Kategoriarkiv: Pension

Skandia: Många pensionssparar fel

Drygt varannan svensk pensionssparar privat. Och nästan två av tre av dem på ISK, investeringssparkonto, enligt en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia.

På andra plats bland pensionsspararna kommer kapitalförsäkringar. 

Och på tredje plats sparkonto. 19 procent sparar där. En sparform som man borde undvika för pensionen, menar Skandias pensionsekonom Mattias Munter. Han efterlyser också ett renodlad sparform för pensionen.

– Det är beklagligt att vi inte har någon renodlad sparform för eget pensionssparande. Vi ser i undersökningen att många väljer sparformer för sina pensionspengar som är direkt olämpliga, som spar- eller bankkonto, säger Mattias Munter.

Han fortsätter:

–Att amortera på sin bostad för att få låga boendekostnader som pensionär är en klok strategi för att få pensionen att räcka längre. Men att se bostaden som ett sparkapital att leva livet för som pensionär är inget jag rekommenderar. Det är oerhört svårt att på 20-30 års sikt spekulera i möjligheterna och viljan att sälja sin bostad och flytta till något billigare eller för den delen beviljas nya bostadslån som pensionär, avslutar Mattias Munter.

Av dem som inte pensionssparar svarar knappt hälften att de inte har råd. Nästan lika många säger sig att de prioriterar annat.

– Den huvudsakliga orsaken till att inte spara fast man vill är att man inte anser sig ha råd. Samtidigt säger mer än var tredje att man helt enkelt prioriterar annat. Mitt råd är att ändå försöka komma igång med ett långsiktigt sparande. Tiden är nämligen en sparares bästa vän och även ett litet sparande växer på sikt, säger Mattias Munter.

Så pensionssparar svenskarna

Skärmavbild 2022-07-18 kl. 10.20.56

Undersökningen gjordes av Novus under våren 2022. Drygt 1 000 slumpmässigt utvalda i åldern 18-65 år deltog. 

Pensionsfrågan kan avgöra valet

Plånboksfrågorna kan bli viktiga i valet den 11 september. De sade sade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en intervju med Privata Affärer i maj.

Han verkar få rätt. I alla fall om man ska tro en färsk undersökning som Collectum har gjort med hjälp av sifo.

I den säger sig 23 procent att de kan tänka sig byta parti på grund av hur partierna står i pensionsfrågan.

– Pensionsfrågan kan avgöra höstens val, därför vill vi bidra med mer fakta. De allra flesta som slutar jobba kan räkna med att pensionen blir lägre än lönen. Samtidigt har 9 av 10 yrkesarbetande tjänstepension, vilket ger förutsättningar för en trygg och bra ekonomi efter pensioneringen, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum, som administrerar tjänstepension för 2,6 miljoner tjänstemän.

Det parti som har högst förtroende i pensionsfrågan är Socialdemokraterna följt av av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

–Jag har förståelse för att många upplever att pensionsfrågor är svåra. Generellt gäller att ju mer man har arbetat och ju högre lön man har haft, desto mer får man i pension.  Det absolut enklaste sättet att få koll på sin framtida ekonomi är att göra en pensionsprognos på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Kan du tänka dig byta parti på grund av pensionsfrågan?

Totalt 

Män

Kvinnor

Ja, absolut

6%

6%

7%

Ja, troligtvis

17%

17%

17%

Nej, troligtvis inte

52%

55%

49%

Nej, absolut inte

12%

14%

11%

Tveksam, vet ej

13%

8%

17%

 

Vilket parti har du högst förtroende för i pensionsfrågor?

Totalt 

Män

Kvinnor

Centerpartiet

3%

2%

4%

Kristdemokraterna

5%

7%

2%

Liberalerna

2%

2%

1%

Miljöpartiet

1%

1%

1%

Moderaterna

13%

17%

9%

Socialdemokraterna

21%

20%

22%

Sverigedemokraterna

12%

18%

5%

Vänsterpartiet

10%

9%

12%

Inget av ovanstående

7%

8%

6%

Tveksam, vet ej

27%

16%

38%

Källa:Collectum.

Snart kan du flytta din gamla pensionsförsäkring

Det finns i dag en halv miljon pensionsförsäkringar som är låsta till ett försäkringsbolag, utan flytt- eller återköpsrätt.

Det handlar om sparare som tecknade sin försäkring före den 1 juli 2007.

Men från den 1 juli blir det möjligt även för dessa kunder att flytta sin försäkring till ett bättre alternativ, efter ett beslut i riksdagen att ändra lagen.

