Kategoriarkiv: Fortum

Kraftig förlust för Fortum

Det jämförbara resultatet på 35 miljoner euro (203) i det säsongsmässigt generellt svagare andra kvartalet för året belastas av att Unipers Global Commodities-verksamhet inte upprepade de starka resultaten från andra kvartalet 2020.

Uniper hade dessutom en ”fasningseffekt” på grund av prisuppgång på koldioxidutsläppsrätter som skiftat över marginaler från andra kvartalet till andra halvan av år 2021, skriver Fortum.

”Resultaten inom Fortums Generation-segment drog nytta av högre kraftpriser och stark leverans av fysisk optimering, men effekten dämpades av relativt höga hedging-nivåer. Alla andra segment visade förbättring eller stabilisering av resultat”, skriver bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 17.128 miljoner euro (12.330).

I delårsrapporten uppger bolaget att capex för helåret 2021 väntas uppgå till cirka 1.400 miljoner euro. Prognosen inkluderar underhåll inkluderat men exkluderar förvärv.

 

Fortum: Vinst över förväntan

Jämförbart rörelseresultat uppgick till 928 miljoner euro, mot väntat 901 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 21.279 miljoner euro, mot väntade 23.564 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 1:12 euro per aktie för helåret, vilket bolaget guidat för. Analytikerna väntade en ordinarie utdelning om just 1:12 euro.

Fortum står fast vid sin prognos om att capex väntas ligga omkring 1,4 miljarder euro för helåret 2021.

Prognosen inkluderar underhåll inkluderat men exkluderar förvärv.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.