Kategoriarkiv: Green Hydrogen Systems A/S TEMP

Nel ska förse fossilfritt svenskt stål med vätgas

Anläggningen ska konverteras till grön vätgas och således minska utsläppen med 50 procent från nuvarande nivåer och bland annat möjliggöra klimatneutral ståltillverkning och möjligheten finns även att bidra med infrastruktur för transport.

”Grön vätgas har de karaktärsdrag som krävs för att avsevärt minska koldioxidutsläpp från ståltillverkning och detta kommer bli det första projektet i världen att hetta upp stål med vätgas innan det rullas. Målet för Nel är att förse projektet med vår elektrolysörutrustning och vi ser fram emot att jobba med dessa bolag och vidareutveckla den enorma marknaden för stålproduktion med grön vätgas”, säger vd Jon André Løkke.

Initiativet fokuserar på att utveckla en anläggning som producerar fossilfritt stål med intentionen att ta första stegen mot en vätgasinfrastruktur för transportsektorn. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av svenska Energimyndigheten.

”Vi ska se till att de lärdomar vi drar bidrar till att skapa en standardlösning som kan replikeras i andra delar av Europa”, fortsätter jon André Løkke.

Sverige har vid sidan av Norge flera bolag inriktade på att bli del av vätgaskedjan. Så sent som på måndagen meddelade projektet Hybrit, som drivs av LKAB, SSAB och Vattenfall, att den första vätgasreducerade järnsvampen producerats i pilotskala. Teknikgenombrottet kapar cirka 90 procent av utsläppen i samband med stålproduktionen och har lyfts fram som ett avgörande steg på vägen mot fossilfritt stål, som annars nyttjar sig av klimatfarligt kol för tillverkning.

På svensk börs har också bolag som Powercell, Metacon, Cell Impact och Impact Coatings etablerat sig för att tillverka allt från bränsleceller som nyttjas i fordon (Powercell) och komponenter till desamma (Cell Impact, Impact Coatings) samt vätgasproducerande elektrolysörer och konverterare som alstrar vätgas från biogas (Metacon). I fordonsbranschen har också Volvo upprättat ett samriskbolag med den tyska konkurrenten Daimler om storskalig tillverkning av bränsleceller.