Kategoriarkiv: Nordisk Bergteknik

Nordea: Därför är Nordisk Bergteknik inte längre köpvärd

Banken förväntar sig att Nordisk Bergteknik nu går in i en period med långsammare organisk tillväxt med ett försvagat fritt kassaflöde som troligen kommer innebära dämpad aktivitet inom M&A-området, på kort sikt.

”Vi argumenterar också för att medvinden i prissättningen kommer vända om till en mindre motvind och de negativa utsikterna inom entreprenadbranschen (construction) kommer sannolikt att hämma den framtida tillväxten”, skriver Nordea Markets.

Inför Nordisk Bergtekniks rapport för det första kvartalet som väntas den 4 maj, och som säsongsmässigt tenderar vara åt det svagare hållet, skruvar Nordea Markets ned sina förväntningar för det justerade rörelseresultatet på årsbasis med 6-7 procent för perioden 2023-2025.

Aktien var vid 10.30-tiden på tisdagen ned 3,5 procent.

Fyra köptips från Börsveckan

Rädslan för kontantdöden har avskräckt många svenska investerare i Loomis, men kontanter ökar världen över. Det är tidigt att utvärdera det nya ledarskapet och en svagare konjunktur kommer drabba bolaget, men mot det står en låg värdering och goda chanser för stigande vinster.

Novo Nordisk har med sina diabetespreparat snubblat över en ny marknad i form av obesitas. Novo Nordisk har en hög värdering i absoluta tal, men den framstår som attraktiv givet den långsiktiga höga tillväxtpotentialen. Aktien kan också gynnas av den rådande osäkerheten på aktiemarknaden.

Teknikkonsulten Rejlers lockar fortsatt till köp. I jämförelse med sektorkollegorna Sweco och Afry är värderingen beskedlig och bedömningen är att Rejlers efter förvärvet av Eurocon kan nå en omsättningsnivå närmare 4 miljarder kronor under 2023 och att ebita-marginalen kan stiga mot 9 procent.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, levererade ett starkt bokslut och även om det finns risker ser Börsveckan att bolaget kan klara sig väl i en sämre konjunktur. Värderingen är låg och tidningen tror att affärsmodellen är motståndskraftig givet diversifieringen och att 75 procent av uppdragen sett till omsättning utgörs av offentlig sektor som slutkund.

Vinstlyft för Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik redovisar ett rörelseresultat om 20,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (10,4).

Nettoomsättningen uppgick till 632 miljoner kronor (334). Den organiska tillväxten uppgick till 29 procent (19).

Rörelsemarginalen landade på 3,2 procent (3,1).

Resultat efter skatt blev 10,2 miljoner kronor (2,6).

Ser ökade kostnader för drivmedel

Nordisk Bergteknik ser att kriget i Ukraina kommer fortsätta påverka bolaget framöver genom framför allt ökade kostnader på drivmedel, andra insatsvaror och förbrukningsmaterial samt längre leveranstider.

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

”Tack vare vår affärsmodell med relativt korta projekt utan fast pris kan vi vara flexibla och upprätthålla en organisatorisk effektivitet. Utvecklingen kräver dock att vi är aktiva tillsammans med våra kunder, ett arbete som kommer bli än viktigare framgent”, skriver vd Andreas Christoffersson.

Sammanfattningsvis är Andreas Christoffersson mycket nöjd med att bolaget, trots den rådande omvärldssituationen, kan leverera ”ett starkt första kvartal”.

”Vi ser fortsatt stora infrastruktursatsningar och en hög efterfrågan på våra tjänster vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett framgångsrikt år för Nordisk Bergteknik”, noterar han.