det skriver Hexpols vd Georg Brunstam i bokslutsrapporten.

”Fordonstillverkarnas frekventa stopp och start av produktion på grund av komponentbrist hade en tydligt negativ påverkan på de av våra kunder som levererar till fordonsindustrin”, skriver han.

Utöver det stängde flera av Hexpols kunder ner sin produktion extra länge under julhelgerna drivet av komponentbrist.

Under kvartalet upplevde även Hexpol självt störningar i leveranskedjan vad gäller råmaterial där såväl transportproblem som brist på råvaror påverkade negativt.

Bolagets bruttomarginal har under kvartalet påverkats negativt av den kontinuerliga anpassningen i produktionen i kombination med icke optimerade recept på grund av råvarubrist samt prisökningar på råmaterial och energi.

Som ett led i att öka effektivitet har Hexpol under kvartalet kommunicerat en planerad omstrukturering av bolagets produktion i England.

”De stora utmaningar som finns just nu med fordonsindustrins frekventa produktionsstopp samt globala transport- och råvaruproblem, tillsammans med en kraftigt ökad frånvaro på grund av smittspridning och regler runt karantän skapar ytterligare osäkerhet”, skriver Georg Brunstam.

Han uppger dock att bolaget är redo att möta den förväntade ökningen av fordonsproduktionen. Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig M&A-agenda och stark finansiell ställning ger bolaget goda utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv, enligt Hexpol-vd:n.