Kategoriarkiv: SSAB B

Trading Direkt: Danske Bank-analytikern om makromiljön

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Abliva, Africa Energy, Africa Oil, Cyber Security, Embracer Group, Enea, Mendus, Mycronic, Net Insight, Schibsted, Sectra, SSAB, Tele2, Tethys Oil.

Trading Direkt: Veckans viktigaste med makrochefen

Gäst: Mikael Sandbladh, Makrochef Nyhetsbyrån Direkt

Teknisk analys med Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Sun4Energy, Sandviken, DNO, Media and Games Invest, Misen Energy, AMD, Readly, Sinch, Bico, Mantex, Embracer, SSAB, Hexatronic, H&M.

Det går bra nu, SSAB

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 10.395 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 9.150 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Resultatet före skatt landade på 10.254 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 9.043 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 35.516 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 34.871 miljoner kronor.

Ståltillverkaren SSAB:s marknadsutsikter bedöms vara osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina.

Det framgår av utsiktsavsnittet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

För Europa väntas marknaden präglas av en säsongsmässig avmattning medan grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil, skriver SSAB.

Jämfört med andra kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre. De realiserade priserna bedöms vara stabila.

SSAB Europes leveranser bedöms att bli lägre, mot bakgrund av säsongseffekter och planerat underhållsstopp. De

realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartals höga nivå.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli väsentligt lägre, beroende på det planerade underhållsstoppet. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial kommer att öka för SSAB Special Steels och SSAB Europe under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2022. Det beror bland annat på inköp av kol (främst så kallat PCI-kol) till exceptionellt höga priser under slutet av första kvartalet.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.210 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.120 miljoner kronor för det innevarande året.

”Ökningen är främst relaterad till prisökningar”, skriver SSAB.

Trading Direkt: Så investerar hedgefondförvaltaren i stigande ränteklimat

 

Med Anna Svahn pratade vi strategier för att hitta avkastning i ett stigande ränteklimat, däribland investeringar i mjuka råvaror, så som vete.

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på fyra aktier med hög direktavkastning, index, råvaror valutor samt ett antal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, SSAB, Arion Banki, BE Group, Nordea, Sectra, Stillfront, Sedana Medical, Getinge, Sivers, Dev Port, Addvise Group, Kancera.

 

Vinstfest för SSAB

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 9.198 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 7.390 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 8.377 miljoner kronor. Här väntades 6.576 miljoner.

Ebitda och rörelseresultatet exkluderar jämförelsestörande poster om -215 miljoner kronor avseende nedskrivningar i Ukraina och Ryssland.

I analytikernas snittestimat ingick inga jämförelsestörande poster.

Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8.162 miljoner kronor (1.993).

Försäljningen uppgick till 31.575 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 28.331 miljoner kronor.

Spår lägre efterfrågan

SSAB spår att efterfrågan på stål under det andra kvartalet 2022 kommer vara på en något lägre nivå än jämfört med det första kvartalet.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

”Första kvartalet 2022 präglades av en exceptionell uppgång i efterfrågan, hänförligt till begränsningar i tillgången på stål efter att Ryssland invaderat Ukraina”, skriver bolaget i rapporten och tillägger att efterfrågan under andra kvartalet förväntas bli ”mer normal”, därav lägre än för första kvartalet.

Vidare framhålls att det finns fortsatt en osäkerhet förknippad med brist på komponenter, samt flaskhalsar i logistikkedjorna.

För SSAB Special Steels bedöms både leveranserna och de realiserade priserna bli högre under det andra kvartalet 2022 jämfört med det första kvartalet i år. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det andra kvartalet på de flesta marknader.

För SSAB Europe bedöms både leveranser och priser bli något högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal och priserna väntas bli något högre.

För alla tre ståldivisioner kommer de högre realiserade priserna att motverkas av högre kostnader för insatsvaror, eftersom marknadspriserna för råmaterial stigit kraftigt under första kvartalet 2022, skriver SSAB i rapporten. Detta beror på den normala eftersläpningen på cirka ett kvartal mellan förändringar i marknadspriserna och påverkan på SSAB:s kostnader. Förändringar i marknadspriset för skrot har en eftersläpning om cirka en månad avseende den nordamerikanska verksamheten.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.120 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.040 miljoner kronor för det innevarande året.

Deutsche Bank: SSAB gynnas av stark medvind på stålmarknaden

Banken förväntar sig, avseende det första kvartalet i år, att starkare, realiserade marginaler inom affärsområdet Americas till stor del kommer att motverka den negativa påverkan från SSAB:s oplanerade produktionsstopp vid anläggningen Raahe i Finland. Produktionsstoppet bedöms ha en negativ resultateffekt om 600 miljoner kr för affärsområdet SSAB Europe och meddelades om till marknaden i februari i år.

Givet SSAB:s exponering mot den amerikanska stålmarknaden gynnas bolaget av de starka medvindarna som ses på stålmarknaden i kölvattnet av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, noterar Deutsche Bank.

B-aktien stängde på 59,52 kr föregående handelsdag.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

Trading Direkt: Teknisk analys och europeisk inflation

 

Mot senare delen av programmet fick vi dagens makrohållpunkter, där europeiska inflationssiffror och amerikansk jobbrapport stod i fokus.

Teknisk analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Castellum, Hemnet, Atlas Copco, Evolution, SSAB, Swedencare, Mips, VEF, Copperstone, Balco, Addlife, BHG, Intel, Filo Mining.

 

Danske sänker SSAB-rekommendationen

Trots att trenden för SSAB är fortsatt stark, med sex kvartal av stigande vinster, räknar Danske Bank med att cykeln går mot sitt slut och hänvisar till den historiska utvecklingen.

Givet det rådande läget för stålpriserna skruvar banken upp sin prognos för SSAB:s förväntade vinsttillväxt per aktie med 21 procent för det innevarande året.

Danske Bank slår i stället ett slag för Boliden, där köprekommendationen hålls fast.

”Kopparcykeln är historiskt dubbelt så lång med en brantare kostnadskurva, fortsatt för få gruvprojekt samtidigt som vi står inför en global strukturell energiomställning”, skriver banken om Boliden.

Sedan årsskiftet är B-aktien i SSAB upp strax över 38 procent medan Bolidenaktien ökat med 36 procent.

 

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.