Förutom alla pensionsförsäkringar som helt har saknat flytträtt så finns det omkring en miljon pensionsförsäkringar med avtalad flytträtt. Även dessa är tecknade innan sommaren 2007.

Dessa sparare vinner också på lagändringen som gör det möjligt att flytta kapitalet till en lägre kostnad.

Det avgiftstak som infördes förra året innebär att det i dag högst får kosta 600 kronor att flytta en pensionsförsäkring.

– För dem som sitter fast i gamla, dyra försäkringslösningar, kan en flytt av pensionsförsäkringens värde bli väldigt förmånligt. Även om du har haft en avtalad flytträtt, så är det viktigt att se över och utvärdera villkoren i den befintliga lösningen. Om du är en av dem som berörs, är det därför en god idé att se över vad en flytt skulle kunna ge dig, säger Mattias Koch, rådgivare på Söderberg & Partners.

Lagändringen berör främst dem som har sparanden i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar och kollektivt avtalade tjänstepensionsförsäkringar berörs inte av lagändringen.

Det är alltså hög tid att se över villkoren för din pensionsförsäkring.

Men innan du tar beslut om att flytta din försäkring är det viktigt att du först utvärderar din nuvarande lösning. Du kanske redan har en prisvärd försäkring vilket gör en flytt onödig.

Men en del äldre pensionsförsäkringar är dyra vilket gör att du kan tjäna på att flytta ditt sparande till nya med bättre villkor.

– Det kan låta lite med någon procent lägre i avgift, men i det långa loppet kan det göra stor skillnad för din framtida pension. En annan fördel med flytträtten är att den ger dig möjlighet att samla dina tjänstepensioner som du fått från olika arbetsgivare hos ett pensionsbolag. Det ger dig en bättre överblick samtidigt som du ofta kan förbättra dina villkor säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Ibland kan det bli nödvändigt att involvera arbetsgivaren i utvärderingsarbetet, berättar Mattias Koch.

– Skilj på din privat tecknade pensionsförsäkring och din tjänstepension. Det är nämligen arbetsgivaren som äger försäkringen för din tjänstepension. Om du vill flytta den behöver du därför ta kontakt med arbetsgivaren och be om lov, säger han.

– I många fall har arbetsgivaren, i likhet med kollektivavtalen, valt ut ett kvalitetssäkrat utbud som anställda kan flytta till. Primärt av omsorg för den anställde, men ibland även av administrativa skäl.

Mattias Koch radar upp en del andra villkor som bör kollas upp.

– Kom ihåg att titta på villkoren kring efterlevandeskydd och utbetalning. Det är även viktigt att du jämför och ser över risknivån för din placering. Risken bör följa en väl genomtänkt strategi och anpassas i takt med att du närmar dig pensionen. Pensionsutbetalningen är en form av uppskjuten lön som kan betalas ut under många år. Tänk därför på att löpande anpassa din risknivå efter dina specifika behov.

Ny rapport: Tidig pension sänker pensionen väsentligt

Rapporten ”Pensionsåldersdilemmat” vänder sig i första hand till 60-talisterna, då de fortfarande har möjlighet att påverka sina framtida pensioner. De kan variera med upp till flera tusen kr i månaden beroende på vid vilken ålder du väljer att gå i pension, enligt rapporten.

Skandia föreslår att 60-talisterna bör förhålla sig till och planera för 67 år som pensionsålder, den så kallade riktåldern. Valet står mellan en tidigare pensionering med lägre pension, eller arbete något eller några extra år för en högre pension senare.

”Tveklöst positiv effekt”

– Den här rapporten visar hur viktigt det är att arbeta för att få en bra pension, samt kraften i att jobba längre. Att jobba till riktåldern har en tveklöst positiv effekt på pensionerna, men avgörande blir hur människors beteende, hälsa och vilja att jobba längre också förändras, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.   

Väljer du att ta ut pensionen vid fyllda 65 år minskar din pension med mellan 3 000 och 4 000 kr, enligt Skandia. Ett sådant val kommer alltså till en hög kostnad.

”De flesta vill gå tidigare”

Att, som 60-talist, gå i pension vid 65 år snarare än 67 leder till att pensionen minskar med knappt 4 000 kr per månad för privata tjänstemän, och med drygt 3 000 kr per månad för offentligt anställda, enligt rapporten.

