Kategoriarkiv: Ericsson A

Amerikansk domstol avvisar grupptalan mot Ericsson

I sitt beslut avvisade domstolen ”till fullo” kärandens påståenden om att Ericsson vilselett investerare och fastställde att Ericsson inte brutit mot dess informationsskyldighet gentemot investerare, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Beslutet att avvisa grupptalan kan överklagas av käranden, framgår det vidare.

”Ericsson kommer att fortsätta försvara sig kraftfullt om ärendet överklagas”, uppger bolaget.

Sänkta riktkurser för Ericsson efter rapporten

Bra resultat för det första kvartalet, men prognosen för andra kvartalet var en besvikelse, sammanfattas skörden av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av hittills.

Credit Suisse, som sänker sina estimat för Ericssons justerade ebit-resultat med 16-18 procent för 2023 och 2024, står fast vid sin rekommendation underperform.

Investmentbanken lyfter fram att den starka tillväxten som förväntas i Indien i år späder på oro för att den indiska efterfrågan förvandlas till en negativ faktor under 2024.

”Visibiliteten kring efterfrågetrenden är fortsatt låg, och fram till dess att vi får mer klarhet kring när och på vilken nivå som RAN-investeringarna bottnar under 2023/2024, ser vi ett begränsat utrymme för en materiell förbättring i sentimentet och omvärdering av aktien”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Kepler Cheuvreux, som upprepar rekommendationen behåll för Ericsson, anser att telekombolagets mål för 2024 fortfarande ser utmanande ut.

”Framöver bör Ericsson inleda en gradvis återhämtning från och med tredje kvartalet, även om vi fortfarande har svårt att se hur koncernen skulle kunna nå sina mål för 2024 (justerad ebita-marginal i den nedre delen av det långsiktiga målet på 15-18 procent), med utgångspunkt från marginaler på endast 6,4 procent i första halvåret”, skriver Kepler Cheuvreux.

Nordea, som står fast vid sin köprekommendation för Ericsson, drar också ned sina resultatestimat och förväntningarna på Ericssons justerade ebita-resultat sänks med 14 procent för 2023 och med 4 procent för 2024.

Banken anser dock att aktien baserat på de nya estimaten har förutsättningar att leverera ”excellent värde”.

Även Danske Bank behåller sin köprekommendation, men sänker estimatet för Ericssons vinst per aktie 2023 med 16 procent och med 2 procent för 2024.

”Fokus förblir bruttomarginalen och vi räknar med att den bottnar ur under andra kvartalet. I andra halvåret biter kostnadsbesparingar, skiftet i underliggande mix är till större del bakom oss och fler IPR-avtal ger potential för ytterligare boost”, skriver Danske Bank.

Carnegie upprepar behåll och kallar Ericssonrapporten ”stökig med blandade signaler”. Investmentbanken sänker ebit-estimaten för Ericsson med 15 procent för 2023 och med 6 procent för 2024 och 2025.

Riktkursförändringar för Ericsson:

* Credit Suisse sänker till 52 kr (61)

* Nordea sänker till 75 kr (78)

* Kepler sänker till 64 kr (68)

* Danske Bank sänker till 75 kr (80)

* Carnegie sänker till 69 kr (73)

* Cowen sänker till 72 kr (80)

Vid 10-tiden på onsdagen hade Ericsson gått ned 1,1 procent till 56:44 kronor, efter att ha backat 8,6 procent efter rapporten på tisdagen.

Trading Direkt: Annika Winsth om riskerna med fortsatta räntehöjningar

Efter intervjun följer en marknadsuppdatering och teknisk analys med Tobbe Rosén. 

Teknisk Analys i programmet: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, US10Y, Alligo B, Autoliv, Avanza, Avtech, AXA SA, Billerud, Ericsson B, Gapwaves, Mildef, NKT (Dk), Sinch, Troika Media Group (USA), W5, Xact Norden

Ericsson ska betala 207 miljoner dollar i böter

Enligt avtalet, och i enlighet med vad som föreskrivs i DPA, kommer Ericsson att erkänna sig skyldigt till de tidigare uppskjutna åtalspunkterna som avser förhållanden före 2017. I tillägg till detta kommer Ericsson att betala ett bötesbelopp om 207 miljoner dollar.

