Kategoriarkiv: Munters Group AB ser. B

Munters slog förväntningarna

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 287 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

Omsättningen uppgick till 3.175 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 2.742 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 12,3 procent mot prognossnittet på 10,5 procent.

Orderingången landade på 2.544 miljoner kronor, jämfört med utfallet motsvarande kvartal ett år tidigare på 4.133 miljoner.

Stora framsteg under kvartalet

Munters uppnådde stora strategiska framsteg under årets första kvartal med stark nettoomsättningstillväxt och en betydande förbättring av den justerade ebita-marginalen.

Det skriver vd Klas Forsström i delårsrapporten där nettoomsättningen var 16 procent högre än vad analytiker hade räknat med enligt Infronts sammanställning, och där det justerade ebita-resultatet var 36 procent över estimaten.

”Under första kvartalet var den underliggande efterfrågan fortsatt god inom Airtech och DCT. Inom Airtech såg vi en stabil utveckling av orderingången i alla regioner. I DCT, trots en positiv långsiktig underliggande efterfrågan, dämpades den nuvarande orderingången något då många kunder har ökat kapaciteten och gjort beställningar av lösningar i förväg under tidigare kvartal”, uppger Munters-chefen.

Inom Foodtech var orderingången stabil med god tillväxt i USA, delvis motverkad av en fortsatt svag svinmarknad i Kina. Dessutom var marknaden i Europa svagare präglad av lägre kundinvesteringar, fortsätter Klas Forsström.

”Som ett resultat av en fortsatt god underliggande efterfrågan och vår stora orderstock ökade den organiska nettoomsättningen med 38 procent. Detta drevs främst av mycket stark tillväxt inom DCT och undersegmentet batteri inom Airtech. De årliga återkommande intäkterna från mjukvara från vår SaaS-verksamhet inom Foodtech fortsatte sin tillväxtresa och ökade med 40 procent under kvartalet”, framhåller han.

Bolagets effektiviseringsinitiativ fortskred under det gångna kvartalet.

”Prishöjningar som genomförts under de senaste kvartalen har nu mer än kompenserat material- och fraktkostnaderna inom alla affärsområden. Försörjningskedjans begränsningar lättade under kvartalet med kortare ledtider för kritiska komponenter. Vi fortsätter att ha ett starkt fokus på försörjningskedjan för att säkerställa att vi kan leverera på kundernas förväntningar”, uppger Klas Forsström som lyfter fram att den justerade ebita-marginalen förbättrades i alla affärsområden.

Inom Airtech hade volymökningar i kombination med effektivitetsförbättringar en positiv påverkan på marginalen.

”DCT bidrog med en betydande marginalförbättring främst drivet av produktionsupptrappningen av SyCool Split lösningar i USA. Lönsamheten inom Digital Solutions inom Foodtech förbättrades och motverkande åtgärder för att kompensera för de lägre volymerna i Europa för Foodtechs klimatlösningar påverkade marginalen positivt”, heter det i rapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var dock negativt under kvartalet, främst beroende på en ökning av rörelsekapitalet till följd av förberedelser för leveranser i större projekt under de kommande kvartalen, uppger Munters-chefen.

Munters dubblar tillväxtmålet

Det nya målet är en årlig organisk, valutajusterad, nettoomsättningstillväxt på i genomsnitt 10 procent. Det tidigare målet var att ha årlig organisk, valutajusterad nettoomsättningstillväxt på 5 procent, kompletterad med utvalda tilläggsförvärv.

”Under de senaste kvartalen har Munters haft en stark organisk tillväxt kombinerat med strategiska förvärv. För att spegla den starka efterfrågan för våra energieffektiva lösningar har vi uppdaterat våra finansiella mål”, skriver bolaget.

Vidare sätts målet att ha en justerad ebita-marginal över 14 procent. Det tidigare målet var en justerad ebita-marginal om 14 procent på medellång sikt.

”Vi har levererat stark tillväxt inom våra prioriterade områden och ser en fortsatt lönsam, kassagenererande tillväxtresa framför oss. För att spegla detta höjer vi nu vårt finansiella mål för nettoomsättningen. Vi vässar vårt justerade ebita-marginalmål och för att frigöra kapital och stärka våra möjligheter till fortsatt tillväxt och investeringar inför vi ett mål för operativt rörelsekapital inom intervallet 13-10 procent av nettoomsättningen”, säger Munters finanschef Annette Kumlien.

Munters hade tidigare som mål att ha en konsoliderad nettoskuld i förhållande till justerad ebitda om 1,5x till 2,5x, som tillfälligt kunde överstiga målnivån, exempelvis i samband med förvärv.