Det går på tvärs emot vad de flesta vill, för Skandia hänvisar till undersökningar som visat att svenskarna, även 60-talisterna, vill gå i pension vid 65 års ålder, eller ännu tidigare.

Den som däremot orkar arbeta ända till 67 år, och dessutom har möjlighet att jobba deltid något år efter denna födelsedag får en kraftig utväxling i pensionskuvertet, vilket i praktiken innebär mellan 3 600 och 4 500 kr mer i pension i månaden.

Sen etablering på arbetsmarknaden

Sverige har bland de högsta examensåldrarna för högre utbildning vilket leder till en senare etablering för akademiker på arbetsmarknaden, vilket även det påverkarpensionerna negativt. 

De flesta svenskar vill inte arbeta när de blivit äldre, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia. De vill i stället att politikerna ska fokusera på att fler unga ska komma ut på arbetsmarknaden betydligt snabbare än i dag. Det skulle göra det lättare att kunna spara till sin egen pension, enligt Mattias Munter.

Not: Riktålder innebär att pensionsåldern successivt höjs baserat på medellivslängdens utveckling för respektive årskull. Nya riktåldrar ska börja gälla 2026, men en del förändringar har redan införts sedan 2020.

Flytträtten för pensionsförsäkringar utvidgas

Samtidigt klubbade riksdagen också igenom Kristdemokraternas förslag att tillsätta en utredning för att utröna om före detta arbetsgivares underskrift kan slopas vid en pensionsflytt.

Det här innebär ytterligare ett steg mot en fungerande flytträtt på pensionsmarknaden, anser Frida Bratt, Nordnets sparekonom.

”142 miljarder kr är inlåsta”

– Viktiga steg har tagits mot en schysstare pensionsmarknad, särskilt i och med taket för hur mycket pensionsbolagen får ta ut i avgift vid flytt, men dessvärre har dessa förbättringar endast gällt försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Resterande försäkringar har inte haft någon lagstadgad flytträtt, utan det är upp till pensionsbolaget att bestämma om försäkringen är flyttbar eller inte, säger hon.

Risken är stor att ett antal pensionsbolag då bestämmer att en pensionsförsäkring inte ska vara flyttbar. En antydan om att så är fallet är Finansinspektionens utredning som visar att det just nu finns en halv miljon pensionsförsäkringar som totalt omfattar 142 miljarder kr som inte har flytträtt.

– Många  sparare har alltså inte denna rätt, och vill det sig illa är de inlåsta till dåliga villkor, med höga skalavgifter som äter på kapitalet över tid. Det ska ses mot bakgrund av att avkastning och avgifter har en betydande inverkan på pensionsutfallet för individen, via den idag vanligt förekommande premiebestämda försäkringen, säger Frida Bratt.

”Positivt för konsumenten”

Även Kristdemokraternas förslag att slopa kravet på före detta arbetsgivares underskrift för att genomföra en pensionsflytt är positivt ur ett konsumentperspektiv, anser hon.

– Den före detta arbetsgivaren kan ju till exempel ha gått i konkurs, eller så har man kanske en dålig relation som gör att man drar sig för att kontakta den tidigare arbetsgivaren, säger Frida Bratt.

 

 

Miljardregn över pensionsspararna

– Premiepensionssparare och pensionärer får tillbaka 11,8 miljarder kronor i rabatter och arvsvinster. Rabatten på fondernas avgifter är i genomsnitt 76 procent lägre på premiepensionens fondtorg och leder till att sparare och pensionärer får en större del av värdeutvecklingen, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i ett pressmeddelande.

När det gäller rabatterna handlar det om att fondbolagen måste rabattera fondavgifterna för att vara med på premiepensionens fondtorg. Rabatten sätts in på spararnas konton en gång per år och för pengarna köps fler fondandelar enligt den tidigare fördelningen. I år uppgår rabatterna till sammanlagt 6 530 miljoner kr vilket är den största insättningen hittills.

Arvsvinsterna uppgår till 6 382 miljoner kr, en kraftig ökning från 4 873 miljoner i fjol. Det är pengar från personer som avled förra året som fördelas till övriga sparare och pensionärer.

”Arvsvinstens stora ökning mot föregående år beror främst på att fler har premiepension och med allt större belopp”, skriver Pensionsmyndigheten.

Men förutom insättningarna dras också drygt en kvarts miljard av i form av administrativ avgift för premiepensionssystemet. I snitt handlar det om 62 kr per person under 2022.

