Kategoriarkiv: Scandi Standard

Två köpråd från Börsveckan

Detaljhandelsbolaget New Wave går in i 2023 med gott förtroende och baserat på förra årets siffror är värderingen inte ansträngd med en ev/ebit-multipel på 9, skriver Börsveckan. Om bolagets rörelsemarginal skulle sjunka ned till 9 procent motsvarar det ett ev/ebit på 14-15, vilket enligt tidningen är högt men inte alarmerande.

”Inte minst så skapar balansräkningen förutsättningar till fler kompletterande förvärv och det är en pusselbit vi ser aktiemarknaden missa”, skriver Börsveckan och rekommenderar köp.

Infracom, verksamt inom it-kommunikation, satsade stort på förvärv förra året och trenden tycks hålla i sig med ett storförvärv nyligen genomfört. Digitaliseringstrenden gynnar enligt Börsveckan bolaget i det längre perspektivet och tidningen kommer fram till ett ev/ebit på omkring 10 för Infracom år 2023. Det bedöms vara attraktivt för en snabbfotad spelare inom telekom som beräknas kunna öka vinsten med 20 procent även nästa år, och rekommendationen blir köp.

Ljustillverkaren Candles Scandinavia har Börsveckan tidigare sett som ett spännande tillväxtbolag, men i den senaste kvartalsrapporten var tillväxten som bortblåst. Enligt grundare och vd Victor Garmiani renodlas nu verksamheten till kontraktstillverkning och besparingar på 20 miljoner kronor i årstakt ska genomföras.

”Sammantaget får vi nog konstatera att vi överskattat Candles tillväxtpotential där vi nu gör bedömningen att de bistrare tiderna ger ett negativt avtryck i efterfrågan på doftljus”, skriver Börsveckan och sänker rekommendationen till avvakta.

Teknikföretaget Lumen Radio, som producerar trådlös kommunikation för internet-of-things (IoT), framstår enligt tidningen som ett välskött och spännande bolag men det gör också att värderingen blivit hög. Även om företagsledningens ambitioner blir verklighet ser aktien enligt Börsveckan relativt fullvärderad ut med en ev/ebit-multipel på omkring 22 för 2023. Rekommendationen blir att avvakta.

Kycklingbolaget Scandi Standard har de senaste åren haft en skral lönsamhetsutveckling där den stora boven varit kostnadsinflationen inom allt ifrån råvaror till energi, förpackningsmaterial, logistik och personal. Lönsamheten har visserligen hämtat sig en del under 2022, men mer finns enligt Börsveckan att önska och givet den svaga historiken och de problem bolaget ofta råkar ut för förtjänar aktien enligt tidningen inte någon högre värdering i nuläget.

”Bolaget är klart intressant i ett längre perspektiv men någon jättepotential härifrån ser vi inte på 12 månaders sikt”, skriver Börsveckan och rekommenderar avvakta.

 

Trading Direkt: Börsens säsonger och björnmarknader

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P500, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Alelion Energy, Bilia, Bonesupport, Corem, Diamyd Medical, Fortum, Frontline, Gränges, Kinnevik, MAG Interactive, Mycronic, SAAB, Scandi Standard, Scibase Holding

 

Scandi Standards vinst sjönk

Ebitda-marginalen försvagades till 5,6 procent (6,5), men var högre jämfört med den ackumulerade perioden januari-juni där den var 5,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.056 miljoner kronor (2.564).

Resultat efter skatt blev 7 miljoner kronor (41). Resultatet har påverkats av nedskrivningar om 26 miljoner för tillgångarna på Irland, kostnader relaterade till brand i Farre (10 mkr) samt kostnader för en kontraktstvist i Finland (19 mkr)

Under kvartalet kunde bolaget genomföra prishöjningar, vilket till stor del kompenserat den kostnadsinflation som bolaget sett.

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.

Länsförsäkringar dumpar innehavet i Scandi Standard

Innan försäljningen ägde Länsförsäkringar närmare 3,4 miljoner aktier i Scandi Standard, motsvarande 5,1 procent av kapitalet. En post av motsvarande storlek intermäklades av Carnegie på onsdagen, vilket Nyhetsbyrån Direkt då rapporterade om.

Scandi Standards dotterbolag Kronfågel har under lång tid varit i blåsväder kring slaktmetoder. Så sent som i tisdags rapporterade Aftonbladet att Kronfågel fortsätter att skålla kycklingar levande och avser att fortsätta med det.

Sedan juli har Livsmedelsverket skrivit 25 rapporter om kycklingar som inte stuckits korrekt innan skållning på bolagets slakteri, rapporterar Aftonbladet.

Länsstyrelsen kräver nu att bolaget ska betala 10.000 kronor i böter för varje kyckling som skållas levande.

Scandi Standards aktie handlas oförändrad vi lunchtid på tisdagen. 

Scandi Standard spår bättre tider

Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade väntat 6,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor jämfört med förväntade 33,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.435 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 2.339 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2021. Analytikerna hade heller inte räknat med någon utdelning.

