Kategoriarkiv: ABB Ltd

ABB:s resultat över förväntan

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det tredje kvartalet 2022 på 1.231 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.152 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 14 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.406 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.447 miljoner dollar.

Orderingången landade på 8.188 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 8.227 miljoner dollar.

ABB förutser under fjärde kvartalet 2022 en ”låg tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt” samt att den operativa ebita-marginalen ska följa mönstret och bli sekventiellt lägre. Det framgår av delårsrapporten.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget avseende tredje kvartalet förutsåg en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa ebita-marginalen sekventiellt skulle förbättras, undantaget 60 punkter i positiv påverkan från specialposter under andra kvartalet.

För helåret 2022 förväntar sig ABB en marginalförbättring där 2023 års mål på minst 15 procent kan nås redan i år, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att bolaget till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner.

Trading Direkt: Paretos analytiker tror på stark rapportsäsong

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på 7 industribolag med jämförelse innan de sedvanliga index, valuta och råvaror.

Teknisk analys i programmet: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, Hexagon, Sandvik, SKF, Alm Equity Pref, Diös, Klarabo, Millicom, MTG, Oncopeptides, OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, Guld, Silver, Olja, Bitcoin och USD/SEK.

Övriga bolag som nämns i programmet: JP Morgan, Bank of America, Bank of NY Mellon, News Corp, Fox, Meta Platforms, Goldman Sachs, Apple, Credit Suisse, JIP, Toshiba, BYD, EQT, Avanza.

SHB sänker rekommendationen för flera verkstadsbolag

För Sandvik, SKF, Epiroc, Volvo och ABB sänks de kortsiktiga rekommendationerna till behåll, från köp.

För Gränges sänks den kortsiktiga rekommendationen till sälj, från behåll.

För Alfa Laval höjs däremot den kortsiktiga rekommendationen till behåll, från sälj.

Det framgår av en uppdatering från banken.

Det ska noteras att Handelsbanken Capital Markets höjer Volvos långsiktiga rekommendation, på tre års sikt, till övervikt från market perform.

ABB överväger särnotera elbilsladdningsverksamheten

Enligt den schweiziska tidningen kan ABB sikta på en notering under det andra halvåret i år. Förseningen uppges bero på att de inblandade investmentbankerna, Morgan Stanley och UBS, omvärderat börsklimatet.

Planen då ABB aviserade en notering av divisionen E-mobility var att dra nytta av de rådande värderingarna inom området. Enligt DI stod Chargepoint, ett börsnoterat USA-bolag med liknande verksamhet, kring 35 dollar när det först rapporterades om noteringsplanerna. Nu kostar aktien knappt 13 dollar.

Börsveckan: Tre aktier att köpa

ABB går bra under Björn Rosengrens styre med en urstark balansräkning, vilket ger goda möjligheter i det turbulenta makroläge vi befinner oss i just nu, skriver tidningen och fortsätter att se ABB-aktien som köpvärd i kategorin stabila sparaktier.

Även i Alligo är det köpläge, enligt Börsveckan. Forne Swedol-chefen Clein Johansson Ullenvik är tillbaka som börs-vd med uppdraget att lyfta lönsamheten i den svagt presterande Tools-kedjan. Det har börjar bra och tidningen ser goda odds för framgång om än att omvärlden är utmanande.

För miljöteknikbolaget Nederman pekar Börsveckan på en god marknadspotential på sikt och bedömer att aktien kommit ner till attraktiva nivåer efter årets kursnedgång på 25 procent. Rådet för Nederman lyfts till köp på tolv månader sikt.

Kursrusningen är över för OEM-aktien som är ned 30 procent sedan januari, men i resultaträkningen är det fortsatt rusning och det är en intressant kombination, konstaterar Börsveckan.

”Vi är ett steg närmare ett köp mer avvaktar tills vi kan vara mer säkra på utvecklingen”, skriver Börsveckan om OEM.

Mips-aktien är blankad av flera olika aktörer och med stigande räntor är det svårt att motivera särskilt mycket högre värderingsmultiplar än nuvarande, även för ett genuint tillväxtbolag som Mips. Tidningen tvekar lite efter kursraset men anser ändå att värderingen är tämligen rimlig, beaktat det turbulenta marknadsläget. Rådet blir avvakta.

LMK måste beaktas som en lottsedel på nuvarande nivåer, med hög risk, anser tidningen. För den som inte skyr risk kan det vara värt att satsa på en snar vändning. Andra bör invänta en vändning i lönsamhetstrenden innan man vågar sig på ett köp.

”Vi biter i det sura äpplet och sänker rådet till avvakta”, skriver Börsveckan om LMK.

Tidningens sammantagna syn på Boule Diagnostics är att det i grunden är ett intressant bolag, men att risken är lite högre än normalt för att medtech-bolag. Rådet sänks till avvakta.

 

Trading Direkt med Helena Bornevall om boprisutvecklingen

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade i programmets andra del 14 aktier, räntor, index, valutor, råvaror och bitcoin innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av hygienproduktbolaget Essitys succérapport samt lastbilstillverkaren Volvos lite mer ljummet mottagna delår.

Bolag som nämns i sändningen: Essity, Volvo, Fingerprint Cards.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Addlife, Avanza, Axfood, BE Group, Ferroamp, Hanza Holding, Kinnevik, NCAB, New Wave, Nobia, Nordic Paper, Note, Sinch.

