Kategoriarkiv: Arise Windpower AB

Stora kursrörelser i energisektorn

Regeringen vill stärka förutsättningarna för investeringar i kärnkraft genom särskilda statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system.

Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft.

Nya regler ska även införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk, kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt.

Regeringen vill även utreda vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2. Kärnkraftstjänstebolaget Studsvik rusar över 10 procent under fredagsförmiddagen. 

Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen.

”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs”, skriver den tillträdande regeringen.

Stockholmsbörsens vindkraftsaktier handlas tydligt nedåt efter den blivande regeringens pressträff. OX2 tappar 2,5 procent, Arise är ned 1,8 procent och Orrön Energy faller drygt 5 procent. 

Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas. Pågående uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker behöver breddas till Svenska kraftnät. Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader.

På samma gång får utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft ett tilläggsuppdrag att tydligt föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid vindkraftsutbyggnad.

Trading Direkt: Om försiktighet i val av energi- och råvarubolag

 

Teknisk analys av Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Bluelake Minerals, Boule Diagnostics, Cell Impact, Enquest, Karolinska Development, Lundin Energy, Nibe, Powercell, Prostalund, Svolder, Eolus Vind, Vestas, Arise, OX2.

 

Trading Direkt: Kaosrörelser i Onco – brutal omsättning i Evo

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 tittarönskemål i programmets andra segment, bland annat nämnda Evolution, innan programledare Joakim Rönning gick igenom vinnarna och förlorarna på OMXS30 under veckan i tillägg till att varsla om den stundande nomineringen av de kommande fyra årens Federal Reserve-chef i USA.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Embracer, Oncopeptides, Electrolux, Sinch och Autoliv.

Teknisk analys i fredagens program: Arise, Astra Zeneca, Bakkafrost, Byggmax, CGIT, Evolution, Huhtamäki, Investor, Millicom, Norwegian Air, Powercell, Scandic Hotels, Scandion Oncology, Scibase och SKF.

Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare

Vindkraftsindustrin i Europa utökades med 15 gigawatt under 2020, ett år då antalet order ökade med totalt 74 procent jämfört med året innan, enligt Wind Europe.

Coronakrisen fick således inte den fördämmande effekten som förutspåddes tidigare under året, och sambandet gäller för så väl vindkraft på land som till sjöss, skriver branschorganisationen.

De europeiska länderna beställde sammanlagt 8,2 gigawatt för vindkraftverk på land, en ökning med 13 procent jämfört med 2019, medan offshore-order växte sex gånger jämfört med föregående år till 6,4 gigawatt.

Storbritannien var det land som stod för den sammantaget största ordervolymen sett till kapacitetsutveckling. Sammantaget beställde britterna 4,4 gigawatt följt av Nederländerna med 2,4 gigawatt. Sverige hittas alltså på tredje plats, med 1,4 gigawatt.

Om siffrorna bryts ned för de olika typerna av vindkraft på land och till sjöss var Sverige det land som beställde mest av samtliga på land, följt av Storbritannien och Nederländerna.

Tidigare år har Tyskland och Frankrike varit bland de största beställarna av vindkraftverk, expansionstakten av vindenergi tycks ha avtagit i båda länderna under 2020.

 

Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare

Vindkraftsindustrin i Europa utökades med 15 gigawatt under 2020, ett år då antalet order ökade med totalt 74 procent jämfört med året innan, enligt Wind Europe.

Coronakrisen fick således inte den fördämmande effekten som förutspåddes tidigare under året, och sambandet gäller för så väl vindkraft på land som till sjöss, skriver branschorganisationen.

De europeiska länderna beställde sammanlagt 8,2 gigawatt för vindkraftverk på land, en ökning med 13 procent jämfört med 2019, medan offshore-order växte sex gånger jämfört med föregående år till 6,4 gigawatt.

Storbritannien var det land som stod för den sammantaget största ordervolymen sett till kapacitetsutveckling. Sammantaget beställde britterna 4,4 gigawatt följt av Nederländerna med 2,4 gigawatt. Sverige hittas alltså på tredje plats, med 1,4 gigawatt.

Om siffrorna bryts ned för de olika typerna av vindkraft på land och till sjöss var Sverige det land som beställde mest av samtliga på land, följt av Storbritannien och Nederländerna.

Tidigare år har Tyskland och Frankrike varit bland de största beställarna av vindkraftverk, expansionstakten av vindenergi tycks ha avtagit i båda länderna under 2020.