Kategoriarkiv: Green Landscaping

Två köptips från Börsveckan

Stabila Green Landscaping ger en trygg exponering mot offentlig sektor med långa indexerade kundavtal, anser Börsveckan.

”Tillväxten är god och aktien är attraktivt värderad”, skriver tidningen som trots kursuppgången för bolaget anser att aktien är fortsatt köpvärd.

Börsveckan befarar dock samtidigt att konkurrensen kan tänkas öka på en sämre marknad framöver och leda till prispress i avtalsprocessen. Vd Johan Nordström angav redan i senaste delårsrapporten att signalerna från kunderna är lite mer osäkra inför hösten, noterar tidningen.

Avseende Enad Global 7 har turerna varit många och händelserika.

”Efter en obegriplig hausse under början av 2021 vände snabbt sentimentet till bottenlös baisse då aktien rasade 90 procent”, minns tidningen. I september 2022 gav Börsveckan senast ett avvaktaråd. Sedan dess har aktien dock dubblats efter att mobilspelet My Singing Monster blivit en succé.

”Risken är hög i denna svårprognosticerade spelbransch men här och nu så anser vi att uppsida överväger riskerna i EG7”, skriver tidningen om sitt köpråd.

Ökad vinst för Green Landscaping

Green Landscaping redovisar ett ebita-resultat på 86 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (61). Ebita-marginalen uppgick till 6,9 procent (7,0).

Nettoomsättningen blev 1.250 miljoner kronor (876).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (39), och rörelsemarginalen var 4,5 procent (4,4)

Resultatet efter skatt blev 34 miljoner kronor (14) och resultatet per aktie uppgick till 0:63 kronor (0:27).

Väl förberedda på fortsatta förvärv

Förutsättningarna på förvärvsmarknaden har förändrats, delvis till följd av att ränteläget är högre än på många år, och att finansmarknaden har en turbulent tid bakom sig.

Det skriver Green Landscapings vd Johan Nordström i rapporten för det första kvartalet.

”Vi märker av det förändrade läget främst genom att flera av de konkurrenter vi mött på förvärvsmarknaden under senare år, idag håller en lägre profil. Det beslut vi fattade för flera år sedan att inta en för tiden konservativ syn på skuldsättning betalar sig idag”, skriver han och fortsätter:

”Vår förmåga att löpande generera vinst och kassaflöde, kombinerat med en välfylld kassa, ett ökat låneutrymme, och en skuldsättningsnivå som är den lägsta på flera år, är vi väl förberedda för fortsatt expansion via förvärv. Vi har många spännande kandidater på vår lista och för dialoger med ett flertal av dem. Vi har gott om torrt krut”.

Eftersom det första kvartalet präglas av vinterförhållanden innebär det lågsäsong för många av Green Landscapings bolag. Efterfrågan på grönyteskötsel ersätts till delar med vintertjänster som snö- och halkbekämpning och Johan Nordström skriver att den stabila marknaden ger både kunder och Green Landscaping möjlighet att planera långsiktigt.

”Förutsättningarna för finplanering och anläggning ser något annorlunda ut och även om vi går in i högsäsongen med välfyllda orderböcker är signalerna från våra kunder mer osäkra inför hösten. Vi följer utvecklingen noggrant. I det längre perspektivet är makrotrenderna med urbanisering, befolkningstillväxt och en generell efterfrågeökning av bättre utemiljöer med fokus på hållbarhet intakta”, skriver han.

Trading Direkt: Marknaden riktar uppmärksamheten mot Fed-konferens

Teknisk Analys: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Metacon, Xspray pharma, Holmen, Aker BP, Senzagen, Maha Energy, Munters, Skanska, Green Landscaping, Star Vault, Eurocon, Zaptec, Media and Games invest och Karolinska Development

Green Landscaping och Vicore in i Paretos portfölj

Pareto ser väsentlig uppsida i Green Landscaping, driven av en aggressiv förvärvsagenda. För Vicore räknar Pareto med att bolaget kan lägga fram interimresultat för sin ledande läkemedelskandidat VP01 i slutet av 2021 och topline-data under 2022.

Paretos augustiportfölj sjönk 2,6 procent, medan deras definierade benchmark-index, OMXSGI steg 0,5 procent. Endast tre av de tio aktierna i Paretos portföljen steg under augusti, där Embraxcer och Storytel tyngde mest.

 

Sex köpvärda aktier

Börsveckan anser att Kambi har tagit ett permanent högre steg i lönsamhetsnivån och de positiva marknadsutsikterna, tillsammans med den höga tillväxten, gör att Börsveckan ser aktien som fortsatt köpvärd trots kursrusningen med 160 procent sedan det senaste köprådet i juni 2020.

Instalco imponerar med stark tillväxt under fjärde kvartalet och hela 2020, under bibehållen lönsamhet.

”En perfekt mix och mer av den varan ska man räkna med under 2021”, skriver Börsveckan som rekommenderar köp, liksom tidigare.

Sinch har stigit med 1.650 procent sedan Börsveckan tog upp bevakningen på aktien i januari 2019.

”Vår bedömning är att uppsidan minskat i takt med uppgången men att aktien har fortsatt goda möjligheter att slå index det kommande året. Vi vidhåller köprådet och ser med spänning på utvecklingen framgent”, skriver Börsveckan.

För Boozt gör Börsveckan bedömningen att marknadsutsikterna är så pass goda de kommande åren att e-handlaren kommer att ha förutsättningar att kunna växa 15-20 procent per år under god lönsamhet.

”Vi vill gärna vara med på den resan och sätter köp, i tillväxtfacket”, skriver Börsveckan.

Nyfosa växte rejält under pandemin och med ett starkt kassaflöde och stabila utsikter börjar bolaget nu dela ut pengar till aktieägarna. Aktien passar i en långsiktig portfölj, skriver Börsveckan och sätter köp.

Byggpartners orderbok sväller och aktien lockar med låg värdering och hög direktavkastning. Aktien är för billig för att Börsveckan ska avstå, heter det.