Kategoriarkiv: Ericsson A

Trading Direkt: Annika Winsth om riskerna med fortsatta räntehöjningar

Efter intervjun följer en marknadsuppdatering och teknisk analys med Tobbe Rosén. 

Teknisk Analys i programmet: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, US10Y, Alligo B, Autoliv, Avanza, Avtech, AXA SA, Billerud, Ericsson B, Gapwaves, Mildef, NKT (Dk), Sinch, Troika Media Group (USA), W5, Xact Norden

Ericsson ska betala 207 miljoner dollar i böter

Enligt avtalet, och i enlighet med vad som föreskrivs i DPA, kommer Ericsson att erkänna sig skyldigt till de tidigare uppskjutna åtalspunkterna som avser förhållanden före 2017. I tillägg till detta kommer Ericsson att betala ett bötesbelopp om 207 miljoner dollar.

Ingåendet av avtalet innebär att DPA från 2019 kommer att upphöra.

Ericsson justerar inte de sedan tidigare uppsatta långsiktiga finansiella målen då bolaget inte förväntar sig någon väsentlig avvikelse från dessa.

”Att ta detta steg idag betyder att frågan om överträdelserna är löst. Detta gör att vi kan fokusera på att genomföra vår strategi samtidigt som vi driver en fortsatt kulturell förändring i hela bolaget med integritet i centrum för allt vi gör. Denna uppgörelse är en stark påminnelse om de historiska missförhållanden som ledde till DPA. Vi har lärt oss av detta och vi är på en viktig resa för att förändra vår kultur”, säger Ericssons vd Börje Ekholm.

Ericsson fortsätter att införa stränga kontroller och förbättrad styrning, etik och regelefterlevnad i hela bolaget, med motsvarande förbättringar av bolagets strategi för riskhantering, heter det.

”Förändringen fortsätter och vi är ett mycket annorlunda bolag idag och har gjort viktiga förändringar sedan 2017 och under 2022”, säger Ericsson-chefen.

Vad gäller de tidigare förhållandena i Irak fortsätter bolaget att grundligt utreda fakta i fullt samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission, uppges det samtidigt.

”Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte förändrat denna slutsats”, skriver bolaget.

Under 2019 ingick Ericsson DPA avseende tidigare tillkännagivna överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) relaterat till förhållanden i flera länder mellan åren 2010 och 2016.

”Sedan ingåendet av DPA har DOJ inte påstått eller åtalat Ericsson för någon ny brottslig överträdelse och ingen ny överträdelse har påståtts eller åtalats i dag. Som tidigare meddelats i oktober 2021 och mars 2022, informerade dock DOJ Ericsson att bolaget inte hade tillhandahållit dokument och information till DOJ tillräckligt snabbt och inte heller rapporterat information till DOJ på ett adekvat sätt gällande en internutredning om Irak från 2019”, skriver bolaget.

I enlighet med DPA har det amerikanska justitiedepartementet ensam rätt att avgöra om bolaget har överträtt sina skyldigheter och, om DOJ kommer till denna slutsats, har de möjlighet att åtala bolaget för de tidigare missförhållanden som täcks under DPA.

”Till följd av detta har bolaget erkänt sig skyldigt till de överträdelser av FCPA som bolaget tidigare erkänt som en del av DPA”, framgår det i pressmeddelandet.

I mitten av januari meddelade Ericsson att bolaget i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 tar en avsättning på 2,3 miljarder kronor relaterad till en potentiell uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Ericsson hade då ännu inte nått någon uppgörelse och diskussioner pågick. Aktien steg 6 procent den dagen.

Det nu kommunicerade bötesbeloppet på 207 miljoner dollar motsvarar vid dagens växelkurs strax under 2,2 miljarder kronor och är alltså ungefär i linje med avsättningen.

 

Bekräftat: Ericsson kapar 8 500 tjänster globalt

Jenny Hedelin på Ericssons pressavdelning bekräftar i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt på fredagseftermiddagen att telekomjätten kommer att säga upp 8 500 anställda globalt. Uppsägningarna är en del av det sparprogram som bolaget sjösatt.

