Kategoriarkiv: DONG Energy

Vindkraftsbolag faller efter analytikersänkning

JP Morgan resonerar att cykeln av lägre vinster för bolaget kan komma att förlängas tidigare än väntat av försenade order som renderar i lägre försäljningstillväxt under de kommande 18 månaderna, rapporterar Bloomberg News.

Prognoserna påverkar också marginalutsikterna, menar JP Morgan.

I Köpenhamn sjönk Vestas aktie med nära 4 procent medan Örsted var ned med omkring 3 procent. För Örsteds räkning sänktes aktien till neutral från tidigare köp, men riktkursen hålls fast vid 1.000 danska kr, enligt PLX.

 

AFV: Grön aktie att sälja

Örsted kan med sin säkra och gröna profil samt goda tillväxtmöjligheter vara en lämplig parkering för kapital, men för mindre och mer agila investerare som istället bryr sig mer om storleken på vinster snarare än hur gröna de är, finns det kalkyler som ser betydligt mer aptitliga ut Örsted-aktiens, anser Affärsvärlden.

Örsted värderas enligt fredagens stängningskurs på Köpenhamnsbörsen till 527 miljarder danska kr.

 

Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare

Vindkraftsindustrin i Europa utökades med 15 gigawatt under 2020, ett år då antalet order ökade med totalt 74 procent jämfört med året innan, enligt Wind Europe.

Coronakrisen fick således inte den fördämmande effekten som förutspåddes tidigare under året, och sambandet gäller för så väl vindkraft på land som till sjöss, skriver branschorganisationen.

De europeiska länderna beställde sammanlagt 8,2 gigawatt för vindkraftverk på land, en ökning med 13 procent jämfört med 2019, medan offshore-order växte sex gånger jämfört med föregående år till 6,4 gigawatt.

Storbritannien var det land som stod för den sammantaget största ordervolymen sett till kapacitetsutveckling. Sammantaget beställde britterna 4,4 gigawatt följt av Nederländerna med 2,4 gigawatt. Sverige hittas alltså på tredje plats, med 1,4 gigawatt.

Om siffrorna bryts ned för de olika typerna av vindkraft på land och till sjöss var Sverige det land som beställde mest av samtliga på land, följt av Storbritannien och Nederländerna.

Tidigare år har Tyskland och Frankrike varit bland de största beställarna av vindkraftverk, expansionstakten av vindenergi tycks ha avtagit i båda länderna under 2020.

 

Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare

Vindkraftsindustrin i Europa utökades med 15 gigawatt under 2020, ett år då antalet order ökade med totalt 74 procent jämfört med året innan, enligt Wind Europe.

Coronakrisen fick således inte den fördämmande effekten som förutspåddes tidigare under året, och sambandet gäller för så väl vindkraft på land som till sjöss, skriver branschorganisationen.

De europeiska länderna beställde sammanlagt 8,2 gigawatt för vindkraftverk på land, en ökning med 13 procent jämfört med 2019, medan offshore-order växte sex gånger jämfört med föregående år till 6,4 gigawatt.

Storbritannien var det land som stod för den sammantaget största ordervolymen sett till kapacitetsutveckling. Sammantaget beställde britterna 4,4 gigawatt följt av Nederländerna med 2,4 gigawatt. Sverige hittas alltså på tredje plats, med 1,4 gigawatt.

Om siffrorna bryts ned för de olika typerna av vindkraft på land och till sjöss var Sverige det land som beställde mest av samtliga på land, följt av Storbritannien och Nederländerna.

Tidigare år har Tyskland och Frankrike varit bland de största beställarna av vindkraftverk, expansionstakten av vindenergi tycks ha avtagit i båda länderna under 2020.