Kategoriarkiv: Rejlers

Rejlers vill ta in kvarts miljard

Ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande inleds omedelbart. Prissättning och tilldelning av aktier beräknas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds på fredagen, enligt bolaget.

Nettolikviden från emissionen ska enligt Rejlers främst användas för att delbetala de kreditfaciliteter bolaget upptog av Danske Bank som del av förvärvet av Eurocon Consulting. Därutöver ska likviden stärka Rejlers balansräkning och bidra med finansiell flexibilitet, heter det.

Fyra köptips från Börsveckan

Rädslan för kontantdöden har avskräckt många svenska investerare i Loomis, men kontanter ökar världen över. Det är tidigt att utvärdera det nya ledarskapet och en svagare konjunktur kommer drabba bolaget, men mot det står en låg värdering och goda chanser för stigande vinster.

Novo Nordisk har med sina diabetespreparat snubblat över en ny marknad i form av obesitas. Novo Nordisk har en hög värdering i absoluta tal, men den framstår som attraktiv givet den långsiktiga höga tillväxtpotentialen. Aktien kan också gynnas av den rådande osäkerheten på aktiemarknaden.

Teknikkonsulten Rejlers lockar fortsatt till köp. I jämförelse med sektorkollegorna Sweco och Afry är värderingen beskedlig och bedömningen är att Rejlers efter förvärvet av Eurocon kan nå en omsättningsnivå närmare 4 miljarder kronor under 2023 och att ebita-marginalen kan stiga mot 9 procent.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, levererade ett starkt bokslut och även om det finns risker ser Börsveckan att bolaget kan klara sig väl i en sämre konjunktur. Värderingen är låg och tidningen tror att affärsmodellen är motståndskraftig givet diversifieringen och att 75 procent av uppdragen sett till omsättning utgörs av offentlig sektor som slutkund.

Reijlers lägger bud på Eurocon

Erbjudandet värderar Eurocon till cirka 469 miljoner kronor och pris per aktie motsvarar en premie om cirka 34,4 procent jämfört med stängningskursen för Eurocons aktie på Spotlight Stock Market den 17 februari och cirka 39,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Eurocons aktie under de senaste 30 handelsdagarna.

”Eurocons unika kompetens inom processindustrin och inom stora projektåtaganden samt dess särställning i mellersta och norra Sverige – där några av vår tids största hållbarhetssatsningar inom industri genomförs – gör detta till ett mycket bra komplement till Rejlers och vårt arbete i att bidra till vår tids viktiga hållbarhetsomställning. Därutöver är Eurocon ett av Nordens i särklass mest lönsamma teknikkonsultföretag och stärker därmed även Rejlers på ett finansiellt plan”, kommenterar Rejlers vd Viktor Svensson.

Eurocon har cirka 285 medarbetare och intäkterna för perioden 1 januari-31 december 2022 uppgick till cirka 339 miljoner kronor, med ett ebita-resultat på lite drygt 41 miljoner kronor.

Budet är bland annat villkorat av över 90 procents acceptgrad och godkännande från berörda myndigheter.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 23 februari 2023 och avslutas omkring den 3 april 2023.