Kategoriarkiv: Bilia A

Bilia ökade vinsten

Nettoomsättningen uppgick till 10.425 miljoner kronor (8.634), motsvarande en tillväxt på 21 procent.

Resultatet efter skatt blev 358 miljoner kronor, jämfört med 349 miljoner kronor motsvarande period året innan.

En utdelning för helåret 2022 om 8:80 kronor per aktie föreslås (8:00).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 23 bidragsgivare, låg på ett operativt rörelseresultat på 354 miljoner kronor och en omsättning på 7.375 miljoner kronor.

”Det högre operativa rörelseresultatet förklarades främst av förbättrad tillgång på nya bilar och tillväxt i Serviceaffären vilket kompenserade för under året avyttrade verksamheter”, skriver Bilia om det gångna kvartalets utveckling.

Orderstocken för nya bilar var enligt Bilia fortsatt på en hög nivå om 26.325, drygt 5.500 bilar fler än året innan justerat för avyttrade och förvärvade verksamheter.

Det råder fortfarande obalanser i leverantörskedjorna och brist på nya bilar vilket kommer leda till fortsatt långa leveranstider under 2023, uppger Bilia samtidigt.

”Den förbättrade tillgången på bilar under fjärde kvartalet var framför allt relaterad till förändrade skatteregler i Sverige och Norge”, enligt bilåterförsäljaren.

”Det låga konsumentförtroendet på grund av hög inflation, höga räntor och höga energipriser har inneburit en lägre orderingång för nya bilar i våra verksamhetsländer. Efterfrågan på begagnade bilar var på en något lägre men fortsatt god nivå jämfört med föregående år. Efterfrågan på servicetjänster har varit god och påverkades i låg utsträckning av det osäkra konjunkturläget”, skriver Bilias vd Per Avander i bokslutet.

Han uppger att bolaget arbetar aktivt för att möta utmaningar i omvärlden, och att Bilia vill fortsatt växa organiskt och genom förvärv.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Trading Direkt: Börsens säsonger och björnmarknader

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P500, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Alelion Energy, Bilia, Bonesupport, Corem, Diamyd Medical, Fortum, Frontline, Gränges, Kinnevik, MAG Interactive, Mycronic, SAAB, Scandi Standard, Scibase Holding

 

Bilia tappar

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 498 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (574).

Nettoomsättningen uppgick till 8.945 miljoner kronor (9.402).

Det lägre resultatet var främst hänförligt till Bilaffären i Norge. I övrigt starka resultat för både Serviceaffären och Bilaffären trots brist på bilar, skriver Bilia i rapporten.

Sämre resultat och marginal för Bilia

Nettoomsättningen uppgick till 8 634 miljoner kr (8 382).

Resultatet efter skatt blev 349 miljoner kr, jämfört med 323 miljoner kr motsvarande period året innan.

En utdelning för helåret 2021 på 8,00 kr per aktie föreslås (6,00), vilket bolaget kommunicerade innan rapportsläppet. Utdelningen avses delas ut vid fyra tillfällen under innevarande år på 2,00 kr per tillfälle.

”Komponentbristen består”

Bilia bedömer att bristen på komponenter inom fordonsindustrin kommer att bestå under 2022, varför efterfrågan på begagnade bilar förväntas vara fortsatt hög. Det skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Bilias operativa rörelseresultat försvagades något under det fjärde kvartalet, jämfört med jämförelsekvartalet året före, medan omsättningen var aningen bättre.

”Resultatet för försäljning av begagnade bilar var glädjande nog återigen högre än föregående år och uppgick till 122 miljoner kr vilket var 26 miljoner högre”, uppger vd Per Avander i rapporten.

För helåret 2021 uppgick Bilias försäljning av begagnade bilar till 573 miljoner kr vilket var det ”högsta redovisade resultatet någonsin för ett år” och en förbättring med 276 miljoner kr jämfört med helåret 2020.

”Högsta orderstocken”

Bilaffärens resultat för det fjärde kvartalet var lägre än föregående år – främst beroende på färre leveranser av nya bilar relaterat till komponentbrist.

Orderstocken för nya bilar var återigen den högsta någonsin, 22 755 bilar som bolaget kommer att leverera ut under 2022, noterar Bilia-chefen vidare.

 

Norge lyfte Bilias resultat

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 574 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021 (335).

Den operativa rörelsemarginalen blev 6,1 procent (5,0).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 miljoner kronor (293).

Resultatet efter skatt blev 406 miljoner kronor, jämfört med 213 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 9.402 miljoner kronor (6.777), motsvarande en ökning med 39 procent.

Bilias resultatökning andra kvartalet, då det operativa rörelseresultatet steg 71 procent, hänvisas till en förbättring i alla geografiska marknader men Norge lyfts fram.

