Kategoriarkiv: Ränteprognos

Chefsekonomen: Räntan ska inte upp så värst mycket mer

”Inflationen är fortfarande mycket hög, vilket talar för högre ränta, medan risken för finansiella kriser talar för att åtminstone Fed har höjt klart”, skriver Winsth.

I Sverige väntas inflationen ligga långt över målet i april.

”Det talar för att räntan ska upp lite till, men inte så värst mycket mer. Marknaden räknar med en klart lägre räntetopp idag än före bankturbulensen i USA och i Schweiz”, skriver Winsth.

Hon tror att Riksbanken trots allt höjer styrräntan i april även om det är tydligt att svensk ekonomi viker på bred front.

”Efter aprilmötet är det mer osäkert hur Riksbanken agerar, men förhoppningsvis går även den mer försiktigt fram”, skriver hon.

För bolåntagare är läget svårbedömt, menar Winsth.

”För närvarande kostar det mer att låna till 3 månaders rörlig ränta än till längre löptider, vilket talar för bundet. Å andra sidan kan räntor med längre löptider komma ned något i närtid samtidigt som en svagare konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i början av nästa år. Om så blir fallet kan det visa sig dyrt att ha låst in sig till en bunden ränta”, skriver hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos (boräntor avser listräntor)

nordea-boranteprog-mars-2023

Källa: Nordea

SEB skruvar upp ränteprognosen

Han tillägger att det faktum att SEB också har justerat upp prognosen för ECB:s räntehöjningar med 50 punkter ökar trycket på Riksbanken att höja mer, ”särskilt med tanke på den fortsatt mycket svaga kronan”.

”Efter en höjning med 50 punkter i april räknar vi nu med att styrräntan höjs med ytterligare 25 punkter, till 3,75 procent, i slutet av juni”, skriver Karl Steiner.

”Hög inflation talar för att risken finns för ytterligare en 50-punktershöjning, men fallande BNP och förväntningar om att inflationen ska börja vända nedåt framåt sommaren talar emot ett sådant scenario”, fortsätter han.

SEB fortsätter att tro att utökade obligationsförsäljningar är ett troligare alternativ, i synnerhet eftersom flera i direktionen bedömer att försäljningar kan bidra till en starkare krona.

”Tanken att kronan stärks om utländska investerare köper obligationerna är inte orimlig men osäkerheten är stor och det är troligt att volymerna behöver öka jämfört de nuvarande planerna”, skriver Karl Steiner.

Han tillägger att effekterna på växelkursen av räntehöjningar också är högst osäkra eftersom det kommer leda till att huspriser och BNP faller mer.

”Även om en starkare krona av flera skäl skulle vara önskvärd ska effekten på inflationen inte överdrivas och de stora trenderna i inflationen är gemensamma med andra länder i Europa”, skriver Karl Steiner.

SEB skruvar upp ränteprognosen

Han tillägger att det faktum att SEB också har justerat upp prognosen för ECB:s räntehöjningar med 50 punkter ökar trycket på Riksbanken att höja mer, ”särskilt med tanke på den fortsatt mycket svaga kronan”.

”Efter en höjning med 50 punkter i april räknar vi nu med att styrräntan höjs med ytterligare 25 punkter, till 3,75 procent, i slutet av juni”, skriver Karl Steiner.

”Hög inflation talar för att risken finns för ytterligare en 50-punktershöjning, men fallande BNP och förväntningar om att inflationen ska börja vända nedåt framåt sommaren talar emot ett sådant scenario”, fortsätter han.

SEB fortsätter att tro att utökade obligationsförsäljningar är ett troligare alternativ, i synnerhet eftersom flera i direktionen bedömer att försäljningar kan bidra till en starkare krona.

”Tanken att kronan stärks om utländska investerare köper obligationerna är inte orimlig men osäkerheten är stor och det är troligt att volymerna behöver öka jämfört de nuvarande planerna”, skriver Karl Steiner.

Han tillägger att effekterna på växelkursen av räntehöjningar också är högst osäkra eftersom det kommer leda till att huspriser och BNP faller mer.

”Även om en starkare krona av flera skäl skulle vara önskvärd ska effekten på inflationen inte överdrivas och de stora trenderna i inflationen är gemensamma med andra länder i Europa”, skriver Karl Steiner.