Kategoriarkiv: Räntehöjning

Experten: Fler avgiftshöjningar väntar bostadsrättsföreningar

Förra året drabbades svenska bostadsrättsföreningar av en kostnadschock. Inflationen rusade, räntan höjdes rekordsnabbt och elpriserna nådde skyhöga nivåer. 

Även om elpriserna stabiliserats tyder det mesta på att föreningarnas drift- och förvaltningskostnader kommer att fortsätta stiga. Inflationen visar ännu inte några tecken på en avmattning. 

Prognosmakarna tror därför att Riksbanken går fram med ytterligare höjningar av styrräntan, som ligger på 3 procent, vilket i förlängningen driver upp föreningarnas räntekostnader. 

Nu är frågan vad som väntar framöver. I takt med att kostnaderna ökat har styrelserna i många bostadsrättsföreningar svarat med avgiftshöjningar.

Fjolårets radikala omsvängning i penningpolitiken har gett upphov till osäkerhet bland landets föreningar kring deras framtida räntekostnader, enligt Niklas Widebeck, utredningschef på HSB.

Han tror att styrelserna överlag gjort mindre höjningar i ett första steg. 

– Jag har inte några exakta siffror, men en relativt stor andel ligger nog på 5 till 8 procent. Styrelserna kommer säkert att behöva göra ett par sådana höjningar till under kommande år för att anpassa ekonomin, säger han. 

Liten risk för konkursvåg

När marknadsklimatet hårdnade förra året ökade antalet bostadsrättsföreningar som gick i konkurs till 69 jämfört med 45 under 2021, enligt Creditsafe. Samtidigt var konkursnivån blygsam med tanke på att det finns omkring 28 000 bostadsrättsföreningar i Sverige.

Hittills i år har endast tre föreningar gått omkull, visar Creditsafes siffror, och enligt Niklas Widebeck på HSB ligger det inte någon konkursvåg i korten. 

– Vi ser den risken som väldigt låg. Det hänger ihop med att 99,9 procent av alla föreningar har en fungerande styrelse som ser till att höja avgifterna så att man klarar sina åtaganden, säger han. 

Niklas Widebeck påpekar också att få föreningar gått i konkurs under tidigare kriser, bland annat i samband med den stora omläggningen av bostadspolitiken på 1980 och 1990-talet.

– Styrelserna tar ett stort ansvar och har generellt en bra framförhållning, säger utredningschefen.

I de fall en bostadsrättsförening ändå går omkull liknar processen vilken annan konkurs som helst, men det står medlemmarna dyrt, förklarar Niklas Widebeck. En konkursförvaltare utses, den säljer vanligtvis fastigheten och lägenheterna omvandlas till hyresrätter. Värdet på de enskilda bostadsrätterna går då förlorat för medlemmarna, som dock fortfarande har kvar eventuella bolån. 

Hans råd till den som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening är att jobba med långsiktiga handlingsplaner. 

– Det är viktigt med ett långsiktigt beslutsunderlag, att det finns underhålls- och investeringsplaner och att man gör långtidssimuleringar över ekonomin. Att jobba metodiskt ger en ökad känsla av kontroll och det blir lättare att förklara besluten för medlemmarna, säger Niklas Widebeck. 

Håll koll på skulderna

Ur ett medlemsperspektiv är det viktigt att hålla koll på föreningens skulder, det gäller framför allt när räntorna är på väg upp. 

– Stigande räntor riskerar att bli en dubbelsmäll för den som äger en bostadsrätt då räntan på ens eget bolån går upp, men även föreningens lån, vilket kan innebära höjda avgifter, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt. 

Hon uppmanar befintliga medlemmar, och den som funderar på att köpa en bostadsrätt, att läsa föreningens senaste årsredovisning. När det gäller skuldfrågan är belåningsgraden per kvadratmeter ett viktigt nyckeltal, påpekar Frida Bratt.

En vedertagen tumregel är att föreningar med skulder på mellan 10 000 och 15 000 kr per kvadratmeter räknas som högt belånade. Om kvadratsmetersbelåningen är högre än så utgör det en varningsflagga.

Det är också viktigt att titta på föreningens sparande, vad styrelsen avsatt för underhåll och reparationer. En sund nivå är minst 200 kr per kvadratmeter, enligt Frida Bratt.

– Saknar föreningen en tillräcklig buffert kan det också leda till höjda avgifter om något oförutsett inträffar, säger hon. 

Nyckeltalen är särskilt viktiga när det kommer till nyproducerade bostadsrätter eftersom sådana föreningar många gånger är högt skuldsatta vid tillträdet, fortsätter sparekonomen. 

– I det här segmentet har priserna varit lägre och avgifterna högre än på bostadsmarknaden i stort. Det var inte något problem i lågräntemiljön, men nu kan det bli ganska tufft och innebära att avgifterna blir ännu högre, säger Frida Bratt.

Klockan 19: Allt fokus på Fed

Denna vecka har dock förväntningarna åter ökat om att Federal Reserve ska våga strama åt mer för att bekämpa inflationen, och sannolikheten för en 25-punktershöjning stigit till 88 procent enligt marknadens prissättning.

”Bredare makrodata visar att en viss ytterligare åtstramning behövs. Du måste visa att du kan gå och tugga tuggummi samtidigt, och använda styrkan i ‘lender of last resort’ till att minska oron för depositflykt i medelstora banker”, sade Michael Gapen på Bank of America till CNBC.

Brendan Murphy på Insight Investment skriver i en kommentar att baserat på inflationsdata i sig så skulle Fed höja räntan med 25 punkter, men den senaste volatiliteten på marknaderna kan vara ett tillfälle för dem att ta en paus.

Att höja kan öka volatiliteten och påverka den finansiella stabiliteten, men att inte höja kan sätta frågetecken för Feds vilja att få ned inflationen och skapa nya problem. Att pausa kan också lätta de finansiella förhållandena och därmed gå emot arbetet mot inflationsmålet.

”Det är inget lätt beslut. Om Fed tror att de har verktygen för att hantera banklikviditeten och förtroendefrågor utanför räntebeslutet, så kan de välja att hålla fast vid vägen. ECB:s beslut i förra veckan att höja räntan med 50 punkter trots bankoron var intressant i detta avseende som en möjlig vägledning för Fed. Vi tror att de kommer leverera 25 punkters höjning, men det blir ett svårt beslut”, skriver han.

De kommer också att titta särskilt på räntebanan, ”dot plot”, för att se var räntetoppen kan komma att ligga. Den senaste pekade mot fortsatta höjningar och en högre nivå hela 2023, medan marknadens prissättning indikerar att Fed kommer att ändra kurs relativt snart och börja sänka räntan under andra halvan av 2023.

Spridningen av ränteprognoserna, som redan var relativt vid för 2024 och 2025 i den förra räntebanan, kommer också att vara intressant för att få en överblick av nivån på osäkerheten om policyn framöver, skriver Brendan Murphy.