Kategoriarkiv: Saab B

Saab tar order på 900 miljoner kronor

Leveranser är planerade mellan 2023 och 2029. Slovakiens order på BAE Systems Hägglunds stridsfordon var värd cirka 14 miljarder kronor.

Tidigare i veckan fick BAE Systems Hägglunds för övrigt en order från Tjeckien värd 22 miljarder kronor på stridsfordon CV90, eller Stridsfordon 90 som modellen ofta kallas.

Saab tar svensk Gripen-order på drygt 300 miljoner

Beställningen innefattar bland annat utveckling och uppdateringar av underhållsförmågan för JAS 39 Gripen C/D samt studier i hur Gripen C/D och den nyare modellen Gripen E ur ett underhållsperspektiv ska kunna samexistera på flottiljerna.

Därutöver ingår även avionikdatorer.

”Detta är en beställning av en option inom ramen för tidigare avtal med FMV avseende säkerställande av fortsatt drift och förmågehöjande åtgärder för JAS 39 Gripen C/D, ett avtal som kommunicerades den 16 december 2022”, meddelar Saab.

Tidigare under 2023 har ytterligare två tillägg beställts till ett sammanlagt värde av cirka 220 miljoner kronor.

Arbetet har påbörjats och genomförs vid Saab i Linköping och Arboga.

Saabs orderingång mer än fördubblades

Saabs rörelseresultat blev 1.314 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 1.272 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 13.866 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 13.365 miljoner kronor.

Orderingången blev 29.866 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var orderingången 12.218 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 1.349 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 1.197 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 1.115 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 935 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 5:30 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 5:20 kronor. Året innan var utdelningen 4:90 kronor per aktie.

Spår tvåsiffrig organiskt tillväxt

Saab bedömer att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli omkring 15 procent för helåret 2023 och att tillväxten i rörelseresultatet kommer att överstiga den organiska försäljningstillväxten. Det framgår av delårsrapporten.

För helåret 2022 hade Saab en organisk omsättningstillväxt på 5 procent, vilket kan jämföras med guidningen som var just cirka 5 procent. Rörelseresultatet ökade med 13,4 procent. Senaste guidningen var att förbättringen av rörelseresultatet skulle hamna i den övre delen av intervallet 8-12 procent.

Saab spår vidare ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2023.

Saabs rörelsemarginal förbättrades under helåret 2022 till 7,8 procent (7,4), vilket främst var hänförligt till förbättrad bruttomarginal. Saabs långsiktiga finansiella mål är 10 procent i rörelsemarginal.

”För Saab var 2022 ett starkt år, såväl finansiellt som operationellt. Vi levererade på vår prognos för året med en organisk försäljningstillväxt om 5 procent, ökat rörelseresultat om 13 procent och ett positivt kassaflöde om 2,6 miljarder kronor”, skriver vd Micael Johansson i bokslutsrapporten.

Två köptips från Börsveckan

Konsultbolaget Eurocon har med stor tyngd inom skog en stabil kundbas. Bolaget slår sina egna mål och har en stark balansräkning. Värderingen lockar Börsveckan som sätter köp.

Ett svenskt Natointräde lär betyda att Gripens framtid är blek gentemot amerikanska F-35 men Ukrainakriget har visat på betydelsen av obemannade farkoster, som är positivt. Den finansiella historiken är inte linjär och bevisbördan ligger på Saabs ledning att jobba upp lönsamheten och här har man underpresterat tidigare.

”Uppgången har delvis varit flödesstyrd under året och vi landar i att ta hem vinsten för denna gång”, skriver Börsveckan.

Synthetic MR har haft en fin tillväxt, trots en trög marknad för stora medtech-system. Men lönsamheten står trots detta still och aktien handlas till höga multiplar.

”På ett års sikt så tror vi att Syntehtic kommer att underprestera index och sätter därför sälj, kursnedgången på 45 procent det senaste året till trots”, skriver Börsveckan.

Teknikbolag som är kassaflödesnegativa har fått sig en rejält värderingssmäll det senaste året. VNV symboliserar detta och handlas till stor substansrabatt, skriver Börsveckan som också noterar att inga stora insynsköp gjorts trots den pressade kursen. Det bidrar till att Börsveckan avvaktar.

NCAB, handelsbolaget inom mönsterkort, levererade en kanonrapport i november. Tillväxtutsikterna ter sig ljusa men värderingen är tyvärr därefter.

”Allt sammantaget är NCAB ett fint bolag men rättvist värderad aktie”, skriver Börsveckan.

Concordia har en hög skuldsättning och möter nu tuffare konjunkturutsikter, vilket kan försämra efterfrågan. Trots en synlig hög rabatt på tillgångarna så ska man vara försiktig, skriver Börsveckan och avvaktar.

