Kategoriarkiv: Ratos B

Resultatlyft för Ratos

Ratoskoncernen redovisar ett justerat ebita-resultat på 432 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (365).

Nettoomsättningen uppgick till 7.039 miljoner kronor (5.371).

Det rapporterade rörelseresultatet var 406 miljoner kronor (208).

Nettoresultatet landade på 283 miljoner kronor (60).

”Orosmolnen blir allt tätare”

Efterfrågan var generellt sett fortsatt stark i kvartalet även om orosmolnen blir allt tätare, skriver Ratos vd Jonas Wiström i den färska delårsrapporten.

Resultatförbättringen jämfört med fjolåret kom främst från affärsområdet Construction & Services som ökade sitt resultat med 86 procent. Affärsområdet Consumer minskade däremot sitt resultat i kvartalet på grund av negativ resultatutveckling i framför allt Plantasjen.

I Plantasjen minskade omsättningen 9 procent organiskt. Den lägre omsättningen förklaras främst av lägre försäljning för sällanköpsvaror. Bolaget påverkas fortsatt negativt av kraftigt ökade energikostnader samt ökade kostnader för lagerhantering.

Som en konsekvens av den lägre försäljningen anpassar Plantasjen sina inköpsvolymer inför kommande säsong, skriver Ratos och pekar på att det råder fortsatt osäkerhet på marknaden kopplat till minskat köputrymme samt allmän försiktighet hos konsumenterna.

Etteplan höjer inte budet på Semcon

I enlighet med vad som angavs i Etteplans bud som lades den 23 augusti kommer erbjudande inte att höjas. Därmed räknar Etteplan att det inte kommer att nå samtliga villkor i budet på Semcon när acceptperioden löper ut den 6 oktober.

Etteplan tar en engångskostnad för förberedandet av affären under det tredje kvartalet. Vidare väntas valutasäkringsriskerna relaterade till förberedandet av förvärvet få en väsentligt negativ inverkan på vinst per aktie under innevarande kvartal. Etteplans prognos för helåret påverkas dock inte, enligt bolaget.

 

Trading Direkt om Frontier Markets

 

Tobbe Rosén kollade på några amerikanska cybersäkerhetsaktier samt index, råvaror, valutor och tittarönskemål.

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Coegin Pharma, Kopparbergs, Evolution, Swedish Match, Eolus Vind, BICO, Genetic Analysis, Fasadgruppen, Okta, Palo Alto, Fortinet, Crowdstrike, Ping Identity.

 

Ratos lyfte resultatet

Det justerade rörelseresultatet var 215 miljoner kronor (198) medan det justerade resultatet efter skatt blev 220 miljoner kronor (97).

En utdelning om 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:95).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 234 miljoner kronor (724). Kassaflödet påverkades av en planerad lageruppbyggnad i affärsområdet Consumer. Förändringen jämfört med föregående år påverkades även av att Bisnode ingick i jämförelseperioden, påpekar Ratos.

 

Resultatlyft för Ratos

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 1.733 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-113).

Rörelseresultatet för koncernen blev 154 miljoner kronor (-14).

Ebita-resultatet i Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar, ökade till 173 miljoner kronor (108).

Den organiska tillväxten för Ratos bolagsgrupp uppgick till -2 procent under det första kvartalet.

Bolagets vd Jonas Wiström betecknar utvecklingen i bolagetsgruppen under kvartalet som ”glädjande” och pekar du framför allt på att lönsamheten förbättras.

Bolagsgruppens ebita-resultat ökade med 61 procent till 173 miljoner kronor och detta trots, pekar Jonas Wiström på, att Bisnode, som representerade 54 procent av resultatet i det första kvartalet 2020, har sålts. Ratos vd pekar vidare på att samtliga bolaget, med undantag för Diab och Hent, förbättrade resultatet under perioden.

”Plantasjen, HL Display och Aibel stod för den största ökningen i nominella tal medan Speed Group, airteam och Oase Outdoors stod för den största procentuella förbättringen”, skriver han.

Trading Direkt: ”Rädsla för bakslag i oljeaktier”

 

Teknisk analys i programmet: Olja (Brent), OMXS30, DAX, S&P500, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Nvidia, Arcane Crypto, Karo Pharma, Railcare, Ratos, AMD, Tesla, Hansa Biopharma, Plejd, Cell Impact, Gamestop, Sinch, Axolot Solutions, G5.

 

Trading Direkt: Inflation i inflationsförväntningarna

Handelsbankens Johan Löf, seniora makroekonom, anser å sin sida att det inte finns någon större risk för att de mer långsiktiga inflationsförväntningarna behöver justeras upp märkbart – något som även Riksbanken såg ut att haka på i protokollet från senaste räntemötet.

Trading Direkt avslutade veckan med tungt fokus på makroekonomi, och de tvistande men också den sedvanliga tekniska analysen på tittarönskemål från Tobbe Rosén.

Aktier som nämns i sändningen: Boliden, ABB, Epiroc, SSAB, Lundin Mining, Cint, Ericsson, Astra Zeneca, Sandvik, Moment Group.

Teknisk analys i fredagens avsnitt: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja, amerikanska tioårsräntan, Arocell, Biovica, Bure, Catena Media, Embracer, Enad Global 7, EQT, Etrion, Intrum, Optifreeze, Ratos, Sensec, Sinch, Tethys Oil.