Ingåendet av avtalet innebär att DPA från 2019 kommer att upphöra.

Ericsson justerar inte de sedan tidigare uppsatta långsiktiga finansiella målen då bolaget inte förväntar sig någon väsentlig avvikelse från dessa.

”Att ta detta steg idag betyder att frågan om överträdelserna är löst. Detta gör att vi kan fokusera på att genomföra vår strategi samtidigt som vi driver en fortsatt kulturell förändring i hela bolaget med integritet i centrum för allt vi gör. Denna uppgörelse är en stark påminnelse om de historiska missförhållanden som ledde till DPA. Vi har lärt oss av detta och vi är på en viktig resa för att förändra vår kultur”, säger Ericssons vd Börje Ekholm.

Ericsson fortsätter att införa stränga kontroller och förbättrad styrning, etik och regelefterlevnad i hela bolaget, med motsvarande förbättringar av bolagets strategi för riskhantering, heter det.

”Förändringen fortsätter och vi är ett mycket annorlunda bolag idag och har gjort viktiga förändringar sedan 2017 och under 2022”, säger Ericsson-chefen.

Vad gäller de tidigare förhållandena i Irak fortsätter bolaget att grundligt utreda fakta i fullt samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission, uppges det samtidigt.

”Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte förändrat denna slutsats”, skriver bolaget.

Under 2019 ingick Ericsson DPA avseende tidigare tillkännagivna överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) relaterat till förhållanden i flera länder mellan åren 2010 och 2016.

”Sedan ingåendet av DPA har DOJ inte påstått eller åtalat Ericsson för någon ny brottslig överträdelse och ingen ny överträdelse har påståtts eller åtalats i dag. Som tidigare meddelats i oktober 2021 och mars 2022, informerade dock DOJ Ericsson att bolaget inte hade tillhandahållit dokument och information till DOJ tillräckligt snabbt och inte heller rapporterat information till DOJ på ett adekvat sätt gällande en internutredning om Irak från 2019”, skriver bolaget.

I enlighet med DPA har det amerikanska justitiedepartementet ensam rätt att avgöra om bolaget har överträtt sina skyldigheter och, om DOJ kommer till denna slutsats, har de möjlighet att åtala bolaget för de tidigare missförhållanden som täcks under DPA.

”Till följd av detta har bolaget erkänt sig skyldigt till de överträdelser av FCPA som bolaget tidigare erkänt som en del av DPA”, framgår det i pressmeddelandet.

I mitten av januari meddelade Ericsson att bolaget i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 tar en avsättning på 2,3 miljarder kronor relaterad till en potentiell uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Ericsson hade då ännu inte nått någon uppgörelse och diskussioner pågick. Aktien steg 6 procent den dagen.

Det nu kommunicerade bötesbeloppet på 207 miljoner dollar motsvarar vid dagens växelkurs strax under 2,2 miljarder kronor och är alltså ungefär i linje med avsättningen.

 

Bekräftat: Ericsson kapar 8 500 tjänster globalt

Jenny Hedelin på Ericssons pressavdelning bekräftar i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt på fredagseftermiddagen att telekomjätten kommer att säga upp 8 500 anställda globalt. Uppsägningarna är en del av det sparprogram som bolaget sjösatt.

”Vi har meddelat tidigare att vi ska göra effektiviseringar i bolaget och det bedöms att det kommer att påverka 8 500 tjänster. Den största delen kommer att ske under 2023 men även 2024 inkluderas. Hur personalminskningarna kommer att hanteras kommer att skilja sig åt beroende på praxis i respektive land”, säger hon till nyhetsbyrån.

Tidigare i veckan blev det känt att Ericsson kommer att minska antalet tjänster i Sverige med cirka 1 400. Tanken är att det ska ske med frivilliga avgångspaket, uppgav Ericsson då.

Enligt Jenny Hedelin ingår personalminskning i Sverige i den totala siffran på 8 500 tjänster globalt. 

I höstas flaggade Ericsson för att bolaget skulle dra ner på kostnaderna, inklusive personal. Totalt ska 9 miljarder kronor sparas in i hela koncernen. 