Rederiet Gotlandsbolaget gjorde börsdebut i december och har varit omdiskuterad i media på grund av sin höga avskrivningstakt och monopolställning. Det finns helt klart risker här men aktien handlas också till en fin rabatt, enligt Börsveckan som sätter köp.

I en kommentar till Kindreds vinstvarning förra veckan skriver Börsveckan att aktien fortfarande är förstaval bland operatörerna i sektorn och behåller köprådet.

Uppgifter om JAS-export lyfter Saab

”Enligt uppgifter från flera källor med insyn har svenska staten i november gett positivt förhandstillstånd till export av Jas Gripen till landet”, skriver Aftonbladet.

ISP vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

Ärendet har enligt Aftonbladets uppgifter varit uppe till diskussion i ISP:s politiskt tillsatta exportkontrollråd, EKR, som i november tog ett oenigt beslut att godkänna affären. Så sent som i oktober förra året sa EKR nej till export av Jas Gripen till Filippinerna.

Hur många flygplan affären handlar om och vilken modell av Gripen som är aktuell är inte känt. Men enligt uppgifter från försvarsdepartementet i fjol var det den nuvarande versionen, Jas Gripen C, samt den tvåsitsiga modellen D, som var aktuell i Filippinernas fall.

I media förekom uppgifter för flera år sedan om att en affär med Filippinerna skulle kunna omfatta 10-12 flygplan, en affär som då sades vara värd drygt 5 miljarder dollar.

Saab-aktien vände till plus efter uppgifterna och handlades vid 14.15-tiden upp nästan 2 procent. 

Nasdaq stuvar om i OMX Stockholm Benchmark

Ändringarna träder i kraft när börsen öppnar torsdagen den 1 december.

Aktierna som läggs till:

* Afry

* Hemnet

* Atrium Ljungberg B

* Hexatronic B

* Beijer Ref B

* Medicover AB B

* Bioarctic B

* Mycronic

* Boozt

* Platzer Fastigheter B

* Bravida

* Saab B

* Camurus

* Solid Försäkringsaktiebolag

* CTEK

* Tethys Oil

* Eolus Vind B

* Volvo A

 

Följande aktier tas bort:

* Addtech B

* Latour B

* BHG

* Lindab

* Biogaia B

* Lifco B

* Corem Property B

* Peab B

* Heba Fastighets B

* Truecaller B

 

Saabs orderingång högre än väntat

Saabs rörelseresultat blev 568 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 554 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 8.751 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 8.607 miljoner kronor.

Försäljningsintäkterna ökade under det tredje kvartalet med 9,5 procent, varav 6,9 procent var organisk tillväxt.

”Alla affärsområden bidrog positivt till detta. Försäljningsintäkterna för de första nio månaderna ökade med 3,4 procent, varav organisk tillväxt var 1,3 procent”, skriver vd Micael Johansson som står fast vid bolagets prognos om en organisk försäljningstillväxt runt 5 procent för helåret 2022.

Orderingången i kvartalet blev 7.772 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 7.162 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 435 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 469 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 305 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 354 miljoner kronor.

Saab-chefen uppger att verksamheten är fortsatt stabil, trots att utmaningar avseende inflation, tillgång på vissa typer av material och transporter kvarstår.

”Vi arbetar för att hantera dessa tillsammans med våra partners och kunder”, skriver Micael Johansson.

Det operationella kassaflödet var i kvartalet 559 miljoner kronor (-1.238), och för niomånadersperioden 911 miljoner kronor (1.754).

”Kassaflödet är i linje med vår plan för milstolpebetalningar för året och vi förväntar oss att det förblir fortsatt positivt för helåret 2022, i enlighet med vår prognos”, uppger Saab-chefen.

Upprepar helårsprognos

Saab bedömer fortfarande att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli cirka 5 procent för år 2022 och att rörelseresultatet kommer att förbättras i den övre delen av intervallet 8-12 procent för helåret.

Saab upprepar även bedömningen om ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2022, men på en lägre nivå än 2021.

”Intresset för Saabs produktportfölj har varit fortsatt högt under kvartalet. Ökade försvarsutgifter i många länder, i kombination med Sveriges ansökan om Nato-medlemskap, har skapat stora marknadsmöjligheter för Saab. Även om det tar tid för upphandlingsprocesser att omsättas till ordrar, förbereder vi verksamheten för att möta framtida efterfrågan genom att investera i utökad kapacitet och att rekrytera rätt kompetens”, skriver vd Micael Johansson i delårsrapporten.

Saab står fast vid sina långsiktiga strategiska prioriteringar och förbereder sig för att tillvarata ökade tillväxtmöjligheter, är budskapet.

 

Trading Direkt: Börsens säsonger och björnmarknader

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, S&P500, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Alelion Energy, Bilia, Bonesupport, Corem, Diamyd Medical, Fortum, Frontline, Gränges, Kinnevik, MAG Interactive, Mycronic, SAAB, Scandi Standard, Scibase Holding