Kategoriarkiv: Nordisk Bergteknik

Vinstlyft för Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik redovisar ett rörelseresultat om 20,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (10,4).

Nettoomsättningen uppgick till 632 miljoner kronor (334). Den organiska tillväxten uppgick till 29 procent (19).

Rörelsemarginalen landade på 3,2 procent (3,1).

Resultat efter skatt blev 10,2 miljoner kronor (2,6).

Ser ökade kostnader för drivmedel

Nordisk Bergteknik ser att kriget i Ukraina kommer fortsätta påverka bolaget framöver genom framför allt ökade kostnader på drivmedel, andra insatsvaror och förbrukningsmaterial samt längre leveranstider.

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

”Tack vare vår affärsmodell med relativt korta projekt utan fast pris kan vi vara flexibla och upprätthålla en organisatorisk effektivitet. Utvecklingen kräver dock att vi är aktiva tillsammans med våra kunder, ett arbete som kommer bli än viktigare framgent”, skriver vd Andreas Christoffersson.

Sammanfattningsvis är Andreas Christoffersson mycket nöjd med att bolaget, trots den rådande omvärldssituationen, kan leverera ”ett starkt första kvartal”.

”Vi ser fortsatt stora infrastruktursatsningar och en hög efterfrågan på våra tjänster vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett framgångsrikt år för Nordisk Bergteknik”, noterar han.