”Vi har meddelat tidigare att vi ska göra effektiviseringar i bolaget och det bedöms att det kommer att påverka 8 500 tjänster. Den största delen kommer att ske under 2023 men även 2024 inkluderas. Hur personalminskningarna kommer att hanteras kommer att skilja sig åt beroende på praxis i respektive land”, säger hon till nyhetsbyrån.

Tidigare i veckan blev det känt att Ericsson kommer att minska antalet tjänster i Sverige med cirka 1 400. Tanken är att det ska ske med frivilliga avgångspaket, uppgav Ericsson då.

Enligt Jenny Hedelin ingår personalminskning i Sverige i den totala siffran på 8 500 tjänster globalt. 

I höstas flaggade Ericsson för att bolaget skulle dra ner på kostnaderna, inklusive personal. Totalt ska 9 miljarder kronor sparas in i hela koncernen. 

Trading Direkt: Lars Calmfors om finans- och penningpolitiken

Därefter tog Tobbe Rosén över för att göra teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys i programmet: S&P500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Bico, Calliditas, Energy Save (ESGR B), Evolution, Ferronordic, Karolinska Development, New Wave, Scandinavian Enviro Systems, Sdiptech, Sectra, Sobi, Stockwik förvaltning, Telia och Truecaller.

DNB nedgraderar nordiska telekomjättarna

Inga uppenbara ”triggers” för aktierna finns kvar, skriver DNB Markets i analyser daterad på tisdagen där banken nedgraderar Ericsson och Nokia till behåll (köp), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare.

Ericssons rapport för det fjärde kvartalet väntas inte kunna utgöra någon katalysator för kursen enligt DNB, som nu intar en neutral hållning till aktien för 2023.

”Potentiella katalysatorer (Apple-avtalet, kostnadsprogrammet, DPA-avsättningen) har redan spelats ut, och det finns få uppenbara triggers kvar”, skriver banken i analysen.

DNB Markets räknar med att Ericsson aviserar en betydande omstruktureringskostnad, relaterad till sparprogrammet, under 2023 om 9 miljarder kronor, vilket har lett till att banken sänkt estimaten för Ericssons vinst per aktie med 25 procent för 2023.

Vidare ser banken flera eventuella motgångar för Ericsson under 2023. Bolagets relationer inom industrin, som är avgörande för genomförandet av besparingsprogrammet, verkar ha försämrats. Samtidigt står områdena Enterprise och Networks inför negativa cykliska trender och riskerna kvarstår kring den stora utbyggnaden i Indien, menar DNB.

Vad gäller Nokia har DNB dragit ned sina estimat som en följd av valutaeffekter och förväntningar om fortsatta negativa cykliska faktorer. Banken tycker emellertid fortfarande att Nokias värdering är låg och föredrar detta bolag framför Ericsson.

Inga tydliga resultattrender eller andra katalysatorer som kan leda till en omvärdering finns, skriver DNB Markets om Nokia.

DNB Markets har dragit ned riktkursen för Ericsson till 70 kronor (85) och för Nokia till 5:00 euro (5:80).

Vid 10-tiden hade Ericsson gått ned 1,2 procent till 65:55 kronor och Nokia sjunkit 2,2 procent till motsvarande 4:56 euro på Stockholmsbörsen.

Analytiker: Ericssons avsättning lägre än befarat

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt strax efter att Ericsson meddelat att det gör en avsättning om 2,3 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.

”2,3 miljarder kronor anses nog av alla som en låg siffra. Vi hade gissat på 500 miljoner dollar (cirka 5,2 miljarder kronor) men vi har på olika medier sett spekulationer om allt ifrån 500 miljoner dollar till över 1 miljard dollar”, uppger Carnegies analytiker Predrag Savinovic i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

Handelsbankens analytiker Daniel Djurberg för samma resonemang.

”Det var ungefär i linje med vad vi räknat med på Handelsbanken, men vi tror att det är betydligt mindre än vad marknaden räknat med”, säger han och uppskattar att flera i marknaden troligen räknat med en avsättning kring 10-12 miljarder kronor.

