Kategoriarkiv: Semcon

Etteplan höjer inte budet på Semcon

I enlighet med vad som angavs i Etteplans bud som lades den 23 augusti kommer erbjudande inte att höjas. Därmed räknar Etteplan att det inte kommer att nå samtliga villkor i budet på Semcon när acceptperioden löper ut den 6 oktober.

Etteplan tar en engångskostnad för förberedandet av affären under det tredje kvartalet. Vidare väntas valutasäkringsriskerna relaterade till förberedandet av förvärvet få en väsentligt negativ inverkan på vinst per aktie under innevarande kvartal. Etteplans prognos för helåret påverkas dock inte, enligt bolaget.

 

Etteplan lägger bud på Semcon

Erbjudandepriset motsvarar en premie om 31,6 procent jämfört med stängningskursen om 113:20 kronor för Semcon-aktien på Nasdaq Stockholm den 22 augusti 2022, och 32,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Styrelsen för Semcon rekommenderar enhälligt Semcons aktieägare att acceptera erbjudandet.

Bolagets största ägare, JCE Group, representerande sammanlagt cirka 25,9 procent av de utestående aktierna i Semcon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Ytterligare har övriga stora aktieägare, representerande sammanlagt cirka 21,7 procent av de utestående aktierna i Semcon, uttryckt sin avsikt att acceptera erbjudandet.

Acceptfrist beräknas påbörjas omkring den 1 september 2022 och avslutas omkring den 6 oktober 2022.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av en acceptansgrad på över 90 procent.

Trading Direkt: Inflationstoppen ligger bakom oss

 

Den stigande inflationen i USA, som också blir avgörande för centralbanken Federal Reserves vägval och således den främsta påverkansfaktorn för finansmarknaderna, kan enligt Andreas Wallström förmodligen nå sin topp först i mars men i Sverige ser det alltså annorlunda ut.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade efter intervjun 14 tittarönskade aktier innan några av veckans mest uppmärksammade börshändelser avhandlades, bland annat i form av Evolution och Sobi.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Sobi, Synact Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Amazon, Apple, Evolution, Google, Lucid, Meta (Facebook), Nordic Semiconductor, Norwegian Air, Nvidia, Pandora, Powercell, SAS, Semcon, Sinch.

Tre heta köptips från Börsveckan

A&O Johansen, Danmarks motsvarighet till Ahlsell, har en välskött verksamhet och i balansräkningen finns dolda tillgångar. Prislappen är överkomlig till ev/ebit 10, skriver Börsveckan och sätter köp på tolv månaders sikt.

Itabs rapport för det första kvartalet visade på kraftigt stigande lönsamhet och hygglig tillväxt. Risken i caset har minskat avsevärt efter omstruktureringen och kapitaltillskottet, anser Börsveckan som har köpråd på aktien.

”Det ser fortsatt bra ut i Itab och vi behåller aktierna i portföljen. Vi ser en potential upp till 23 kronor åtminstone på 12 månaders sikt”, skriver Börsveckan.

Nobia hade ett tufft pandemiår 2020 men förbättring började synas under slutet av året och har fortsatt under första kvartalet. Nu verkar det dessutom släppa på den viktiga brittiska marknaden. Aktien har gått starkt på sistone men värderingen lockar fortfarande. Det är inte för sent att köpa Nobia, sammanfattar Börsveckan med en köprekommendation.

Biovica verkar äntligen få bollen i mål, efter att FDA-ansökan för Divitum TKA blivit försenad i omgångar. Sannolikheten för ett godkännande är hög, skriver Börsveckan som dock avvaktar ”men väntar ivrigt på besked från FDA”.

Fagerhult har haft det tufft de senaste åren men nu har marknadsutsikterna ljusnat. Konkurrensen är dock hård och det finns en del frågetecken kring den organiska tillväxtpotentialen. Nuvarande värdering lämnar inte mycket utrymme för bakslag och Börsveckan väljer att avvakta.

Semcon har arbetat med att minska beroendet av fordonsbranschen och det har hittills gått bra med förbättrad lönsamhet. Sämre är det med tillväxten. Börsveckan ser inte att det finns mer att hämta innan omställningen mot tillväxt bär frukt med fortsatt god lönsamhet, och ger rådet avvakta.

Vidare framgår det att Börsveckans utdelningsportfölj gått dubbelt så bra som index och att alla aktier har överpresterat förutom Telia som nu förpassas till läktaren. Scandi Standard kliver in.