Kategoriarkiv: Riksbanken

Ränteförvaltaren sticker ut: Inga fler höjningar från Riksbanken

I ett pressmeddelande konstaterar fondbolagets ränteförvaltare att inflationen är fortsatt obekvämt hög men att det finns mycket som talar för att inflationstoppen är bakom oss. Det gäller inte minst producentprisindex som toppade på 26 procent i somras men som kom in på 3,5 procent i årstakt i april.

Förvaltarna pekar också på att bankfrossan i USA verkar åtstramande för ekonomin.

− När nyheter som dessa sprider sig till Europa, så blir bankerna försiktigare vilket ECB redan konstaterat. Följden blir att mixen av styrränta och tillgång på kapital gör att man inte kan höja mer. Centralbankerna med Riksbanken i spetsen lekte med negativa eller nollräntor under lång tid under högkonjunktur. Att tro att detta inte skulle leda till felallokeringar av kapital var okunnigt och vi ser resultatet av detta, inte minst i marknaden för kommersiella fastigheter. När centralbankerna till slut insåg sitt misstag, så var det för sent och man såg sig tvungna att höja i den snabbaste takten i mannaminne, säger Fredrik Carlsson, vd för Carlsson Norén Asset Management i pressmeddelandet.

Slutsatsen blir att centralbankerna nu måste börja lätta på bromsen.

− Riksbanken kommer att avstå från ytterligare höjningar av styrräntan och nästa steg kan bli en sänkning, säger fondförvaltaren Martin Norén.

Riksbanken höjer räntan med 0,5 procentenheter

”Inflationen är fortfarande alldeles för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat. För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent”, skriver Riksbanken.

Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september.

”Penningpolitiken har en åtstramande effekt på ekonomin och direktionen bedömer att det efter aprilmötet finns utrymme att anpassa styrräntan i mindre steg”, skriver Riksbanken.

Osäkerheten är stor

Riksbanken spår att penningpolitiken gör att inflationen sjunker tillbaka i år och når målet under 2024. Osäkerheten om inflationsutvecklingen är dock fortsatt stor, skriver Riksbanken.

”Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas”.

 

Två reserverade sig mot beslutet

Förste vice riksbankschef Anna Breman och vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att höja styrräntan med 0,5 procentenheter och mot prognosen för styrräntan.

De förespråkade en räntehöjning med 0,25 procentenheter och en räntebana som indikerar en hög sannolikhet för ytterligare höjningar i juni och/eller september.

rantebana-26-apr

rbprognoser-26-apr

SEB skruvar upp ränteprognosen

Han tillägger att det faktum att SEB också har justerat upp prognosen för ECB:s räntehöjningar med 50 punkter ökar trycket på Riksbanken att höja mer, ”särskilt med tanke på den fortsatt mycket svaga kronan”.

”Efter en höjning med 50 punkter i april räknar vi nu med att styrräntan höjs med ytterligare 25 punkter, till 3,75 procent, i slutet av juni”, skriver Karl Steiner.

”Hög inflation talar för att risken finns för ytterligare en 50-punktershöjning, men fallande BNP och förväntningar om att inflationen ska börja vända nedåt framåt sommaren talar emot ett sådant scenario”, fortsätter han.

SEB fortsätter att tro att utökade obligationsförsäljningar är ett troligare alternativ, i synnerhet eftersom flera i direktionen bedömer att försäljningar kan bidra till en starkare krona.

”Tanken att kronan stärks om utländska investerare köper obligationerna är inte orimlig men osäkerheten är stor och det är troligt att volymerna behöver öka jämfört de nuvarande planerna”, skriver Karl Steiner.

Han tillägger att effekterna på växelkursen av räntehöjningar också är högst osäkra eftersom det kommer leda till att huspriser och BNP faller mer.

”Även om en starkare krona av flera skäl skulle vara önskvärd ska effekten på inflationen inte överdrivas och de stora trenderna i inflationen är gemensamma med andra länder i Europa”, skriver Karl Steiner.

SEB skruvar upp ränteprognosen

Han tillägger att det faktum att SEB också har justerat upp prognosen för ECB:s räntehöjningar med 50 punkter ökar trycket på Riksbanken att höja mer, ”särskilt med tanke på den fortsatt mycket svaga kronan”.

”Efter en höjning med 50 punkter i april räknar vi nu med att styrräntan höjs med ytterligare 25 punkter, till 3,75 procent, i slutet av juni”, skriver Karl Steiner.

”Hög inflation talar för att risken finns för ytterligare en 50-punktershöjning, men fallande BNP och förväntningar om att inflationen ska börja vända nedåt framåt sommaren talar emot ett sådant scenario”, fortsätter han.

SEB fortsätter att tro att utökade obligationsförsäljningar är ett troligare alternativ, i synnerhet eftersom flera i direktionen bedömer att försäljningar kan bidra till en starkare krona.

”Tanken att kronan stärks om utländska investerare köper obligationerna är inte orimlig men osäkerheten är stor och det är troligt att volymerna behöver öka jämfört de nuvarande planerna”, skriver Karl Steiner.

Han tillägger att effekterna på växelkursen av räntehöjningar också är högst osäkra eftersom det kommer leda till att huspriser och BNP faller mer.

”Även om en starkare krona av flera skäl skulle vara önskvärd ska effekten på inflationen inte överdrivas och de stora trenderna i inflationen är gemensamma med andra länder i Europa”, skriver Karl Steiner.