Handeln med de nya fondmedel som placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar fredagen den 6 maj och avslutas för de allra flesta den 11 maj. Placeringen prioriteras före fondbyten, vilket gör att fondbyten som beställs efter 5 maj köas och genomförs efter att måndagshandeln har avslutats.

Pensionär får ut 75-86 procent av lönen i pension

Begreppet ”kompensationsgrad” används för att beskriva hur mycket en pensionär får ut i månadsintäkt när lön byts mot pension. Under 2020 var kompensationsgraden marginellt bättre än den var för dem som vid samma ålder valde att gå i pension under 2014. Då var kompensationsgraden mellan 72 och 81 procent.

Det visar rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader” som är Pensionsmyndighetens svar på regeringsuppdraget att redovisa livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper och deras kompensationsgrader.

”Upp till 25 procents inkomstminskning”

– Inkomstminskningen som i allmänhet inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär, är för stora grupper mellan 25 och 14 procent säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapporten beskriver genomsnittliga fall för personer som fyllde 65 år under perioden 2014 till och med 2020, det vill säga personer som är födda mellan 1949 och 1955.

– I förhållande till Pensionsmyndighetens standardtypfall, som ofta används i debatten om pensionsnivåerna, ser vi höga kompensationsgrader i verkligheten. Det beror bland annat på att inkomsterna före pensionsuttaget i allmänhet utvecklas sämre än den genomsnittliga inkomstutvecklingen och på att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det senare ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör, säger Kristin Kirs.

”Stora variationer för nyblivna pensionärer”

Den allmänna pensionen varierar ganska stort för nyblivna pensionärer, som i genomsnitt får ut mellan 53 och 59 procent av lönen som den var åren före pensioneringen. För personer med låg inkomst har den allmänna pensionen varit mellan 62 och 71 procent av slutlönen.

Höginkomstagare har däremot endast fått en intäkt som motsvarar 38 till 42 procent av lönen, vilket beror på att det bara är inkomster upp till 532 500 kr som försäkras i pensionssystemet.

– De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare, säger Kristin Kirs.

 

 

Bratt: Flytt av pensionskapital kan ge miljonbesparing

Frida Bratt har gjort tre exempel på vad pensionssparare kan tjäna på att flytta sitt pensionskapital till lägre avgifter till en flyttkostnad på bara 600 kr. Tidigare kunde det kosta tiotusentals kronor att flytta, vilket i praktiken gjorde att sparare blev inlåsta i ibland både dyra och dåliga försäkringar.

– Den besparing som kan göras på att flytta till låga eller inga avgifter blir väldigt, väldigt stor. Det beror på att avgifternas betydelse blir så enorm under den långa spartiden. Även avgifter växer ju i ett slags inverterad ränta på ränta-effekt, säger Frida Bratt.

”Storleken spelar roll”

Hennes exempel visar hur viktigt det är med låga avgifter för dem som sparar långsiktigt. Det gäller förstås i ännu högre grad för dem som pensionssparar över flera decennier. Och storleken på månadssparandet spelar också stor roll.

I Frida Bratts räkneexempel har tre personer med 35 år kvar till pensionen bestämt sig för att flytta från en pensionsförsäkring med både en fast och en rörlig avgift, 360 kr respektive 0,65 procent av kapitalet. Exempelpersonerna heter Lina, Karl och Anna.

Lina sparar 450 000 kr

Lina, som har 35 år kvar till pensionen, får varje månad 1 000 kr över till sitt tjänstepensionssparande. Den nuvarande pensionslösningen är en fondförsäkring med fast avgift på 360 kr per år och en rörlig avgift på 0,65 procent av kapitalet.

Om Lina bestämmer sig för att flytta sitt sparande till en försäkring utan avgifter med en avkastning varje år på 6 procent, då pengarna placerats i aktiefonder, blir hennes besparing 230 000 kr tills hon tar ut pengarna vid fyllda 65 år. Lina plockar sedan ut pengarna under 15 år, tills hon blir 80 år.

Även under den tiden görs en besparing eftersom pengarna ligger kvar i en försäkring utan avgifter. Här sparas ytterligare 220 000 kr. Att besparingen blir så stor trots kortare tid, 15 år, beror på att kapitalet nu är så pass stort.

– Totalt har Lina under både spartid och uttagstid sparat cirka 450 000 kr på flytten till lägre avgifter som hon gjorde 35 år före pensionen. Totalt kommer 1,8 miljoner kr betalas ut till Lina under hennes uttagstid, säger Frida Bratt.

