Kategoriarkiv: Poolia B

Två färska köptips från Börsveckan

Efter många magra år verkar konsult- och bemanningsföretaget Wise fått upp farten. Risken finns att en svalare marknad väntar bolaget men såväl balansräkning som utdelning ger skydd på nedsidan, enligt Börsveckan som ger köpråd.

Mildef lockar med fin tillväxt inom säkerhet och försvar. Även om värderingen kan se hög ut växer bolaget snabbt in i den. Aktien är en bra sådan inom tillväxtfacket, skriver Börsveckan och sätter köp.

Bemanningskoncernen Pions nya finansiella mål är offensiva och infrias dem blir det mycket bra. Men en förvärvsresa i en spretig koncern med klen historik som står inför sämre tider är inget självklart, enligt Börsveckan som vill se tydliga indikationer att koncernen kan leverera innan aktien är intressant.

Norska elektronikkedjan Komplett förvärvade svenska Netonnet i fjol och vill skapa skalfördelar. Lönsamheten är dock skral och konsumentutsikterna bleka. Börsveckan avvaktar med aktien.

Fasadgruppen strävar efter att konsolidera en fragmenterad marknad med sin aktiva förvärvsagenda. Det ger hög tillväxt och än så länge också hygglig lönsamhet. Mot det står en tydlig konjunkturrisk. Börsveckan anser att bolaget är intressant men vill se en eller ett par rapporter till för att bilda en bättre uppfattning.

Norva 24 föll brant efter börsintroduktionen men har sedan i fjol gått starkt. Men trots god organisk tillväxt har marginalerna backat och även om det delvis beror på externa faktorer är trenden fortsatt negativ, skriver Börsveckan och avvaktar.

Välfärdsteknikbolaget Careium har stigit nära 60 procent i år, trots fallande bruttomarginal, hög skuldsättning och en vd som lämnat. Träffar ledningen rätt i åtgärdsprogrammet är det inte alls omöjligt att aktien kan växa in i dagens värdering, skriver Börsveckan som dock tycker det finns skäl att syna ett eller ett par kvartalsrapporter.

 

Poolia går sämre än väntat

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar intäkter om 540 miljoner kronor (457) för det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet uppgick till 17,7 miljoner kronor (21,7) och rörelsemarginalen till 3,3 procent (4,7).

Den 22 juli avyttrades Poolias tyska dotterbolag och resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till -5 miljoner kronor och har belastat resultatet i det andra kvartalet. Poolia Tyskland redovisas som avvecklad verksamhet.

Resultatet efter skatt uppgick till 13,8 miljoner kronor (16,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 miljoner kronor (25,8).

Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23 augusti för att ändra namnet på bolaget från Poolia till Pion Group.

Poolias omsättning ökade i det andra kvartalet 2022 med 18 procent medan rörelseresultatet sjönk till 18 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen minskade till 3,3 procent (4,7).

”Försämringen av rörelseresultatet beror framförallt på sämre resultat hos Uniflex Sverige. Det beror dels på att vi startat upp många uppdrag i kvartalet vilket medfört kostnader för arbetskläder och utbildning och dels på att det är en röd dag mer i det andra kvartalet jämfört med föregående år. På röda dagar betalar vi enligt gällande kollektivavtal inom Uniflex segment lön till konsulterna även om de inte arbetar”, skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 miljoner kronor (25,8), motsvarande 0:01 kronor per aktie (0:55).

”Att kassaflödet i kvartalet är något sämre än förväntat beror dels på att omsättningen ökat och dels på att ett antal stora kunder betalat vissa fakturor i början av juli i stället för i slutet av juni då de förföll”, skriver vd.

För att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech, konsulttjänster inom bland annat Tech samt strategikonsultverksamhet, har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma för att namnändra det noterade moderbolaget Poolia till Pion Group.

Börsveckan: Tre köpvärda aktier

Dedicares aktiekurs har utklassat index i år och förväntningarna på vårdbemanningsföretaget har lyfts rejält. Börsveckan räknar med en tillväxt kring 5 procent 2021 och att marginalerna kan smyga sig uppåt. Det landar i ett köpråd.

Poolia hade en bra avslutning på 2020 och aktien har belönats med en uppgång. Börsveckan anser dock att risken är hög och med en aktiekurs som stigit med 35 procent sedan årsskiftet så är förväntningarna höga. Rådet blir att avvakta.

SJR hade ett tufft 2020 men marknaden börjar gradvis förbättras och aktien ser billig ut om man lyckas komma tillbaka till forna lönsamhetsnivåer. Återhämtningen är dock osäker i synnerhet som branschen är pressad. Börsveckan avvaktar.

Elgrossisten Malmbergs avslutade fjolåret på ett bra sätt och med goda marknadsutsikter så ser aktien billig ut till ungefär 10 gånger vinsten. Att Erik Mitteregger köpt in sig är också positivt, skriver Börsveckan som ger ett köpråd.

Kontraktstillverkaren Elos Medtech står inför ett bra år, efter flera år med kostnadsfokus och investeringar för tillväxt, skriver Börsveckan, som sätter köp men som också noterar att Bengt Julander, som besitter stort branschkunnande, sålde hela sitt innehav i februari.

Elfordonsleverantören Inzile ser chansen att ta marknadsandelar nu när transportbolagen i Sverige vill bli mer hållbara. Bolaget värderas dock mycket högt och en framgång är redan inprisad, skriver Börsveckan och sätter säljråd på aktien.

I en ”Kommentar” skriver Börsveckan att Kopparbergs måste skärpa sig vad gäller den undermåliga kommunikationen men att aktiens defensiva profil gör aktien ”hyggligt köpvärd”. I en annan kommentar sänker Börsveckan VNV Global från köp till avvakta då potentialen är avsevärt mindre än tidigare och värderingen tämligen rimlig.