”Norge fortsätter att leverera fantastiska resultat, 236 miljoner kronor vilket var en förbättring med hela 143 miljoner kronor jämfört med föregående år”, skriver Bilias vd Per Avander i kvartalsrapporten.

Serviceaffärens resultat uppgick till 326 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor högre än föregående år, samtidigt som Bilaffärens resultat uppgick till 280 miljoner kronor, en förbättring med 224 miljoner kronor hänförligt till försäljning av både nya och begagnade bilar.

”Resultatet vid försäljning av begagnade bilar, 154 miljoner kronor, var det högsta någonsin för ett kvartal. Orderstocken för nya bilar var fortsatt på en hög nivå, 13.495 bilar, vilket var i nivå med årsskiftet”, skriver Per Avander.

Vidare kommenterar Per Avander det av Volvo uppsagda återförsäljaravtalet. Han upprepar att det förs ”konstruktiva diskussioner” mellan Bilia och Volvo om möjligheterna till ett fortsatt samarbete i någon form, även efter uppsägningstidens utgång i november 2022.

Kepler spår starkt resultat för Bilia

Kepler Cheuvreux förväntar sig att Bilia levererar ett starkt resultat för det andra kvartalet mot bakgrund av god efterfrågan på begagnade bilar samtidigt som försäljningen av nya bilar också förväntas bli stark inför skatteförändringar på fordon i Sverige. Produktionsstopp hos biltillverkare kan dock påverka leveranserna, enligt analysen.

Bilias justerade rörelseresultat väntas av Kepler öka till 555 miljoner kronor från 335 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Effekterna av upphörandet av Volvo Cars-avtalet kommer att vara begränsade till 2022. Efter det bedöms den negativa försäljnings- och resultateffekten landa på cirka 10-15 procent, menar analyshuset.

Tjänstebilsförsäljningen förväntas gradvis förbättras under de kommande åren på grund av en åldrande bilpark och längre körsträcka till följd av covid-19, framgår det vidare.

Aktien hade stigit med 1,7 procent till 193:10 kronor vid 11-tiden på tisdagen.

Kepler spår starkt resultat för Bilia

Kepler Cheuvreux förväntar sig att Bilia levererar ett starkt resultat för det andra kvartalet mot bakgrund av god efterfrågan på begagnade bilar samtidigt som försäljningen av nya bilar också förväntas bli stark inför skatteförändringar på fordon i Sverige. Produktionsstopp hos biltillverkare kan dock påverka leveranserna, enligt analysen.

Bilias justerade rörelseresultat väntas av Kepler öka till 555 miljoner kronor från 335 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Effekterna av upphörandet av Volvo Cars-avtalet kommer att vara begränsade till 2022. Efter det bedöms den negativa försäljnings- och resultateffekten landa på cirka 10-15 procent, menar analyshuset.

Tjänstebilsförsäljningen förväntas gradvis förbättras under de kommande åren på grund av en åldrande bilpark och längre körsträcka till följd av covid-19, framgår det vidare.

Aktien hade stigit med 1,7 procent till 193:10 kronor vid 11-tiden på tisdagen.

Bilia återköper 1 miljon egna aktier

Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur, skriver Bilia i ett pressmeddelande.

Återköpen, som får göras fram till nästa årsstämma, får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. I dagsläget äger Bilia 4,25 miljoner egna aktier.

 

Bilia satsar på tunga lastbilar

”Jag är oerhört glad och stolt över att Bilia framöver kommer att arbeta med Mercedes, som blir ett utmärkt tillägg till Bilias nuvarande bilvarumärkesportfölj”, säger Bilias vd Per Avander.

Det förvärvade bolaget bedriver försäljning samt serviceverksamhet för Mercedes personbilar, transportbilar och lastbilar på fyra anläggningar i Stockholmsområdet i Sverige. Antalet anställda uppgår till omkring 250 personer.

”Genom förvärvet tillför vi även Bilia ett nytt och spännande affärsområde i form av tunga lastbilar, i vilket Mercedes är en av Europas största och mest framgångsrika aktörer”, kommenterar Bilias vd Per Avander.

Hösten 2020 förvärvades Upplands Motor av Volvo Cars som snart ska byta namn på det köpta bolaget till Volvo Car Retail. I november sade Volvo Cars upp återförsäljaravtalet med Bilia.

Avtalet är villkorat ett godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten och tillträde väntas ske den 1 juli 2021.

 

Omvänd vinstvarning från Bilia

”Utvecklingen i Norge har varit fortsatt mycket god under första kvartalet 2021, vilket tillsammans med en god utveckling inom både Serviceaffären och Bilaffären för övriga verksamheter i koncernen bidragit till det högre operativa rörelseresultatet. Leveranser av nya bilar i Sverige i slutet av mars månad har varit på en hög nivå på grund av införandet av nya skatteregler per den 1 april”, skriver Bilia i pressmeddelandet.

Bilia väntas komma med fullständig delårsrapporten den 27 april.