Kategoriarkiv: Electrolux Professional B

Electrolux Pro: Visar att vi kan prestera även dåliga dagar

Störst fokus fick tvättsegmentet som för helåret 2020 stod för 42 procent av försäljningen men hela 90 procent av bolagets justerade ebita-resultat. Segmentet har en ebita-marginal på omkring 16 procent, vilket kan jämföras med motsvarande marginal för hela bolaget som i det andra kvartalet var strax över 10 procent.

Tvättsegmentet visade dessutom på större motståndskraft än mat och dryck och har inte tappat lika mycket under pandemin. Den totala marknaden var omkring 2,5 miljarder dollar före pandemin men under 2020 minskade den till 2,2 miljarder dollar.

I samband med avknoppningen från Electrolux 2020, som olyckligtvis prickade pandemins utbrott perfekt, sattes målsättningen om en organisk försäljningstillväxt om 4 procent och en ebita-marginal om 15 procent. Inför kapitalmarknadsdagen upprepades dessa mål.

”Vi presenterade målen när ingen ens visste vad covid var. Nu vet vi vad det innebär för våra liv och vi kan upprepa målen”, sade vd Alberto Zanata och pekade på att bolaget under pandemin visat på förmåga att prestera även under ”dåliga dagar”.

Bärande för att nå målet är accelererad tillväxt inom högmarginalområdena kedjor, customer care och innovation. För resan från 2020-års justerade ebita-marginal om 7,4 procent ska 4 procentenheter komma från volymökning inom dessa områden. Resterande 3,5 procent ska komma från effektivisering och kostnadsminskningar.

Under det andra kvartalet noterade bolaget en återhämtning och denna uppges ha fortsatt in i det andra kvartalet, även om Alberto Zanata flaggade för att hastigheten fortsatt är osäker i vissa regioner.

”Jag är förvånad över hur snabbt marknaden tog fart. Den underliggande trenden finns där”, sade vd:n och pekade på att sättet att leva, bo och socialisera talar för en underliggande tillväxt.

Aktiemarknaden tycktes ta onsdagens besked med fattning och aktien rörde sig under förmiddagen mellan en uppgång på et par tiondels procent och en nedgång på 0,6 procent.

 

Pareto höjer vinstestimaten för Electrolux Pro

Pareto tror att återhämtningen har fortsatt genom det andra kvartalet och lyfter estimaten för justerat ebita för 2022-2023 med 3-6 procent mot bakgrund av den snabbare återhämtningen.

Kostnadsinflation bedöms inte vara ett stort problem under det andra kvartalet, men kommer däremot slå mot kommande kvartal. Prishöjningar bedöms bara delvis motverka effekten, menar Pareto.

Även om värderingsrabatten har stängts mot konkurrenter finns det uppsida i estimaten, heter det.

Aktien steg 0,7 procent till 63:40 kronor efter en knapp timmes handel på tisdagen.

 

Nordea lanserar svensk småbolagsportfölj

Portföljen är likaviktad och består av följande tio bolag: AAK, Addtech, Bravida, Electrolux Professionals, Gränges, HMS, Karnov, Lindab, Nordic Entertainment Group och Nordic Paper.

”Vårt urval baseras på ungefär 110 svenska småbolag som vi för närvarande har under bevakning”, skriver Nordea i ett morgonbrev.

 

Sex köpvärda aktier

Börsveckan anser att Kambi har tagit ett permanent högre steg i lönsamhetsnivån och de positiva marknadsutsikterna, tillsammans med den höga tillväxten, gör att Börsveckan ser aktien som fortsatt köpvärd trots kursrusningen med 160 procent sedan det senaste köprådet i juni 2020.

Instalco imponerar med stark tillväxt under fjärde kvartalet och hela 2020, under bibehållen lönsamhet.

”En perfekt mix och mer av den varan ska man räkna med under 2021”, skriver Börsveckan som rekommenderar köp, liksom tidigare.

Sinch har stigit med 1.650 procent sedan Börsveckan tog upp bevakningen på aktien i januari 2019.

”Vår bedömning är att uppsidan minskat i takt med uppgången men att aktien har fortsatt goda möjligheter att slå index det kommande året. Vi vidhåller köprådet och ser med spänning på utvecklingen framgent”, skriver Börsveckan.

För Boozt gör Börsveckan bedömningen att marknadsutsikterna är så pass goda de kommande åren att e-handlaren kommer att ha förutsättningar att kunna växa 15-20 procent per år under god lönsamhet.

”Vi vill gärna vara med på den resan och sätter köp, i tillväxtfacket”, skriver Börsveckan.

Nyfosa växte rejält under pandemin och med ett starkt kassaflöde och stabila utsikter börjar bolaget nu dela ut pengar till aktieägarna. Aktien passar i en långsiktig portfölj, skriver Börsveckan och sätter köp.

Byggpartners orderbok sväller och aktien lockar med låg värdering och hög direktavkastning. Aktien är för billig för att Börsveckan ska avstå, heter det.