Kategoriarkiv: smaforetag

Regeringen föreslår utökat skatteanstånd till företag

Det sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) vid en pressträff på torsdagen tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) där de två redogjorde för åtgärder för att stötta företag med anledning av den höga inflationen och situationen på elmarknaden.

Finansministern sade att förslaget innebär att antalet anståndsmånader utökas från nio till tolv månader, företagen kan även ansöka om anstånd för perioden april-juni och den bortre tidsgränsen flyttas till den 12 september nästa år.

Enligt regeringen beräknas cirka 12 000 företag använda sig av det utökade anståndet och cirka 16 miljarder kronor i skatteinbetalningar skulle därmed skjutas framåt i tiden.

”Vi tror att detta kommer att kunna rädda ett antal företag som är på vippen” att inte klara sig, enligt finansministern, som tillade att förslaget inte väntas påverka inflationen.

En proposition ska läggas fram i slutet av januari i en extra ändringsbudget.

Elisabeth Svantesson sade vidare att inflationen kommer att vara hög även nästa år, vilket drabbar både hushåll och företag.

”Den ekonomiska vintern väntas bli längre än vi tidigare trodde”, upprepade finansministern, som tillade att mycket pekar på att vi kommer att få se ökade varsel framöver.

Energi- och näringsminister Ebba Busch sade att regeringen fortsätter att arbeta hårt med tre delar – kraftsamla för att få loss elproduktion, uppmuntra alla som kan att spara el, och därutöver göra det de kan för att stötta både hushåll och företag.

Hon noterade att spotpriserna var relativt låga förra veckan, främst ett resultat av milt väder, och Sverige har kunnat öka sin export till utlandet.

Det är viktigt att Europa sparar på sin gasanvändning så mycket som möjligt, inte minst för att kunna ta höjd för nästa vinter.

Kommande vecka visar prognoserna på förväntan på låga priser, men det är stora osäkerhetsfaktorer på grund av att vädret är så avgörande.

”Därför är det otroligt viktigt att vi fortsätter med åtgärder både på kort och lång sikt för att kunna navigera”, framhöll Ebba Busch, som noterade att Sveriges har stora problem med höga priser och stora fluktuationer på elmarknaden.

Ebba Busch uteslöt inte att regeringen kommer att komma med ytterligare åtgärder längre fram om det skulle behövas.

Regeringen om elprisstödet: ”Utesluter inte ytterligare stödåtgärder”

Under pressträffen gav ministrarna en lägesbild av elförsörjningen och informerade om krisberedskap vid strömavbrott.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) säger att regelverket kopplat till företag är mycket komplicerat och stödet måste även vara förenligt med EU:s statstödregler.

Hon tillägger att det är Försäkringskassan som har ansvar för utbetalning av elstöd till hushållen och att hon inte har några skäl att tro att stödet inte kommer att betalas ut i februari.

På en fråga om elområde 1 och 2 i Norrland också ska kunna få elstöd svarade Ebba Busch att det elstöd som nu ska betalas ut är om man haft ett elpris över 75 öre per kWh, och att det i elområde 3 och 4 har varit rejält mycket högre.

Hon noterade att elpriset i december för första gången översteg 75 öre per kWh i elområde 1 och 2.

”Vi utesluter inte ytterligare stödåtgärder och vi tittar på det”, säger Ebba Busch.

Under pressträffen säger ministern vidare att Sverige och Europa under innevarande och kommande vecka går mildare väder till mötes jämfört med förra veckan, då läget var mycket ansträngt.

Det är fortsatt väldigt stora osäkerheter i prognoserna framöver, och vädret är en avgörande faktor för hur läget för strömförsörjningen kommer att bli. Dessutom finns en risk för bortkoppling och elsystemet måste stärkas, framhåller energiministern.

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) säger att det finns en reell risk för strömavbrott och att svenska folket behöver förbereda sig för just detta. Han tillägger att den som har ansvaret för en verksamhet också har det i tider av kris.

Det är regeringens uppmaning till svenska folket att se över sin hemberedskap för att klara ett strömavbrott som är kort eller långt, fortsätter Carl-Oskar Bohlin. Det är en situation som är oprövad och vi vet inte hur det kommer att gestalta sig.

”Den som i normalfallet klarar av att sköta om sig själv måste också klara av det i en situation med energibortfall”, säger han.

