Kategoriarkiv: SSAB B

Nasdaq stuvar om i Stockholm Benchmark Index

De aktier som adderas till indexet är Addtech B, Biogaia B, Embracer B, Lifco B, Sampo, SSAB A samt Millicom.

Aktier som i stället tas bort är Biotage, Camurus, Cibus, Cint, Ctek, Hexatronic, Karnov, Lundbergföretagen B, Securitas B och Volvo A.

Nasdaq gör även motsvarande ändringar i OMX Helsinki Benchmark Index (OMXHB) från den 1 juni.

Där adderas Evli, Metsä Board B, Noho Partners samt Terveystalo. Aktier som tas bort är Purmo Group och With Secure.

För Köpenhamns del läggs D/S Norden, NKT och Parken till i OMX Copenhagen Benchmark Index (OMXCB) från den 1 juni. Den aktie som tas bort från indexet är Trifork Holding.

SSAB slog förväntningarna

SSAB:s justerade ebitda-resultat uppgick till 5.600 miljoner kronor för det första kvartalet 2023.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.495 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet, ebit, blev 4.733 miljoner kronor. Väntat var 3.499 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 31.904 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 30.552 miljoner kronor.

Spår högre leveranser

SSAB spår något högre leveranser för divisionerna Special Steels och Europe i det andra kvartalet, jämfört med det första.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

Leveranserna i Americas förväntas förhålla sig stabila under det andra kvartalet, jämfört med det första.

För Special Steels spås de realiserade priserna vara stabila och för Europe väntas realiserade priser vara högre.

För Americas spås något högre realiserade priser under det andra kvartalet, jämfört med det första.

”Europamarknaden bedöms ha stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022 och efterfrågan väntas vara stabil under andra kvartalet 2023. Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms fortsätta på en god nivå. Efterfrågan på höghållfasta stål väntas vara god på ett flertal marknader”, går att utläsa i rapporten.

Kostnaderna för de flesta råmaterial väntas bli i linje med, eller något lägre, i det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Totalt väntas koncernens underhållskostnader uppgå till 1.550 miljoner kronor (1.540) under helåret 2023, oförändrat jämfört med tidigare prognos.

SSAB uppdaterar finansiella mål

En annan förändring i bolagets finansiella mål är att nettoskuldsättningsgrad ska uppgå till mellan plus 20 procent och minus 20 procent. Tidigare var målet att den inte ska vara över 35 procent. 

Lönsamhetsmålet om att ha en branschledande ebitda-marginal mot jämförbara konkurrenter står oförändrat. SSAB:s kapitalmarknadsdag startar klockan 12.30 på tisdagen. 

Dessutom presenterar stålbolaget nya planer som ska leda till lägre produktionskostnader och möjlighet att förbättra produktmixen genom att öka kapaciteten för vidareförädling. 

”Omställningen kan sänka våra kostnader med storleksordningen 5 miljarder kronor och vi ser en potential om ytterligare cirka 3,6 miljarder kronor från högre volymer av höghållfasta stål och andra premiumprodukter. Dessutom räknar vi med en positiv effekt av betydande volymer av SSAB Zero och SSAB Fossil-free. Sammantaget ser vi en årlig resultatpotential på åtminstone 10 miljarder kronor, efter att omställningen är genomförd”, kommenterar vd Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.

Potentialen avser årlig resultatförbättring efter 2030 jämfört med ett scenario där SSAB behåller nuvarande masugnssystem.

SSAB lanserar på tisdagen ett helt nytt stål, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter – världens första kommersiella produkt i sitt slag, heter det.

Det nya stålet kommer att kommersiellt tillgängligt under det andra kvartalet 2023, enligt bolaget. SSAB Zero är ett stål utan fossila koldioxidutsläpp baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi.

”Detta innebär att SSAB kommer att ha ett heltäckande erbjudande av stål utan fossila koldioxidutsläpp, oavsett råvara, och ytterligare stärka sin ledarposition i stålindustrins gröna omställning”, uppger bolaget. 

Volvo Group har tecknat ett avtal redan vid lanseringen. Kvaliteten och produktegenskaperna för SSAB Zero är desamma som för SSAB:s vanliga stål, enligt bolaget.

Målsättningen är att leverera 40.000 ton av SSAB Zero under 2023 och att öka till cirka 100.000 ton under 2025.

Dessutom presenterar bolaget nya tillväxtmål för affärsområdet Special Steels. Målsättningen är att leverera 2,2 miljoner ton höghållfasta stål under 2030.

Under 2022 uppgick SSAB Special Steels leveranser av höghållfasta stål till 1,4 miljoner ton. Tidigare var målet, som dock sträckte sig till 2023, att leverera 1,6 miljoner ton enligt bolagets årsredovisning för 2022.

SSAB Europe planerar att leverera 1,2 miljoner premiumprodukter och 1,4 miljoner ton Automotive AHSS-produkter under 2030. Under 2022 uppgick dessa leveranser till motsvarande 0,8 respektive 0,5 miljoner ton. Samtidigt kommer leveranserna av standardprodukter att minska.

