Kategoriarkiv: CoinShares International

Kryptomarknaden: ”Mäktig rörelse” kan vara på gång

Hävstångseffekten i kryptomarknadens derivat är just nu stor och kan medföra att kraften i rörelser utökas av lånade pengar som handlare pumpat in i terminsmarknaden. Just nu är det totala antalet öppna derivatkontrakt på rekordhögsta hos kryptovärldens största marknadsplats Binance.

”Vi ser en parabolisk uppgång i kryptoderivatmarknaden. Nuvarande utgångsläge ser ut att vara på väg att lösa ut någon form av ödeläggelse i endera riktningen”, skriver Arcane Researchs analytiker Vetle Lund.

Derivatmarknaden måste ”blåsas ur” innan det nuvarande lågvolatila konsolideringsspannet bryts, menar han. Den senaste dryga månaden har den största kryptovalutan bitcoin handlats stabilt i spannet mellan 19.000-20.000 dollar.

Det står i kontrast till andra finansmarknader, där så väl valutor som räntor och börser handlats mycket slagigare än normalt. September var den värsta månaden för börsvärderingar sedan coronapandemins utbrott i mars 2020.

En allt deppigare makroekonomi med hög inflation och styrräntehöjningar har medfört att kryptovalutorna blivit allt tätare korrelerade med aktier under året, då samtliga former av risktillgångar påverkats negativt av osäkerheten i marknaderna.

Kollektivet av kryptoanalytiker som helhet är dock splittrade kring vad den plötsligt låga volatiliteten i kryptomarknaden egentligen betyder – om det indikerar en marknadsbotten eller om en kraftig rörelse stundar – framgår av en vidare granskning av analytikerkommentarer.

Den minskade volatiliteten kan indikera att en långsiktig botten har nåtts i kryptomarknaden, där bitcoinpriset rasat med 66 procent på ett år.

”Bitcoinpriset har varit remarkabelt starkt i relativa termer på sistone, samtidigt som traditionella marknaders volatilitet tilltagit i bakgrunden. Flera makrodatapunkter indikerar att bitcoininvesterare etablerat sig kring ett marknadsgolv, med flera likheter som känns igen från tidigare cyklers lågpunkter”, skriver kryptoanalysfirman Glassnode.

Kryptoanalytikernas fokus vilar nu, liksom hos analytiker i övriga delar av finansmarknaden, på den amerikanska centralbanken Federal Reserve och de stundande inflationssiffrorna för september som släpps på torsdag.

 

Bättre kursutveckling för nykomlingar med stort vd-ägande

Kursraketen Checkin.coms vd och medgrundare Kristoffer Cassel finns på topplistan över nyblivna börs-vd:ar med störst innehav i det egna bolaget. Sedan noteringen har hans innehav ökat rejält i värde, men det kliar inte i fingrarna att realisera en del av vinsten.

”Jag har absolut inga planer på det. Det känns lite som monopolpengar och vi tänker extremt långsiktigt”, säger Kristoffer Cassel till Nyhetsbyrån Direkt.

Checkin.com fick stor uppmärksamhet under våren när aktien efter några dagars handel på First North hade tiofaldigats från teckningskursen. Sedan dess har kursen fallit tillbaka men står fortfarande 300 procent högre. Med en ägarandel på 25 procent innebär det för Kristoffer Cassels del att innehavet som efter emissionen uppgick till omkring 100 miljoner kronor har ökat till drygt 400 miljoner kronor.

”Jag själv har alltid försökt äga aktier i bolag där ledningen har ‘skin in the game’, men det är så klart få förunnat att kunna hålla kvar det ägarskapet som vi har gjort och det är ju för att vi har varit effektiva och vänt på varenda krona och skapat tillväxt utan att bränna pengar på ett extremt sätt”, säger Kristoffer Cassel.

Börsen brukar ibland kritiseras för kvartalsekonomi med för stort fokus på aktiekursen i det korta perspektivet. Men Kristoffer Cassel ser inga risker med att han som vd med ett stort personligt innehav ska fastna i att tänka för mycket på kursutveckling.

”Jag tror tvärtom att det är lättare att tänka långsiktigt – att det blir mer press från kvartalskapitalism om du är tjänsteman, styrelse som ligger på dig och så vidare. Det spelar roll för mig på lång sikt hur det går för bolaget och det spelar mindre roll för mig hur det går nästa månad eller kvartal”

Enligt den så kallade pilotskolan borgar ett stort ägande av vd i det egna bolaget för högre aktieägarvärde på sikt när ledning och ägare har samma intresse. Erik Lidén är professor i finansiell ekonomi och har studerat insynsägande i noterade bolag och bland annat varit med och grundat Insiderfonder, som förvaltas baserad på insynspersoners affärer i de egna bolagen.