Bohlin framhåller vikten av att i händelse av ett elbortfall exempelvis lyssna på Sveriges Radio för information, tappa upp vatten så det finns tillgängligt om det blir bortfall i vattenförsörjningen och avdela ett rum där man kan vistas för att behålla värmen. Vidare kan man koppla ur strömförande maskiner så det blir lättare när strömmen kommer tillbaka.

”Det är bättre att vara förberedd än att vara oförberedd. Det är inte ett försök att vara alarmistisk och vi säger inte att det kommer att ske”, säger Carl-Oskar Bohlin

Allt fler skogsägare missnöjda över lönsamheten

I dag anser bara knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god och andelen har minskat under de senaste fyra åren. Men investeringsviljan är fortsatt stark, enligt Skogsbarometern, en undersökning som rådgivningsfirman Ludvig & Co och Swedbank står bakom. 

– Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, avdelningschef för ”Skog och Lantbruk” på Ludvig & Co, i en kommentar. 

Skogsägarna tror inte heller på stigande fastighetspriser i samma omfattning som tidigare, visar undersökningen. 

Det är sannolikt en konsekvens av omvärldsläget med stigande inflation och räntor, högre drivmedelspriser och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, skriver bolagen bakom Skogsbarometern i ett gemensamt pressmeddelande. 

När det gäller politiska beslut som påverkar skogsbruket har EU varit mest aktiva, men få svenska skogsägare verkar ha koll på unionens arbete, enligt undersökningen. 

EU-kommissionen har lanserat en rad initiativ som påverkar skog och skogsbruk under de senaste åren. Trots det uppger bara en av tio skogsägare i undersökningen att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Något mindre än hälften – 44 procent – svarar att de inte är insatta överhuvudtaget. 

Däremot ökar andelen av skogsägarna som bedömer att de är lite markant och uppgår nu till 46 procent. 

– EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank, i en kommentar. 

Skatteverket höjer räntan på kvarskatt och anstånd

Skatteverket höjer från och med den 1 november kostnadsräntan på både kvarskatt och anstånd med skatt från tidigare 1,25 procent till 2,5 procent. 

Räntan på skattekontot sätts utifrån den genomsnittliga säljräntan på statsskuldväxlar med en löptid på sex månader. Skatteverkets höjning av kostnadsräntan beror på att den genomsnittliga säljräntan blivit högre, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

– Den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Den som redan har betalat kvarskatten eller gör en betalning som bokförs på skattekontot före den 1 november påverkas inte, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverket, i en kommentar. 

Den höjda kostnadsräntan påverkan även företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. 

Skatteverket höjer även den höga kostnadsräntan, vilket är den ränta som tas ut för skuld som inte är betald på förfallodagen, till 17,5 från tidigare 16,25 procent. 

Dessutom skruvar myndigheten upp intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot från noll till 1,125 procent. 

Många företagare jobbar på semestern

Just nu har miljontals svenskar semester och kan koppla bort jobbet helt. Annat är det för de som driver företag.

Många av dem kan inte vara helt lediga på sin semester.

Det visar undersökningen som Företagarna gjort med drygt 800 företagare i olika delar av Sverige, i olika branscher och med olika storlek på företagen.

Undersökningen visar att:

Mer än varannan företagare, 54 procent, inte kan vara helt ledig under sin semester. Motsvarande siffra 2017 var 42 procent.

Endast 18 procent av företagarna kan ta ut fyra veckors sammanhängande semester.

En av fyra företagare jobbar minst 20 timmar under sin semester.

– När resten av Sverige kopplar på semesterhjärnan så fortsätter hjulen i landets småföretag att snurra. Inom vissa branscher är tempot till och med högre nu än under resten av året, säger Günther Mårder, vd på Företagarna och fortsätter:

– Oavsett hur mycket hängmattan lockar så är rollen som företagare är inget du kan logga ut från. Även under sommarmånaderna ska offerter räknas på och löner betalas ut, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Vad jobbar företagarna med under semestern?
1. Jobbmejl 88 %
2. Administration 78 %
3. Jobbrelaterade telefonsamtal 69 %
4. Har kontakt med kunder 59 %
5. Planerar verksamhet 41 %
6. Sköter företagets normala drift men på distans 38 %
7. Har kontakt med andra på företaget 28 %
8. Marknadsföring 22 %
9. Personalfrågor 14 %
10. Kompetensutveckling 14 %
11. Annat 5 %