Kategoriarkiv: Revolutionrace

Revolutionrace omsättning steg

Nettoomsättningen uppgick till 414 miljoner kronor (367). Försäljningstillväxten var 13 procent och 7 procent i lokala valutor.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 34 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 88,1 miljoner kronor och en omsättning på 430 miljoner kronor.

Bruttoresultatet uppgick till 300 miljoner kronor (269) och bruttomarginalen blev 72,6 procent (73,1).

Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick till 930 kronor (849).

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

 

Ökad vinst för Revolutionrace

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 73,0 miljoner kronor (66,7) för det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (23,9).

Nettoomsättningen uppgick till 318 miljoner kronor (274).

Vd avgår från posten

I går kväll meddelades att Revolutionraces vd och grundare Pernilla Nyrensten avgår på egen begäran från vd-posten.

Pernilla Nyrensten kommer att fortsätta som aktiv styrelseledamot med särskilt fokus på varumärket och försäljning.

En process för att hitta en ny vd kommer att inledas omedelbart och under tiden kommer den nuvarande styrelseordföranden Paul Fischbein att kliva in som tillförordnad vd.

I samband med ovanstående ändringar, kommer Paul Fischbein att lämna posten som styrelseordförande och ledamot i valberedningen men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Andreas Källström Säfweräng till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman i november 2022 och ersätter därmed även Paul Fischbein som ledamot i valberedningen, heter det.

Revolutionrace ökade omsättningen rejält

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 104 miljoner kronor för det tredje kvartalet (januari-mars) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (64,4).

Rörelsemarginalen var 27,0 procent (25,9).

Nettoomsättningen uppgick till 367 miljoner kronor (245). Det motsvarar en omsättningsökning med 46 procent i lokala valutor under bolagets tredje kvartalet, inte minst tack vare en stark utveckling i Tyskland.

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen i Norden var oförändrad under kvartalet som en följd av fokuserade marknadsföringsinsatser utanför Norden, skriver bolaget. I region DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) ökade nettoomsättningen med 93 procent och i övriga världen med 67 procent. Den starka tillväxten i region DACH drevs i huvudsak av en ”mycket god” utveckling i bolagets största marknad, Tyskland.

”En fortsatt god efterfrågan på bolagets multifunktionella produkter, såväl i etablerade som i nya marknader, tillsammans med ett stärkt varulager samt en framgångsrik optimering av marknadsföringskampanjer, har drivit hög tillväxt”, skriver vd Pernilla Nyrensten.

I kvartalet har Revolutionrace sett en fortsatt positiv utveckling på Amazon, och återlanserat på Amazon UK.

”Försäljningen på plattformen fortsätter att utvecklas starkt procentuellt om än från begränsade nivåer sett till bolagets totala omsättning. Partnerskapet med Amazon fortskrider över förväntan och vi ser därför över möjligheterna till utökat samarbete på flera marknader”, skriver vd:n.

Ett par köptips från Börsveckan

Coronapandemin gynnade båttillverkaren Nimbus vars omsättning ökade 57 procent under förra året. Faktorer som stigande räntor, högre bränslepriser och att internationell turism åter öppnat kan dock hålla bolaget tillbaka. Då Nimbus värderas till ev/ebita omkring 6 för 2022 blir rekommendationen trots allt köp, enligt tidningen.

Revolution Race, som säljer fritidskläder, är enligt Börsveckan en framgångssaga men konkurrensen beskrivs som tuff och värderingen har enligt tidningen sprungit iväg för mycket för att aktien ska vara intressant. Att storägaren Altor antas vilja sälja mer framöver bedöms också ligga som en våt filt över Revolution Race och rekommendationen blir avvakta.

Vinleverantören Viva Wine kom till First North i julas och bolaget bedöms ha ett bevisat ”track record” vad gäller förvärv och expansion. Enligt Börsveckan finns det risker, bland annat i den tyska marknaden, men bolagets starka marknadsposition antas ändå kunna stärkas ytterligare de kommande åren och rekommendationen blir köp.

Garo, som tillverkar elprodukter och är känt för sina laddstolpar, har goda marknadsförutsättningar då intresset för elbilar fortsätter att öka. Även om Garo beskrivs som ett kvalitetsbolag är värderingen dock lite för hög för tidningens smak och lämnar inga utrymmen för misslyckanden framåt. Trots kursnedgång i år är aktien inget fynd, enligt Börsveckan.

Ett annat bolag med elbilsexponering är Chargepanel, som säljer programvarulösningar till laddpunkter. Bolaget har i dag merparten av sin verksamhet i Sverige, Norge och Storbritannien men planerar att expandera globalt under de kommande åren. Värderingen är dock skyhög och även om bolaget bedöms vara intressant är det inget fynd, enligt Börsveckan.

 

Revolutionrace ökade omsättningen 95 procent

Revolutionrace redovisar ett resultat efter skatt på 56,5 miljoner kronor för det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (24,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:22).

Rörelseresultatet blev 72,7 miljoner kronor (32,4) och rörelsemarginalen var 28,0 procent (24,3).