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

DNB nedgraderar nordiska telekomjättarna

Inga uppenbara ”triggers” för aktierna finns kvar, skriver DNB Markets i analyser daterad på tisdagen där banken nedgraderar Ericsson och Nokia till behåll (köp), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare.

Ericssons rapport för det fjärde kvartalet väntas inte kunna utgöra någon katalysator för kursen enligt DNB, som nu intar en neutral hållning till aktien för 2023.

”Potentiella katalysatorer (Apple-avtalet, kostnadsprogrammet, DPA-avsättningen) har redan spelats ut, och det finns få uppenbara triggers kvar”, skriver banken i analysen.

DNB Markets räknar med att Ericsson aviserar en betydande omstruktureringskostnad, relaterad till sparprogrammet, under 2023 om 9 miljarder kronor, vilket har lett till att banken sänkt estimaten för Ericssons vinst per aktie med 25 procent för 2023.

Vidare ser banken flera eventuella motgångar för Ericsson under 2023. Bolagets relationer inom industrin, som är avgörande för genomförandet av besparingsprogrammet, verkar ha försämrats. Samtidigt står områdena Enterprise och Networks inför negativa cykliska trender och riskerna kvarstår kring den stora utbyggnaden i Indien, menar DNB.

Vad gäller Nokia har DNB dragit ned sina estimat som en följd av valutaeffekter och förväntningar om fortsatta negativa cykliska faktorer. Banken tycker emellertid fortfarande att Nokias värdering är låg och föredrar detta bolag framför Ericsson.

Inga tydliga resultattrender eller andra katalysatorer som kan leda till en omvärdering finns, skriver DNB Markets om Nokia.

DNB Markets har dragit ned riktkursen för Ericsson till 70 kronor (85) och för Nokia till 5:00 euro (5:80).

Vid 10-tiden hade Ericsson gått ned 1,2 procent till 65:55 kronor och Nokia sjunkit 2,2 procent till motsvarande 4:56 euro på Stockholmsbörsen.

Analytiker: Ericssons avsättning lägre än befarat

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt strax efter att Ericsson meddelat att det gör en avsättning om 2,3 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.

”2,3 miljarder kronor anses nog av alla som en låg siffra. Vi hade gissat på 500 miljoner dollar (cirka 5,2 miljarder kronor) men vi har på olika medier sett spekulationer om allt ifrån 500 miljoner dollar till över 1 miljard dollar”, uppger Carnegies analytiker Predrag Savinovic i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

Handelsbankens analytiker Daniel Djurberg för samma resonemang.

”Det var ungefär i linje med vad vi räknat med på Handelsbanken, men vi tror att det är betydligt mindre än vad marknaden räknat med”, säger han och uppskattar att flera i marknaden troligen räknat med en avsättning kring 10-12 miljarder kronor.

Analytikerna lyfter också fram att vikten av att Ericsson får fortsätta att göra affärer i USA och att DOJ:s granskning inte lett till några begränsningar på den amerikanska marknaden för Ericsson.

”Vi har tidigare lyft fram att en uppgörelse med DOJ vore en positiv trigger för aktien för att det tar bort risken i caset. Vissa har varit rädda för konsekvenser andra än böter, som skulle göra det svårare för Ericsson att få vissa kontrakt”, kommenterar Predrag Savinovic.

Ericsson avsättning omfattar en potentiell uppgörelse med DOJ angående tidigare tillkännagivna icke-kriminella påstådda överträdelser inom ramen för 2019 års avtal om uppskjuten åtalsprövning (Deferred Prosecution Agreement, DPA).

Analytikerna påpekar samtidigt att Ericsson ännu inte är färdigt med utredningen i Irak och påminner om att det kan komma ytterligare böter därifrån, men antagligen handlar det om ett lägre belopp än DOJ-avsättningen.

Ericssonaktien reagerade positivt på beskedet och var vid 15.40-tiden upp 6,5 procent.

”Uppgången hamnar nog i det häradet i dag, men sedan tror jag att det här kommer att hjälpa till eftersom ett antal fonder och andra investerare inte kunnat investera i Ericsson på grund av ESG-sidan”, säger Daniel Djurberg och tillägger att DOJ-beskedet tillsammans med Ericssons förändring i styrelsen kan utgöra positiva faktorer för aktien på sikt.