Urstark orderingång för ABB

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det första kvartalet 2022 på 997 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 945 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltog i.

Intäkterna uppgick till 6.965 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.073 miljoner dollar.

Orderingången landade på 9.373 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 8.403 miljoner dollar.

Totalt sett uppnådde koncernen en operativ ebita-marginal på 14,3 procent, vilket var högre än analytikernas förväntan om 13,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

”Tack vare stödet från högre volymer och framgångsrika prishöjningar har vi lyckats väga upp den negativa påverkan från kostnadsinflation som främst härrör från råvaror, vissa komponenter, logistik och en ansträngd arbetsmarknad. Dessutom stöttades resultatet av låga kostnader inom Koncerngemensamt & övrigt”, uppger ABB:s vd Björn Rosengren i rapporten.

Han noterar i sammanhanget att förra årets operativa ebita-marginal på 13,8 procent påverkades positivt med 30 punkter från den nyligen avyttrade verksamheten Mechanical Power Transmission.

”När vi tittar på den underliggande verksamheten är jag nöjd med att vi kunnat förbättra den operativa ebita-marginalen något, trots nuvarande inflationsmiljön och en ansträngd försörjningskedja. Detta återspeglar att vårt hårda arbete för ökat ansvarstagande, transparens och snabbhet ger resultat”, skriver Björn Rosengren.

Kassaflödet från rörelsen uppgick under kvartalet till -573 miljoner dollar.

”Som förväntat minskade kassaflödet jämfört med föregående år men minskningen blev kraftigare än förväntat, framför allt på grund av att uppbyggnaden av nettorörelsekapital var högre än väntat för att stötta leveranser från orderstocken. Kassaflödet kommer helt klart att vara i fokus framöver och jag förväntar mig en stabil kassaflödesleverans för helåret”, uppger ABB-chefen.

Spår likartad marknad

ABB förväntar sig att den underliggande marknadsaktiviteten under andra kvartalet 2022 förblir i stort sett likartad jämfört med föregående kvartal.

Det framgår av delårsrapporten.

”Intäkterna under andra kvartalet tenderar att vara sekventiellt säsongsmässigt starkare i absoluta termer, med stöd för en viss sekventiell marginalökning, förutsatt att det inte sker någon eskalering av nedstängningarna i Kina”, skriver ABB om kvartalsutsikterna.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget förväntade sig att den underliggande marknadsaktiviteten under det första kvartalet 2022 överlag skulle förbli stabil jämfört med kvartalet innan.

För helåret 2022 förväntar ABB sig en stabil marginalförbättring mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att bolaget till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner.

”Dessutom förväntar vi oss stöd från en förväntad positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock”, skriver bolaget i torsdagens delårsrapport.

ABB:s vd Björn Rosengren uppger att bolaget hade en lovande start på året, trots flera externa osäkerhetsfaktorer.

”Jag förväntar mig att det här året ska resultera i förbättrad lönsamhet, stabilt kassaflöde och att vi genomför våra planerade portföljaktiviteter”, skriver han.

ABB planerar att avyttra verksamheten Turbocharging. Dock innebär de geopolitiska osäkerheterna att bolaget senarelägger det slutliga beslutet om en spinoff eller försäljning till andra kvartalet, är budskapet.

”Som en förberedelse inför avyttringen har vi lanserat det nya företagsnamnet och varumärket Accelleron. Vår plan att särnotera verksamheten E-mobility under andra kvartalet ligger fast, under förutsättning att marknadsförhållandena är tillfredsställande”, skriver ABB-chefen.

Kinesiska nedstängningar kan påverka

ABB uppger att Kinas strategi för nolltolerans mot covid-19 under det första kvartalet 2022 inte hade någon väsentlig påverkan på bolagets förmåga att utföra kundleveranser.

”Vi följer dock situationen löpande och även om det är svårt att kvantifiera utesluter vi inte en viss negativ kortsiktig påverkan på verksamheten på grund av lokala nedstängning”, skriver ABB i delårsrapporten.

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.

ABB prickade vinstförväntningarna

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det fjärde kvartalet 2021 på 988 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med just 988 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 15 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.567 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.398 miljoner dollar. Den operationella ebita-marginalen blev således lägre än förväntat.

Orderingången landade på 8.257 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.727 miljoner dollar.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 0:82 schweizerfranc per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:85 schweizerfranc. Året innan var utdelningen 0:80 schweizerfranc per aktie.

”Vi planerar att fortsätta våra aktieåterköp för helåret 2022, även utöver återföringsprogrammet kring avknoppningen av Power Grids”, skriver vd Björn Rosengren i delårsrapporten.

Bernstein inleder bevakning av svenska verkstadsbolag

Det framgår av en sektoranalys.

* ABB outperform, riktkursen 38 schweizerfranc motsvarande knappt 373 kronor per aktie.

* Hexagon outperform, riktkursen 164 kronor.

* Atlas Copco underperform, riktkursen 460 kronor.

* Epiroc underperform, riktkurs 177 kronor.

* Sandvik outperform, riktkurs 275 kronor.

* Assa Abloy outperform, riktkurs 316 kronor.

Efter drygt 20 minuters handel på tisdagen var samtliga bolag upp mellan 0,8-2,7 procent på en överlag grön börs.