Kategoriarkiv: Truecaller

Truecaller: ”Hög tillväxt och fina marginaler”

Det skriver tidningen Dagens industri i analysen ”Veckans Aktie” i måndagens utgåva av tidningen, där rekommendationen för aktien är köp.

Truecallers aktie har varit noterad på börsen i mer än ett halvår och hittills är facit godkänt med beröm, enligt tidningen. Aktien har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index under motsvarande period, trots att den i likhet med andra tillväxtbolag har backat ordentligt sedan årsskiftet.

Di har in sin prognos för 2022 tagit höjd för en viss inbromsning av tillväxten, vilket innebär att värderingen, räknat på årets prognos, är ansträngd. Men nyckeltalen sjunker snabbt nästkommande år tack vare fin underliggande tillväxt och lönsamhet, skriver Dagens industri och pekar på att Truecaller har goda förutsättningar att fortsätta att växa även bortom 2023.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

Tre köptips från Börsveckan

Truecallers lösningar möter stor efterfrågan och bolaget ligger långt före konkurrenterna. Vinsten kan dubblas fram till 2024 och en riktkurs kring 80-85 kronor från fredagens stängning på 66:90 kronor är rimlig på ett års sikt.

Lammhults har en stark balansräkning med utrymme för hög direktavkastning. Dessutom finns utrymme för förvärv, enligt Börsveckan som gillar bolaget samtidigt som värderingen lockar till köp.

Boliden har gått starkt i takt med att priset på viktiga metaller skjuter i höjden, därför finns det skäl att ta hem vinsten, enligt Börsveckan som ger rådet avvakta.

Rottneros-ledningens framgångar senaste åren imponerar men på dagens kursnivåer blir det lite för mycket spekulation, därför ger Börsveckan rådet att avvakta.

Utsikterna för hotellkedjan Scandic är osäkra och risken för bakslag är hög. Börsveckan lockas inte att köpa aktien i dagsläget.

Problemen har avlöst varandra för H&M, trots det utlovas en vändning. Rapporten förra veckan var en besvikelse, men aktien är för billig och för den långsiktige ger kursraset ett bra köptillfälle.

IAR-aktien är för dyr för ett bolag som har tillväxtproblem. Börsveckan tror att många av de förändringar som görs i bolaget kommer att bli bra, men det tarvas viss försiktighet i estimaten och rådet blir avvakta.

 

Truecallers vd: Vi sticker ut som tillväxtbolag som levererar vinst

Rapporten var i linje med de preliminära besked som bolaget lämnat om en tillväxt på över 100 procent och en ökning av justerat ebitda på närmare 160 procent. Men marknadens och analytikernas förväntningar är högt ställda på det svenska techbolaget och rapporten fick ett kyligt mottagande på börsen.

Kommer ni att kunna leverera på marknadens höga förväntningar?

”Vi står fast vid de siffror vi delat med oss av tidigare och räknar med att uppnå dem de kommande tre åren. Tittar vi på det fjärde kvartalet och helåret så har vi en extrem stark underliggande tillväxt men också en kostnadsbild som inte riktigt hinner ikapp intäkterna. Det finns en operativ hävstång som är väldigt stark. Sedan kommer vi att investera väldigt mycket och det har vi haft med i beaktande för de antagande vi gjort”, säger Alan Mamedi till Nyhetsbyrån Direkt.

I rapporten skriver du att ni räknar med en bibehållen hög ebitda-marginal? Ska det tolkas som oförändrad marginal runt fjärde kvartalets 50 procent?

”Ebitda-marginalen i fjärde kvartalet är något över det vi har sagt att vi vill leverera fram till 2024. Vi är ett tillväxtbolag men vi vill också gå med vinst. Samtidigt kommer vi att återinvestera för att växa. Vi kommer inte att ligga på samma nivåer hela tiden som vi har gjort nu i det fjärde kvartalet men det är viktigt för oss att gå med vinst. I vår värld är det inte så vanligt att bolag går med vinst och där vill vi sticka ut”.

Ser du några orosmoln kommande året?

”Nej inte alls. Som jag har sagt förut bolag som går till börsen ska vara i en mogen fas som kan leverera stark tillväxt i en noterad miljö”

Är det en känga till andra bolag som gått till börsen under året med lite andra siffror?

”Nej egentligen inte. Vi blir ibland jämförda med bolag som går till börsen som inte är i samma mognadsfas, men vi är annorlunda framför allt i techvärlden och det tycket jag att man ska observera. Vi är ett svenskt teknikbolag som växer och är lönsamma och det är vi stolta över”, säger Alan Mamedi.

Inför rapporten har aktien stigit fem handelsdagar i rad i det annorstädes stökiga börsklimatet med Ukrainakris och inflationsoro som pressat tech-kollegorna. Aktien inledde rapportdagen med en uppgång men föll sedan tillbaka och var vid klockan 11.20 ned drygt 4 procent.