Nettoomsättningen uppgick till 254 miljoner kronor (131), en tillväxt på 95 procent.

Stark inledning på innevarande kvartal

Revolutionrace noterar en fortsatt stark nettoomsättningstillväxt i inledningen av det andra kvartalet.

Det skriver bolagets vd Pernilla Nyrensten i rapporten för det första kvartalet.

”Sammantaget befinner vi oss in en hälsosam situation och Revolutionrace är väl positionerat för att fortsätta ta marknadsandelar”, skriver hon.

 

Bättre kursutveckling för nykomlingar med stort vd-ägande

Kursraketen Checkin.coms vd och medgrundare Kristoffer Cassel finns på topplistan över nyblivna börs-vd:ar med störst innehav i det egna bolaget. Sedan noteringen har hans innehav ökat rejält i värde, men det kliar inte i fingrarna att realisera en del av vinsten.

”Jag har absolut inga planer på det. Det känns lite som monopolpengar och vi tänker extremt långsiktigt”, säger Kristoffer Cassel till Nyhetsbyrån Direkt.

Checkin.com fick stor uppmärksamhet under våren när aktien efter några dagars handel på First North hade tiofaldigats från teckningskursen. Sedan dess har kursen fallit tillbaka men står fortfarande 300 procent högre. Med en ägarandel på 25 procent innebär det för Kristoffer Cassels del att innehavet som efter emissionen uppgick till omkring 100 miljoner kronor har ökat till drygt 400 miljoner kronor.

”Jag själv har alltid försökt äga aktier i bolag där ledningen har ‘skin in the game’, men det är så klart få förunnat att kunna hålla kvar det ägarskapet som vi har gjort och det är ju för att vi har varit effektiva och vänt på varenda krona och skapat tillväxt utan att bränna pengar på ett extremt sätt”, säger Kristoffer Cassel.

Börsen brukar ibland kritiseras för kvartalsekonomi med för stort fokus på aktiekursen i det korta perspektivet. Men Kristoffer Cassel ser inga risker med att han som vd med ett stort personligt innehav ska fastna i att tänka för mycket på kursutveckling.

”Jag tror tvärtom att det är lättare att tänka långsiktigt – att det blir mer press från kvartalskapitalism om du är tjänsteman, styrelse som ligger på dig och så vidare. Det spelar roll för mig på lång sikt hur det går för bolaget och det spelar mindre roll för mig hur det går nästa månad eller kvartal”

Enligt den så kallade pilotskolan borgar ett stort ägande av vd i det egna bolaget för högre aktieägarvärde på sikt när ledning och ägare har samma intresse. Erik Lidén är professor i finansiell ekonomi och har studerat insynsägande i noterade bolag och bland annat varit med och grundat Insiderfonder, som förvaltas baserad på insynspersoners affärer i de egna bolagen.

”En vd som sätter ett bolag på börsen och saknar ägande känns inte riktigt trovärdig. Det kan naturligtvis finnas betydande optionsavtal i bakgrunden som i så fall kan ‘mjuka ut’ den annars negativa bilden”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland årets börsnykomlingar är bilden blandad. En ”median-vd” bland nykomlingarna hade vid noteringen ett innehav på drygt 11 miljoner kronor. Antalet med inget innehav är få, men cirka 25 procent har ett innehav under 1 miljon kronor.

Gemensamt för bolagen med lågt vd-ägande är av naturliga skäl att toppchefen inte finns bland grundarna utan är anställd tjänsteman. Det omvända gäller för toppen av listan där de tio vd:arna med störst innehav tillsammans ägde aktier för närmare 10 miljarder kronor vid noteringen.

Störst innehav i pengar räknat har Storskogens vd och medgrundare Daniel Kaplan med ett innehav på 3 miljarder kronor i A- och B-aktier följd av makarna Pernilla och Niclas Nyrensten i Revolutionrace. Trots att grundarparet sålde aktier för 630 miljoner kronor vid noteringstillfället uppgick makarnas ägande till 2 miljarder räknat på teckningskursen.

Att vd som också är ägare och grundare säljer aktier i samband med noteringen är dock inget som med nödvändighet behöver vara något negativt, menar Erik Lidén.

”Ta Pernilla Nyresten och respektive – där är en minskning högst ekonomiskt rationell, mot bakgrund av den stora teoretiska förmögenhet man skapat i sitt ägande i bolaget. Att då realisera ett betydande belopp för att i realiteten även skapa ett ekonomiskt oberoende är inget konstigt”, säger han.

Pilotskolan fokuserar på det långsiktiga aktievärdet men sett till starten för nykomlingarna har utvecklingen varit bättre för bolag med stort vd-ägande. Av de tio bolagen med högst vd-ägande har kursen i genomsnitt stigit med över 40 procent per den 13 oktober. Motsvarande siffra för de tio bolagen i botten av listan är -25 procent från teckningskurs. Snittet för alla nykomlingar är en uppgång på 9 procent.

Bild: De tio vd:arna med störst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

Bild: De tio vd:arna med minst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront