Alla inlägg av admin@niteco.se

Börskrasch i Taiwan

En utbredd global brist på aptit för techaktier i kombination med hårdare covid-19-restriktioner som aviserats av hälsodepartement tycks ha varit den utlösande faktorn för den brutala dagsutvecklingen för Taiwans ledande index, enligt Bloomberg News.

Taiwans myndigheter aviserade på onsdagen att covid-åtgärder stramas åt för företag i landet och att de bolag som misslyckas med att åtlyda dessa kommer straffas med böter eller till och med kommer tvingas stänga, enligt hälsominister Chen Shih-chung. Smittan har de senaste veckorna ökat från låga nivåer. Taiwan har hittills under pandemin varit ett av solskensexemplen i fråga om att hålla smittan borta.

Indextungviktarna TSMC och Foxconn, halvledar- och kontraktstillverkarbolag, fanns bland de största förlorarna för dagen ned 1,9 procent respektive 4,7 procent vid stängning.

En annan tänkbar delorsak är högbelånade privatinvesterare som tvingats sälja av i så kallad ”margin call”. Hävstångshandeln har dubblerats det senaste halvåret i Taiwan.

”Vad gäller en kortsiktig korrektion råder lite av en perfekt storm med ett par händelser som äger rum: Starka intressen och stark utveckling i marknaderna, första tecken på covid och lite oro som samverkar med allt det andra vi ser hända – Taiwan är techtungt och vi har sett ett skifte från tillväxt mot värde”, sade Randy Abrams, aktieanalytiker med fokus på Taiwan hos Credit Suisse.

Intradagsrörelsen är den värsta sedan 1969 och lyckades med näppe hålla sig undan en så kallad teknisk korrektion, då index backar mer än 10 procent från en tidigare toppnivå.

Kraschen var så kraftig att det nationella finansstabiliseringsrådet höll ett extrainsatt möte under dagen för att besluta om en intervention var nödgad, enligt lokala medier. Enligt uttalanden från finansminister Juan Ching-hwa har dock uppgett för Bloomberg News att ett sådant möte inte kommer ske, men att kommittén inte utesluter att åtgärder vidtas om oredan fortsätter.

”Investerarförtroendet för Taiex har kollapsat ny på grund av oron över covid-19 sedan hälsoministerns uttalanden. /…/ Det finns också oro över att techaktier, särskilt under andra halvåret, ska få problem på grund av ökade tillverkningskostnader som pressar marginaler”, sade investeringsrådgivaren Paul Cheng på Masterlink Securities till nyhetsbyrån.

Högre inflation än väntat i april

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,3 procent i april jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång om 0,2 procent jämfört med månaden före och en ökning med 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

”Det har nu gått ett år sedan pandemin tydligt påverkade priserna. De kraftiga prisfallen i april i fjol påverkar nu inflationen uppåt”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Månadsförändringen påverkades av högre priser på böcker efter bokrean i mars. Priserna på kläder och skor ökade, liksom priserna för livsmedel och alkoholfria drycker, där det framförallt var grönsakspriserna som steg.

På nedsidan fanns istället lägre elpriser.

I mars var KPIF-inflationen 1,9 procent.

KPI steg 0,2 procent i april, jämfört med föregående månad, och steg 2,2 procent jämfört med samma månad 2020. Infrontenkäten pekade mot +0,2 respektive +2,2 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i april, jämfört med 1,4 procent i mars. Enligt Infronts enkät väntades 1,6 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 2,3 procent i mars samt en KPIFXE-inflation på 1,5 procent.

Embracer och Sinch in i globalt index

Förändringarna träder i kraft efter stängning den 27 maj, enligt ett meddelande från MSCI.

Förändringar i MSCI Global Standard Index som påverkar svenska aktier:

In: Embracer, Sinch och Volvo A.

Ut: Inga

Förändringar i MSCI Global Small Cap som påverkar svenska aktier:

In: Beijer Alma, Cint, Desenio, Enad Global 7, Fagerhult, Hexatronic, Implantica, New Wave, Nordnet, Renewcell, Sagax och Swedencare.

Ut: Cantargia, Embracer, Immunovia, John Mattsson och Sinch.

Förändringar MSCI Global Micro Cap som påverkar svenska aktier:

In: Absolent, Acconeer, Arcane Crypto, Cantargia, Crunchfish, Expres2ion Biotech, Fasadgruppen, Trianon, Ferroamp, Footway, Fortinova, Immunovia, Index Pharma, Irisity, John Mattsson, Karnov, Lyko, Mag Interactive, Maxfastigheter, Metacon, Midsona, Nederman, Nimbus, Nordic Paper, Odd Molly, Organoclick, Qleanair, Readly, Scandinavian Biogas, Stenhus Fastigheter, Teqnion, Thunderful Group och Wästbygg.

Ut: AQ Group, BTS, Elanders, Enad Global 7, Hexatronic, New Wave, Probi, Swedencare och Traction.

Ferronordic slog förväntningarna

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 64,7 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 5,6 procent, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 56 miljoner kronor och resultatet per aktie var 3:85 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 43,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 3:01 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.267 miljoner kronor, mot väntade 1.165 miljoner kronor, enligt Infront.

 

SBB köper äldreboenden för 2,5 miljarder

Förvärven har ett hyresvärde om cirka 107 miljoner kronor och genererar ett driftnetto om cirka 95 miljoner kronor.

Den genomsnittliga löptiden för äldreboendena ligger på cirka 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende till ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 miljoner kronor genererande ett driftnetto om cirka 76 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget har även ingått avtal samt avsiktsförklaringar om försäljning av icke strategiska fastigheter för cirka 1,7 miljarder kronor. Avtal omfattar ett värde av 1,1 miljarder kronor och avsiktsförklaringar cirka 0,6 miljarder kronor.

Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna i slutet på mars 2021 med cirka 13 procent.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.

Här är Bengt Barons nya SPAC-bolag

Förvärvsbolaget är grundat av ”ett team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister” och avser ta in 1 miljard kronor genom börsnotering.

Därefter vill bolaget förvärva ett onoterat bolag med en stark ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik, skriver Aligro.

ACQ Bure blev första svenska bolag att haka på spac-hajpen tätt följt av Creades som också aviserat att en satsning är på väg.

I USA har spac-trenden varit påtaglig och fenomenet omtalat under det senaste året. Med hundratals nya bolag noterade på Wall Street har hajpen heller inte förbigått okritiserad på grund av vad vissa menar är ökade risker och lägre visibilitet för investerare.

 

Razzia mot Oscar Properties kontor

Ekobrottsmyndigheten, EBM, bekräftar uppgiften och uppger att åtgärden föranletts av misstankar om insiderbrott.

”EBM kan bekräfta att en husrannsakan har genomförts i Oscar Properties lokaler under förra veckan. Brottsmisstankarna gäller insiderbrott. I övrigt har vi ingen ytterligare information att lämna med hänsyn till förundersökningssekretess”, uppger EBM i ett uttalande till Di.

Vem eller vilka personer och transaktioner som EBM:s utredning är inriktad mot är oklart.

Oscar Properties själva har ingen kännedom om att någon med koppling till bolaget har blivit delgiven misstanke för brott.

Det framgår av ett pressmeddelande, som kom efter Di:s rapportering. 

Bolaget samarbetar till fullo med Ekobrottsmyndigheten, EBM, i detta ärende och i övrigt har bolaget inga kommentarer, heter det.

Fritidstrenden gynnar Kabe

Nettoomsättningen uppgick till 696 miljoner kr (509). Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 22 procent. Rörelseresultatet blev 52 miljoner kr (10) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (2,0).

Kabe ser en fortsatt stark trend, men räknar samtidigt med kortsiktig påverkan från komponentbrister, leveransförseningar och prishöjningar av insatsmaterial. Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet 2021.

Enligt bolaget har den positiva trenden från 2020 med ökat intresse för att tillbringa sin fritid i Sverige fortsatt.

”De nya trenderna leder till att nya kunder fortsätter att uppskatta vår kompletta produktportfölj och att intresset hos våra återförsäljare för våra produkter är stort”, skriver bolaget.

Enligt Kabe har det första kvartalet utvecklats väl samtidigt som problemen med inleveranser av material har fortsatt att påverka resultatet och planeringen.

”Dock ser vi med tillförsikt på framtiden. Pandemin har lett till ett generellt ökat intresse för Mobile Living”, heter det.