 

Stark tillväxt för Truecaller

Utfallet kan ställas mot de besked som Truecaller lämnade den 20 januari om att det justerade ebitda-resultatet väntades bli 185-195 miljoner kr fjärde kvartalet och omsättningen förväntades uppgå till 380-400 miljoner kr.

Jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till -20,8 miljoner kr. Här hade bolaget räknat med poster om -15 till -20 miljoner kr, primärt kopplade till bolagets notering på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021.

Resultatet efter skatt uppgick till 138 miljoner kr (-8,7).

Ingen utdelning föreslås för 2021.

”Baserat på vår starka tillväxt skapar den operativa hävstången i vår affär utrymme för fortsatt ökande investeringar i användarförvärv samt varumärkesbyggande aktiviteter, med en bibehållet hög ebitda-marginal”, skriver vd Alan Mamedi i bokslutsrapporten.

 

Carnegie förväntar starkt kvartal från Truecaller

Carnegie menar att den senaste tidens kursfall inte reflekterar den operativa prestandan, och förväntar sig ett ”mycket starkt” fjärde kvartal från Truecaller.

Bolaget bedöms kunna upprätthålla både hög tillväxt och höga marginaler. För perioden 2020-23 spås en genomsnittlig årlig tillväxt på över 60 procent, med en än större ökning vad gäller ebitda.

När Truecaller noterades i oktober var teckningskursen 52 kronor per aktie. I början av december gjordes en toppnotering på närmare 139 kronor. På fredagsmorgonen hade aktien stigit 0,2 procent till 82:20 kronor.

Carnegie var en av rådgivarna i samband med börsintroduktionen.

Truecaller köper israeliska CallHero

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 4,5 miljoner dollar, varav 2,6 miljoner betalas kontant vid förvärvets slutförande och 1,9 miljoner genom nyemitterade aktier i Truecaller. Därtill utgår en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 2 miljoner givet att vissa mål uppnås under en period på upp till fyra år efter affärens slutförande.

CallHero har utvecklat en teknisk lösning för både Android och iPhone, som automatiskt besvarar och analyserar inkommande samtal med hjälp av en digital assistent. Lösningen erbjuds idag till konsumenter och företag i USA.

Förvärvet är i första hand ett förvärv av teknik och kompetens och bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på resultatet under 2022.

 

Trading Direkt: Bolaget med halva draknästet i ryggen

”Vi har med oss halva draknästet kan man säga. Det är ett erkännande”, sade Stefan Willebrand i torsdagens Trading Direkt.

Bolaget grundades 2009 men i och med noteringen på First North den 9 november vill man gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett tillväxtbolag. Bland investerarna som tror på att Bricknode ska lyckas med det finns förutom Backing Minds även Collectorgrundaren Lena Apler och den före detta sparekonomen som skapade själva sparekonomen – Claes Hemberg.

 

Truecaller: Det är så här man vill leverera sin första rapport

”Det känns otroligt bra. Det är så här man vill leverera den första rapporten. Vi är supernöjda”, säger vd och medgrundare Alan Mamedi till Nyhetsbyrån Direkt.

Intäkterna ökade med närmare 130 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick därmed till 313 miljoner kronor. Samtidigt drog den justerade ebitda-marginalen upp till 37,6 procent från 30 procent föregående år. 

”Läser man vår rapport så förstår man hur skalbart det är och vilken potential det finns och någonstans att det här bara är början. Nu har vi tagit in en miljard vid noteringen och den ska användas för att växa ännu snabbare”, säger Alan Mamedi.

Är det här en hållbar marginal över tid?

”Jag tror att det är lite upp till oss hur vi vill styra det där. Det jag menar är att vi har väldigt bra marginaler på alla våra intäktsben, så beroende på hur mycket vi trycker på gasen så kan det också påverka”

Bolagets intäkter kommer från annonser, prenumerationer samt från en b2b-tjänst, ”Truecaller for Business”. Av dessa står annonsintäkter för den absoluta majoriteten, cirka 85 procent. Här var tillväxten 157 procent. Prenumerationsintäkterna som ännu är en liten del av intäktskakan växte betydligt mindre, upp 12 procent, men här ser bolaget en stor potential.

”Även om vi förväntar oss att göra mycket optimeringar på annonssidan så är det betydligt bättre marginaler på prenumerationssidan och det är där vi ser en framtida potential. Dels genom att förbättra grunderbjudandet, dels genom att våra tillväxtmarknader befinner sig i en inlärningsfas där de blir mer och mer vana att betala för prenumerationstjänster så vi kommer att se ett skifte i våra tillväxtmarknader precis som vi har sett i Sverige och västvärlden”, säger Alan Mamedi.