”En vd som sätter ett bolag på börsen och saknar ägande känns inte riktigt trovärdig. Det kan naturligtvis finnas betydande optionsavtal i bakgrunden som i så fall kan ‘mjuka ut’ den annars negativa bilden”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland årets börsnykomlingar är bilden blandad. En ”median-vd” bland nykomlingarna hade vid noteringen ett innehav på drygt 11 miljoner kronor. Antalet med inget innehav är få, men cirka 25 procent har ett innehav under 1 miljon kronor.

Gemensamt för bolagen med lågt vd-ägande är av naturliga skäl att toppchefen inte finns bland grundarna utan är anställd tjänsteman. Det omvända gäller för toppen av listan där de tio vd:arna med störst innehav tillsammans ägde aktier för närmare 10 miljarder kronor vid noteringen.

Störst innehav i pengar räknat har Storskogens vd och medgrundare Daniel Kaplan med ett innehav på 3 miljarder kronor i A- och B-aktier följd av makarna Pernilla och Niclas Nyrensten i Revolutionrace. Trots att grundarparet sålde aktier för 630 miljoner kronor vid noteringstillfället uppgick makarnas ägande till 2 miljarder räknat på teckningskursen.

Att vd som också är ägare och grundare säljer aktier i samband med noteringen är dock inget som med nödvändighet behöver vara något negativt, menar Erik Lidén.

”Ta Pernilla Nyresten och respektive – där är en minskning högst ekonomiskt rationell, mot bakgrund av den stora teoretiska förmögenhet man skapat i sitt ägande i bolaget. Att då realisera ett betydande belopp för att i realiteten även skapa ett ekonomiskt oberoende är inget konstigt”, säger han.

Pilotskolan fokuserar på det långsiktiga aktievärdet men sett till starten för nykomlingarna har utvecklingen varit bättre för bolag med stort vd-ägande. Av de tio bolagen med högst vd-ägande har kursen i genomsnitt stigit med över 40 procent per den 13 oktober. Motsvarande siffra för de tio bolagen i botten av listan är -25 procent från teckningskurs. Snittet för alla nykomlingar är en uppgång på 9 procent.

Bild: De tio vd:arna med störst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

Bild: De tio vd:arna med minst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

 

Trading Direkt om bitcoin – och teknisk analys

 

Därefter gjorde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål. Avslutningsvis intervjuades Avanzas Sparekonom Nicklas Andersson om den genomsnittlige spararen.

Christoffer de Geer om:

Hur kinesiska regleringar påverkar Bitcoin-nätverket.

Andelen kriminella transaktioner.

Energikonsumtionen som krävs för att underhålla nätverket.

Alternativa kryptovalutorna Dogecoin och Cardano.

Kryptobolagen Goobit, Safello, Quickbit och Arcane.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Guld, Koppar, Silver, Amex Exploration, Ascelia Pharma, Byggpartner, Chordate, DNO, Eolus Vind, Hexagon, Kinnevik, Ovzon, SCA, Tobii, Xylem, Zignsec.

Bolag/Fonder som nämns i intervjun med Nicklas Andersson: Investor, Volvo, Kinnevik, Embracer, SAS, Evolution, Embracer, Spiltan Aktiefond, Handelsbanken Hållbar Energi, Swedbank, Nordea.

 

Coinshares rusade tresiffrigt i debuten

Aktien handlades under de första tio minuterna mellan 80 och 96 kronor, vilket innebar uppgångar på mellan 78 och 114 procent.

Teckningskursen i den nyemission på 151 miljoner kronor som Coinshares gjorde inför noteringen var 44:90 kronor per aktie, vilket innebar ett pris på bolaget vid 2,84 miljarder kronor före kapitaltillskottet. I öppningshandeln steg det samlade marknadsvärdet på bolagets aktier till drygt 6 miljarder kronor.

Emissionen inför noteringen tecknades till 447 procent och tillförde 2.280 nya aktieägare.

Coinshares affärsområde Coinshares Passive tillhandahåller marknadsplatshandlade produkter som erbjuder exponering mot flera olika digitala tillgångar medan affärsområdet Coinshares Capital Markets fokuserar på tradingaktiviteter.

”Vidare utforskar Coinshares-koncernen en bred uppsättning av ytterligare möjligheter inom den växande digitala tillgångsrymden”, uppgav bolaget inför noteringen.

Företaget grundades 2013 och har i nuläget kontor i Jersey, Stockholm, London och New York. Coinshares förvaltade kapital uppgick till 4,56 miljarder dollar per den 19 februari.

Bolaget hade inför aktieerbjudandet fått teckningsåtaganden för 83 procent av emissionsbeloppet från ledningspersoner, befintliga aktieägare och externa investerare.

Mangold Fondkommission var finansiell rådgivare åt Coinshares i samband med erbjudandet.