Trading Direkt: Danske Bank-analytikern om makromiljön

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Abliva, Africa Energy, Africa Oil, Cyber Security, Embracer Group, Enea, Mendus, Mycronic, Net Insight, Schibsted, Sectra, SSAB, Tele2, Tethys Oil.

Trading Direkt: Veckans viktigaste med makrochefen

Gäst: Mikael Sandbladh, Makrochef Nyhetsbyrån Direkt

Teknisk analys med Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Sun4Energy, Sandviken, DNO, Media and Games Invest, Misen Energy, AMD, Readly, Sinch, Bico, Mantex, Embracer, SSAB, Hexatronic, H&M.

Det går bra nu, SSAB

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 10.395 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 9.150 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Resultatet före skatt landade på 10.254 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 9.043 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 35.516 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 34.871 miljoner kronor.

Ståltillverkaren SSAB:s marknadsutsikter bedöms vara osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina.

Det framgår av utsiktsavsnittet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

För Europa väntas marknaden präglas av en säsongsmässig avmattning medan grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil, skriver SSAB.

Jämfört med andra kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre. De realiserade priserna bedöms vara stabila.

SSAB Europes leveranser bedöms att bli lägre, mot bakgrund av säsongseffekter och planerat underhållsstopp. De

realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartals höga nivå.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli väsentligt lägre, beroende på det planerade underhållsstoppet. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial kommer att öka för SSAB Special Steels och SSAB Europe under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2022. Det beror bland annat på inköp av kol (främst så kallat PCI-kol) till exceptionellt höga priser under slutet av första kvartalet.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.210 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.120 miljoner kronor för det innevarande året.

”Ökningen är främst relaterad till prisökningar”, skriver SSAB.

Trading Direkt: Så investerar hedgefondförvaltaren i stigande ränteklimat

 

Med Anna Svahn pratade vi strategier för att hitta avkastning i ett stigande ränteklimat, däribland investeringar i mjuka råvaror, så som vete.

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på fyra aktier med hög direktavkastning, index, råvaror valutor samt ett antal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, SSAB, Arion Banki, BE Group, Nordea, Sectra, Stillfront, Sedana Medical, Getinge, Sivers, Dev Port, Addvise Group, Kancera.

 

Vinstfest för SSAB

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 9.198 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 7.390 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 8.377 miljoner kronor. Här väntades 6.576 miljoner.

Ebitda och rörelseresultatet exkluderar jämförelsestörande poster om -215 miljoner kronor avseende nedskrivningar i Ukraina och Ryssland.

I analytikernas snittestimat ingick inga jämförelsestörande poster.

Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8.162 miljoner kronor (1.993).

Försäljningen uppgick till 31.575 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 28.331 miljoner kronor.

Spår lägre efterfrågan

SSAB spår att efterfrågan på stål under det andra kvartalet 2022 kommer vara på en något lägre nivå än jämfört med det första kvartalet.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

”Första kvartalet 2022 präglades av en exceptionell uppgång i efterfrågan, hänförligt till begränsningar i tillgången på stål efter att Ryssland invaderat Ukraina”, skriver bolaget i rapporten och tillägger att efterfrågan under andra kvartalet förväntas bli ”mer normal”, därav lägre än för första kvartalet.

Vidare framhålls att det finns fortsatt en osäkerhet förknippad med brist på komponenter, samt flaskhalsar i logistikkedjorna.

För SSAB Special Steels bedöms både leveranserna och de realiserade priserna bli högre under det andra kvartalet 2022 jämfört med det första kvartalet i år. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det andra kvartalet på de flesta marknader.

För SSAB Europe bedöms både leveranser och priser bli något högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal och priserna väntas bli något högre.

För alla tre ståldivisioner kommer de högre realiserade priserna att motverkas av högre kostnader för insatsvaror, eftersom marknadspriserna för råmaterial stigit kraftigt under första kvartalet 2022, skriver SSAB i rapporten. Detta beror på den normala eftersläpningen på cirka ett kvartal mellan förändringar i marknadspriserna och påverkan på SSAB:s kostnader. Förändringar i marknadspriset för skrot har en eftersläpning om cirka en månad avseende den nordamerikanska verksamheten.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.120 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.040 miljoner kronor för det innevarande året.

Deutsche Bank: SSAB gynnas av stark medvind på stålmarknaden

Banken förväntar sig, avseende det första kvartalet i år, att starkare, realiserade marginaler inom affärsområdet Americas till stor del kommer att motverka den negativa påverkan från SSAB:s oplanerade produktionsstopp vid anläggningen Raahe i Finland. Produktionsstoppet bedöms ha en negativ resultateffekt om 600 miljoner kr för affärsområdet SSAB Europe och meddelades om till marknaden i februari i år.

Givet SSAB:s exponering mot den amerikanska stålmarknaden gynnas bolaget av de starka medvindarna som ses på stålmarknaden i kölvattnet av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, noterar Deutsche Bank.

B-aktien stängde på 59,52 kr föregående handelsdag.