Ni lämnar inga prognoser men hur ser du på utsikterna för det kommande kvartalet?

”Det vi kan säga är att vi är på rätt spår och det återstår att se om några månader”, avslutar vd:n.

 

Bättre kursutveckling för nykomlingar med stort vd-ägande

Kursraketen Checkin.coms vd och medgrundare Kristoffer Cassel finns på topplistan över nyblivna börs-vd:ar med störst innehav i det egna bolaget. Sedan noteringen har hans innehav ökat rejält i värde, men det kliar inte i fingrarna att realisera en del av vinsten.

”Jag har absolut inga planer på det. Det känns lite som monopolpengar och vi tänker extremt långsiktigt”, säger Kristoffer Cassel till Nyhetsbyrån Direkt.

Checkin.com fick stor uppmärksamhet under våren när aktien efter några dagars handel på First North hade tiofaldigats från teckningskursen. Sedan dess har kursen fallit tillbaka men står fortfarande 300 procent högre. Med en ägarandel på 25 procent innebär det för Kristoffer Cassels del att innehavet som efter emissionen uppgick till omkring 100 miljoner kronor har ökat till drygt 400 miljoner kronor.

”Jag själv har alltid försökt äga aktier i bolag där ledningen har ‘skin in the game’, men det är så klart få förunnat att kunna hålla kvar det ägarskapet som vi har gjort och det är ju för att vi har varit effektiva och vänt på varenda krona och skapat tillväxt utan att bränna pengar på ett extremt sätt”, säger Kristoffer Cassel.

Börsen brukar ibland kritiseras för kvartalsekonomi med för stort fokus på aktiekursen i det korta perspektivet. Men Kristoffer Cassel ser inga risker med att han som vd med ett stort personligt innehav ska fastna i att tänka för mycket på kursutveckling.

”Jag tror tvärtom att det är lättare att tänka långsiktigt – att det blir mer press från kvartalskapitalism om du är tjänsteman, styrelse som ligger på dig och så vidare. Det spelar roll för mig på lång sikt hur det går för bolaget och det spelar mindre roll för mig hur det går nästa månad eller kvartal”

Enligt den så kallade pilotskolan borgar ett stort ägande av vd i det egna bolaget för högre aktieägarvärde på sikt när ledning och ägare har samma intresse. Erik Lidén är professor i finansiell ekonomi och har studerat insynsägande i noterade bolag och bland annat varit med och grundat Insiderfonder, som förvaltas baserad på insynspersoners affärer i de egna bolagen.

”En vd som sätter ett bolag på börsen och saknar ägande känns inte riktigt trovärdig. Det kan naturligtvis finnas betydande optionsavtal i bakgrunden som i så fall kan ‘mjuka ut’ den annars negativa bilden”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Bland årets börsnykomlingar är bilden blandad. En ”median-vd” bland nykomlingarna hade vid noteringen ett innehav på drygt 11 miljoner kronor. Antalet med inget innehav är få, men cirka 25 procent har ett innehav under 1 miljon kronor.

Gemensamt för bolagen med lågt vd-ägande är av naturliga skäl att toppchefen inte finns bland grundarna utan är anställd tjänsteman. Det omvända gäller för toppen av listan där de tio vd:arna med störst innehav tillsammans ägde aktier för närmare 10 miljarder kronor vid noteringen.

Störst innehav i pengar räknat har Storskogens vd och medgrundare Daniel Kaplan med ett innehav på 3 miljarder kronor i A- och B-aktier följd av makarna Pernilla och Niclas Nyrensten i Revolutionrace. Trots att grundarparet sålde aktier för 630 miljoner kronor vid noteringstillfället uppgick makarnas ägande till 2 miljarder räknat på teckningskursen.

Att vd som också är ägare och grundare säljer aktier i samband med noteringen är dock inget som med nödvändighet behöver vara något negativt, menar Erik Lidén.

”Ta Pernilla Nyresten och respektive – där är en minskning högst ekonomiskt rationell, mot bakgrund av den stora teoretiska förmögenhet man skapat i sitt ägande i bolaget. Att då realisera ett betydande belopp för att i realiteten även skapa ett ekonomiskt oberoende är inget konstigt”, säger han.

Pilotskolan fokuserar på det långsiktiga aktievärdet men sett till starten för nykomlingarna har utvecklingen varit bättre för bolag med stort vd-ägande. Av de tio bolagen med högst vd-ägande har kursen i genomsnitt stigit med över 40 procent per den 13 oktober. Motsvarande siffra för de tio bolagen i botten av listan är -25 procent från teckningskurs. Snittet för alla nykomlingar är en uppgång på 9 procent.

Bild: De tio vd:arna med störst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront

Bild: De tio vd:arna med minst innehav i det egna bolaget

image

Källa: Bolagen, Holdings, Infront