”Karl sparar 720 000 kr”

Nästa exempel handlar om Karl som också har 35 år kvar till pensionen, men från hans lön sätts 1 800 kr varje månad över till ett tjänstepensionssparande. Den nuvarande pensionslösningen utgörs av en fondförsäkring med den fasta avgiften 360 kr per år och en rörlig avgift på 0,65 procent av kapitalet

När Karl bestämmer sig för att flytta sitt sparande till en försäkring utan avgifter och med en tänkt avkastning varje år på i snitt 6 procent, kommer besparingen i form av lägre avgifter att uppgå till 360 000 kr fram tills han börjar plocka ut pengarna vid 65 års ålder. Men även under uttagstiden görs en besparing under de 15 år uttagen sker.

– Besparingen blir lika mycket till, ytterligare 360 000 kr under de 15 åren. Därför har Karl totalt sparat ungefär 720 000 kr på flytten till lägre avgifter. Totalt kommer 3,3 miljoner kr att betalas ut från Karls sparande under hans uttagstid, säger Frida Bratt.

”Anna sparar miljonbelopp”

Det sista exemplet handlar om Anna, som också har 35 år kvar till pensionen vid 65 års ålder, men där 4 800 kr varje månad sätts över till hennes tjänstepension. Den nuvarande pensionslösningen är en fondförsäkring med fast avgift 360 kr per år och en rörlig avgift på 0,65 procent av kapitalet.

– Om Anna flyttar till en fondförsäkring utan avgifter kommer besparingen i form av lägre avgifter fram tills Anna tar ut pengarna vid 65 år att uppgå till hela 860 000 kr. Men även under uttagstiden, de 15 åren från det att Anna är 65 år, kommer pengar att sparas på de lägre avgifterna. Totalt handlar det om en besparing på 1,7 miljoner kr, säger Frida Bratt.

– Jag har räknat på 6 procents snittavkastning., men inte räknat med någon fondavgift vilken tillkommer, men å andra sidan brukar man kunna säga att marknaden växer med i snitt 8 procent per år och här räknar jag med 6 procent. Väljs indexfonder med max 0,3 procent i avgift kan man gott och väl lyckas få en högre avkastning än den jag räknat med. Jag har räknat på en avkastningsskatt på 0,5 procent, säger hon.

Tips om att kolla

Frida Bratt tipsar också om två väsentliga saker att ha koll på för den som vill flytta sitt pensionskapital.

Först och främst, kolla dina villkor idag. Det kan du till exempel göra på minpension.se. Har du redan bra villkor finns ingen anledning att flytta, till exempel om du har en så kallad traditionell livförsäkring med hög återbäringsränta.

Andra tipset är att inte flytta sin pension till sämre villkor bara för att få några punkters bättre boränta exempelvis. Gör flytten av rätt skäl, alltså att du vill ha bättre villkor, manar hon.

Not: Avgiftstaket innebär att pensionsbolag maximalt får ta ut en avgift på motsvarande 600 kr från en konsument som vill flytta sin pension. Avgiftstaket gäller individuella pensionsförsäkringar, det vill säga privat pensionssparande och tjänstepension utanför kollektivavtalen. Den lagstadgade flytträtten gäller pensionsförsäkringar tecknade efter 1 juli 2007. För försäkringar tecknade före 2007 finns ännu ingen lagstadgad flytträtt.

 

 

Rapport: Pensionsfällor sänker pensionen 30 procent

Det är framför allt deltidsarbete under småbarnsåren, tidigt uttagen pension och sen etablering på arbetsmarknaden som sänker den framtida pensionen. Enligt Skandia sänks pensionen med 24–31 procent.

I rapporten följer Skandia två fiktiva personer genom livet. De båda, en manlig företagsekonom och en kvinnlig intensivvårdssjuksköterska, gör olika val i livet och drabbas av livshändelser som är statistiskt representativa. Exemplen utgår också från att bägge alltid har haft tjänstepension i sina anställningar.

”Planera för det oförutsedda”

– Livet och karriären är sällan en perfekt och enkel raksträcka. Mycket kan hända under ett arbetsliv och det är inte alltid så lätt att se de långsiktiga effekterna, inte minst på den framtida pensionen. Det viktiga är att det finns en kunskap om hur händelser i livet kan påverka den egna pensionen. Med rapporten vill vi hjälpa människor att planera för det oförutsedda, för att på så vis skapa utrymme för ett arbetsliv som ibland tar lite krokiga vägar, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

I Skandias exempel drabbas intensivvårdssjuksköterskan av alla pensionsfällor och får därför en pension som är 31 procent lägre än vad som annars hade varit fallet. Den manliga företagsekonomen i rapporten klarar sig bättre, och en pension som är 24 procent lägre.