”Munters är på en stabil tillväxtresa, driven av vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande, med våra ledande energieffektiva, högkvalitativa och innovativa lösningar. Vi är positionerade mot attraktiva marknadssegment som drivs av megatrenderna klimatförändringar, elektrifiering och digitalisering. Den starka tillväxten inom dessa områden lägger grunden för vår positiva framtidsutsikt”, säger Munters vd Klas Forsström.

Kapitalmarknadsdagen inleds vid 14-tiden.

 

Trading Direkt: Marknaden riktar uppmärksamheten mot Fed-konferens

Teknisk Analys: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Metacon, Xspray pharma, Holmen, Aker BP, Senzagen, Maha Energy, Munters, Skanska, Green Landscaping, Star Vault, Eurocon, Zaptec, Media and Games invest och Karolinska Development

ABG sätter sälj på gruvbolaget i sektorgenomgång

Sandviks riktkurs justeras upp till 245 kr (225), medan rekommendationen behåll upprepas.

Riktkursen för Hexpol justeras upp till 118 kr (112) medan rekommendationen behåll upprepas.

För Assa Abloy justeras riktkursen ned till 300 kr, från 310, samtidigt som köprekommendationen kvarhålls.

Rekommendationen för Munters kvarhålls på behåll, med en marginellt uppjusterad riktkurs till 67 från 65 kr.

Autolivs riktkurs skruvas upp till 1 000 kr (970) med upprepad behållrekommendation.

SKF:s riktkurs dras upp till 265 kr, från 260, och rekommendationen köp kvarhålls.

Trelleborg får uppskruvad riktkurs till 285 kr (265) av ABG som samtidigt upprepas rekommendationen köp för verkstadsbolaget.

Trading Direkt om veckans största vinnare och förlorare

Bland mindre bolag fokuserades Munters, som handlades ned kraftigt efter rapport, och Plejd som gick i motsatt riktning.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick som vanligt igenom 14 tittarönskemål, index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i avsnittet: ABB, Collector, Embracer, G5, H&M, Kambi, Leovegas, Lindab, Mentice, Prevas, Skistar, Tesla, VBG, Volvo.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Getinge, Essity, Boliden, Sandvik, Ericsson, ABB, Atlas Copco, SEB, Swedbank, Nordea, SHB, Tele2, Telia, Nederman, Nilörngruppen, Billerud Korsnäs, Thule, Munters, Midsona, Dometic, Plejd, Volvo.

 

Trading Direkt om Fed, delta och bomarknaden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade index, bitcoin, råvaror, ädelmetall och valutor samt 14 tittarönskade aktier i programmets andra segment.

Därefter gick programledare Joakim Rönning igenom veckans mest markanta aktierörelser, en vecka där de mindre bolagens delårsrapporter satt spår. Bland annat har gamingbolaget Enad Global 7 rasat och Bioextrax, som ägnar sig åt industriell bioteknik, rusat.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Amazon, Apple, Catena Media, Clemondo, Drillcon, Fabege, Hoist, Humble, Moberg Pharma, Munters, Soltech, Spectracure, Swedish Match, Veoneer.

Bolag som nämns i sändningen: Enad Global 7, Embracer, Zordix, Axkid, Humble, Zinzino, Senzime, Bioextrax, Light Air, GPX Medical, Alibaba, Tencent.

AFV: Två aktier att köpa

Kan Saab få ordning på marginalerna så borde aktien kunna få revansch, menar Affärsvärlden men påpekar samtidigt att det då krävs att framtida prestation är bättre än den historiska.

”Den stora saken för aktien är att marginalerna stärkts. Målsättningen på 10 procent känns avlägsen för tillfället. Men med en lite mer spetsad produktportfölj, högre priser och effektivitet borde en marginal kring 9 procent inte vara någon utopi på sikt. Använder vi en multipel på 12 gånger rörelsevinsten (ev/ebit) finns en uppsida på 30 procent”, heter det i analysen.

Vidare anser Affärsvärlden att Munters har gjort en fin vändning efter stora problem.

”Den samlade bilden är att Munters ser ut som ett bra alternativ i en dyr verkstadssektor. Kortsiktiga utmaningar gör att det troligen inte brådskar att köpa aktien men på ett år sikt tror vi det är en bra idé”, heter det i analysen.

I Affärsvärldens huvudscenario finns en viss uppsida i Munters-aktien baserat på antaganden om att tillväxten stiger från historiska 3-4 procent upp mot 5 procent och marginalen når det 14-procentiga målet.

”Då värderar vi framtida vinster till 17x (ev/ebita). Det är en multipel som tar höjd för att värderingen stigit på börsen i år. Att tillväxten kan öka känns rimligt eftersom Munters 2017-2019 tvingades syssla mycket med omstrukturering”, skriver tidningen.