Kategoriarkiv: Etteplan

Etteplan höjer inte budet på Semcon

I enlighet med vad som angavs i Etteplans bud som lades den 23 augusti kommer erbjudande inte att höjas. Därmed räknar Etteplan att det inte kommer att nå samtliga villkor i budet på Semcon när acceptperioden löper ut den 6 oktober.

Etteplan tar en engångskostnad för förberedandet av affären under det tredje kvartalet. Vidare väntas valutasäkringsriskerna relaterade till förberedandet av förvärvet få en väsentligt negativ inverkan på vinst per aktie under innevarande kvartal. Etteplans prognos för helåret påverkas dock inte, enligt bolaget.

 

Etteplan lägger bud på Semcon

Erbjudandepriset motsvarar en premie om 31,6 procent jämfört med stängningskursen om 113:20 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm den 22 augusti 2022, och 32,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Styrelsen för Semcon rekommenderar enhälligt Semcons aktieägare att acceptera erbjudandet.

Bolagets största ägare, JCE Group, representerande sammanlagt cirka 25,9 procent av de utestående aktierna i Semcon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Ytterligare har övriga stora aktieägare, representerande sammanlagt cirka 21,7 procent av de utestående aktierna i Semcon, uttryckt sin avsikt att acceptera erbjudandet.

Acceptfrist beräknas påbörjas omkring den 1 september 2022 och avslutas omkring den 6 oktober 2022.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av en acceptansgrad på över 90 procent.