Analytikerna lyfter också fram att vikten av att Ericsson får fortsätta att göra affärer i USA och att DOJ:s granskning inte lett till några begränsningar på den amerikanska marknaden för Ericsson.

”Vi har tidigare lyft fram att en uppgörelse med DOJ vore en positiv trigger för aktien för att det tar bort risken i caset. Vissa har varit rädda för konsekvenser andra än böter, som skulle göra det svårare för Ericsson att få vissa kontrakt”, kommenterar Predrag Savinovic.

Ericsson avsättning omfattar en potentiell uppgörelse med DOJ angående tidigare tillkännagivna icke-kriminella påstådda överträdelser inom ramen för 2019 års avtal om uppskjuten åtalsprövning (Deferred Prosecution Agreement, DPA).

Analytikerna påpekar samtidigt att Ericsson ännu inte är färdigt med utredningen i Irak och påminner om att det kan komma ytterligare böter därifrån, men antagligen handlar det om ett lägre belopp än DOJ-avsättningen.

Ericssonaktien reagerade positivt på beskedet och var vid 15.40-tiden upp 6,5 procent.

”Uppgången hamnar nog i det häradet i dag, men sedan tror jag att det här kommer att hjälpa till eftersom ett antal fonder och andra investerare inte kunnat investera i Ericsson på grund av ESG-sidan”, säger Daniel Djurberg och tillägger att DOJ-beskedet tillsammans med Ericssons förändring i styrelsen kan utgöra positiva faktorer för aktien på sikt.

 

Ericsson överens med Apple – tecknar globalt patentavtal

Inklusive effekter av förlikningen och inklusive pågående IPR-affärer med övriga licenstagare uppskattar Ericsson att intäkterna från IPR-licenser för fjärde kvartalet 2022 blir 5,5-6 miljarder kronor.

Det fleråriga avtalet inkluderar en global korslicens för patenterade standardessentiella cellulära teknologier och vissa andra patenträttigheter, skriver Ericsson. Dessutom har bolagen kommit överens om att stärka sitt teknik- och affärssamarbete inom utveckling av teknik, interoperabilitet och standarder.

Förlikningen avslutar enligt Ericsson de stämningsansökningar som lämnats in av båda företagen i flera länder, bland annat i United States District Court of the Eastern District of Texas, samt de ärenden som lämnats in till United States International Trade Commission.

Ericsson-aktien steg när nyheten publicerades. Från att tidigare ha varit ned drygt en halv procent för dagen hade aktien klockan 14.40 stigit 3 procent.

Ericsson säljer verksamhet

Försäljningen och andra portföljanpassningar kommer att innebära en negativ engångseffekt på Ericssons rörelseresultat inom Enterprise-segmentet om 1,1 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

IoT-verksamheten kommer att flyttas till segmentet Other i första kvartalet inför att affären slutförs och väntas göra en förlust om 0,25 miljarder kronor under första kvartalet 2023. IoT-verksamheten har varit den huvudsakliga orsaken till förluster inom affärsområdena Technologies och New Business inom segmentet Enterprises.

Genom transaktionen kommer Ericsson också att förvärva en mindre andel av Aeris Communications.

Hela affären väntas slutföras under första kvartalet nästa år.

Ryskt telekombolaget lämnar in stämningsansökan mot Ericsson

”Vi är medvetna om den stämning som rysk media rapporterat om, men kan inte kommentera den ytterligare för närvarande”, säger en talesperson för Ericsson till Reuters.

I april uppgav Ericsson att bolaget stoppade sin verksamhet i Ryssland och att Ericsson skulle göra en full exit från den ryska marknaden under de kommande månaderna.

”Vi har initierat en process mot Ericsson Corporation och Satel TVK som en följd av bolagens vägran att fullfölja sina åtaganden att leverera utrustning. Större delen av utrustningen som inte har levererats avser order som lades långt innan sanktionerna infördes”, skriver Tele2 i ett uttalande till Reuters.

Satel TVT är ett ryskt bolag som utrustar Tele2 med utrustning från Ericsson, enligt Reuters. Svenska Tele2 sålde sin ryska verksamhet 2013.