Blindskären är många, och de påverkar pensionen på sätt som är svåra att förstå. En stressrelaterad utbrändhet under en period mitt i karriären kan innebära nästan 2 000 kr mindre i pensionskuvertet, enligt Skandia.

Kvinnor drabbas hårdare av pensionsfällorna

De pensionsfällor som lyfts upp i rapporten är sen etablering på arbetsmarknaden, deltidsarbete under småbarnsåren, stressrelaterad utbrändhet, en period av arbetslöshet, ålderism och tidig pension. Som exempel kan en period med utbrändhet mitt i karriären innebära nästan 2 000 kr i månaden mindre i pensionskuvertet.

Den av två makar som tar ett större ansvar för ”livspusslet” under perioden med småbarn kan kvittera ut 1 700 kr mindre i pension.

 – Vi vet att det idag är vanligare att kvinnor drabbas av pensionsfällor än män. Medan vissa pensionsfällor som sjukskrivning och arbetslöshet kan vara svårare att planera för, är andra som frivilligt deltidsarbete under småbarnsåren, enklare att kompensera för, genom att den med högre inkomst för över pensionsrätter eller sparar extra till den som har en lägre inkomst, säger Mattias Munter.

”Soffliggarfonden” har stått emot börsturbulensen väl

Kriget i Ukraina, stigande inflation och högre räntor. Det har inte varit någon lätt miljö att navigera för världens kapitalförvaltare. AP7 Aktiefond, som är grundstenen i premiepensionssystemets soffliggaralternativ AP7 Såfa, har dock klarat marknadsturbulensen bra och endast backat med 2,8 procent sedan årsskiftet.

Såfans andra byggsten, AP7 Räntefond, som ska bidra till att minska risken när pensionen närmar sig, har däremot drabbats av den senaste tidens uppgång i marknadsräntorna på grund av den snabbt stigande inflationen. Det har till och med gjort att AP7 Räntefond backat mer än aktiefonden hittills i år – minus 3,0 procent för att vara exakt.

– Aktiefonden har klarat sig bra mot index och det beror i huvudsak på att vi är diversifierade mot många olika valutor genom vår globala aktieexponering. Vi har många investeringar som är noterade i dollar och i år har kronan både försvagats och sedan förstärkts mot dollarn, säger Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden.

– Så i år har valutaeffekter hållit emot den nedgång som annars varit väldigt tydlig på aktiemarknaden, säger hon.

Ingrid Albinsson förväntar sig en skumpig börsresa framöver med stora kursrörelser både upp och ned.

– Förutsättningarna är sådana med geopolitisk oro med det förfärliga kriget i Ukraina samt en uppgång i inflationen med stigande bränsle- och livsmedelspriser. Det betalar vi nu för i form av stigande volatilitet. Det är en marknad man bör vara försiktig i.

Den snabbt stigande inflationen har resulterat i högre marknadsräntor. Det har fått ränteinstrument att tappa i värde vilket har gjort att räntefonder i dag visar negativ avkastning. Den trenden väntas även fortsätta så länge räntorna stiger.

– Vi har inte sett en uppgång i räntorna på flera år, men det är vad som händer med räntesparandet när räntorna drar sig uppåt.

– Även i vår fond kan vi se en effekt av att de svenska räntorna har stigit och att vi kan förvänta oss mer av Riksbanken, säger Ingrid Albinsson.

Hur ser framtiden ut för räntefonder om räntorna fortsätter att stiga?

– Det innebär att räntesparande kommer att visa negativa siffror, även om det inte kommer att märkas så mycket i vår fond eftersom löptiden i snitt är tre år. Nu har räntorna endast stigit något, men de kan säkert komma att stiga ytterligare.

Fakta: AP7 Såfa

Nästan 5 miljoner svenskar sparar i premiepensionssystemets ickevalsalternativ AP7 Såfa. Fonden består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

Fördelningen mellan fonderna anpassas efter spararens ålder. Upp till och med 55 års ålder består AP7 Såfa av 100 procent AP7 Aktiefond. Vid 56 års ålder minskar andelen aktiefond med 3 till 4 procent per år medan andelen räntefond ökar. På så sätt utsätts spararna för allt mindre risk upp till 75 års ålder då fördelningen stannar på två tredjedelar räntefond och en tredjedel aktiefond.

Källa: AP7