Spår resultatförbättring

Utfallet av förbättringsprogrammet så här långt och de tendenser Scandi Standard ser i omvärlden styrker bolagets bedömning om en gradvis resultatförbättring under 2022.

Det skriver kycklingföretagets tillförordnade vd Otto Drakenberg i fredagens bokslutsrapport.

”När prisökningarna på insatsvaror nu slår igenom även i kategorier med längre produktionscykel som nöt och fläsk kan vi också räkna med ökad medvind från marknaden på grund av gynnsammare konkurrensförhållanden. Effekten av de utmaningar som Scandi Standard ställts inför under 2021 förväntas successivt att avta från andra kvartalet 2022”, skriver Otto Drakenberg.

 

Scandi Standards vd får gå på dagen

”Det har varit ett utmanande år för Kronfågel på många sätt och Mats och teamet på Kronfågel har gjort starka insatser för att vända trenden och få bolaget på rätt köl igen. Nu går vi in i en ny fas där min bedömning är att vi behöver ett nytt ledarskap för att ta nästa steg. Jag vill passa på att tacka Mats för hans hårda arbete och stora lojalitet med bolaget under en mycket krävande period”, skriver Scandi Standards styrelseordförande och tillförordnade vd Otto Drakenberg i pressmeddelandet.

Mats Hedlund kommer att ersättas av det norska systerbolaget Den Stolte Hanes vd Fredrik Strømmen. Rekryteringen av en permanent ersättare har enligt bolaget inletts.

Scandi Standard har den senaste tiden befunnit sig i blåsväder och i september i fjol blev det känt att Norges största livsmedelskedja, Meny, slutar sälja Scandi Standards varumärke Kronfågel. Beslutet togs mot bakgrund av missförhållanden i hanteringen av kycklingar hos bolaget, vilket Aftonbladet då var först med att rapportera om.

I samband med härvan uppgav dagligvarukedjorna Axfood och Ica till Nyhetsbyrån Direkt att de ser allvarligt på problemen som då nystats upp.

”Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade och har en nära dialog med Kronfågel. Djuromsorg och livsmedelshygien är mycket viktigt för Ica och våra kunder ska känna sig trygga med de varor som finns i Ica-butikerna”, uppgav Ica:s hållbarhetschef Lena Sparring.

Axfoods presschef, Magnus Törnblom, sade samtidigt att:

”Vi hotar inte med bojkott, men vi vill se att man kommer tillrätta med problemen”.

Problemen började under våren 2021 när Aftonbladet rapporterade att kycklingar skållades levande i Kronfågels fabrik. Turerna resulterade i att dåvarande vd Leif Bergvall fick lämna sin post och Otto Drakenberg tog över som tillförordnad vd. Bolaget tillstod att det funnits avvikelser i hanteringen och sjösatte ett program för att komma till rätta med problemen.

 

Börsveckan: Tre heta köptips

Ferronordic övertygar, med hög tillväxt och god lönsamhet. Trots kursuppgången på 110 procent i år ser aktien billig ut, anser Börsveckan.

Medicover har varit en tydlig coronavinnare men även oaktat pandemin har verksamheten tuffat på bra. Utsikterna är goda men värderingen hög och aktien har mer än dubblats sedan Börsveckans köpråd för knappt ett år sedan. Börsveckan sänker till avvakta.

Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital har rusat sedan noteringen i oktober.

”Värderingen är långt över rapporterad substans och informationsgivningen är bedrövlig. Sälj aktien”, skriver Börsveckan.

Saas-bolaget Amido verkar inom teknikutveckling för fastighetssektorn, med fokus på passage- och bokningssystem. SBB:s intåg lyfter förutsättningarna för lönsam tillväxt men det ligger sannolikt några år framåt i tiden, skriver Börsveckan och råder till att avvakta.

Xvivos förvärv i fjol tillsammans med det som gjordes förra veckan har lagt grund för hög tillväxt, och utsikterna för kommande år är ljusa. Tyvärr är aktien för dyr, anser Börsveckan och rådet blir avvakta.

BE Group går som tåget tack vare stigande efterfrågan och stålpriser. Aktien har rusat över 180 procent sedan köprådet i våras och Börsveckan ser läge att plocka hem vinsten. Rådet sänks till avvakta.

Byggpartner fortsätter att jobba upp lönsamheten på ett föredömligt sätt och har fullt upp sett till orderböckerna inför 2022. Det borgar för god tillväxt samt fina utdelningar även framgent, skriver Börsveckan som återigen säger köp på tolv månaders sikt.

Afry tuffar på bra, i likhet med teknikkonsultbranschen som helhet. Men trots fin organisk tillväxt bommade bolaget lönsamhetsförväntningarna i den senaste rapporten och Börsveckan ser ingen jätteuppsida i värderingen och ger rådet avvakta.

För Scandi Standard hopar sig problemen men när det ser som värst ut man ska våga gå motvalls, skriver Börsveckan och sätter ett ”chansköp”.