Kategoriarkiv: Ericsson A

Trading Direkt: SHB:s Johan Löf om riksbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén analyserade 14 aktier, varav en jämförelse av sex aktier i telekomsektorn inledde programmets andra segment.

Slutligen gick programledare Joakim Rönning igenom morgonens nyhet från SBB, som fått den OMXS30-debuterande aktien att klättra rejält första dagen som del av storbolagsindexet.

Aktier som nämndes i sändningen: SBB, Tobii, Diagonal Bio.

Teknisk analys i avsnittet: Telia, Tele2, Millicom, Nokia, Bredband2, Ericsson, Addvise, Evolution, Ferronordic, Gapwaves, Mips, Mycronic, Scandi Standard, Volvo.

 

Klart sämre än väntat för Ericsson

Snittförväntningarna har justerats för den av Ericsson tidigare meddelade reserveringen om 0,9 miljarder kr avseende Ryssland. Exklusive justeringen för denna reservering låg snittförväntningarna på ett justerat rörelseresultat på 6,44 miljarder kr, enligt Infront.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent, mot snittestimatet om 10,4 procent, och den justerade bruttomarginalen var 42,3 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 43,2 procent.

Minskad försäljning

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, blev 4,7 miljarder kr, mot snittestimatet 5,16 miljarder kr.

Försäljningen uppgick till 55,1 miljarder kr för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 53,5 miljarder kr.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 42,3 procent under det första kvartalet 2022, en minskning jämfört med 42,9 procent motsvarande period föregående år.

Det var en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2021, då bruttomarginalen var 43,5 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 18 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 43,2 procent för det första kvartalet.

Investeringarna påverkade bruttomarginalen negativt

Enligt Ericsson påverkades bruttomarginalen negativt främst av proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja inom Networks och högre initiala utbyggnadskostnader för den molnbaserade 5G Core-portföljen.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 44,8 procent, jämfört med 46,0 procent motsvarande kvartal föregående år.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 23,0 procent mot 21,0 procent första kvartalet i fjol.

Inom Digital Services sjönk den justerade bruttomarginalen till 42,9 procent (43,6).

Höjer prognoser

Ericsson höjer prognosen för marknaden inom radioaccessnät (RAN) och räknar nu med att den kommer att växa med 5 procent under helåret 2022. Tidigare var bedömningen från bolaget en tillväxt om 3 procent för RAN-marknaden.

Nordamerika förväntas numera växa med 8 procent (+3), Europa med 5 procent (+4) och Kina med 4 procent (0).

Ericssons kassaflöde under det första kvartalet tyngdes av en ”proaktiv” lageruppbyggnad.

”På grund av de globala utmaningarna inom leveranskedjan beslutade vi att bygga upp en buffert av vitala komponenter för att kunna säkerställa att vi uppfyller leveransåtaganden till kunderna”, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Första kvartalets fria kassaflöde före M&A uppgick till -1,7 (+1,6) miljarder kr.

”Vi förväntar oss att de högre lagernivåerna kommer att bestå under de närmaste kvartalen”, skriver Börje Ekholm.

 

 

Ericsson stoppar all rysk verksamhet

Reserveringen hänvisas till en nedskrivning av tillgångar och andra exceptionella kostnader. Ingen kostnad för personalövertalighet är inkluderad i reserveringen, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Reserveringen kommer att bokföras inom segmentet Networks.

Sent i februari stoppade Ericsson alla leveranser till kunder i Ryssland och nu stoppar bolaget all verksamhet med kunder i Ryssland på obestämd framtid.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

DNB spår ”ESG-rabatt” för Ericsson framöver

Det framgår av en analys, där banken justerar ned riktkursen för Ericsson till 125 kronor (144) men behåller köprekommendationen, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen.

I analysen konstaterar DNB Markets att Ericsson har förlorat 100 miljarder kronor i marknadsvärde sedan Irak-skandalen bröt ut.

”Fastän vi tror att bolaget sannolikt kommer fortsätta att handlas till en ESG-baserad rabatt under de kommande 6-12 månaderna, räknar vi med att rabatten gradvis krymper, möjligen ytterligare pådrivet av ett potentiellt förtydligande av DOJ:s reaktion såväl som av lindrande uttalanden från bolaget”, skriver banken.

DNB Markets upprepar ändå sin köprekommendation med hänvisning till att värderingen är attraktiv.

Vidare bedömer DNB Markets det som osannolikt att Ericssons rapport för det första kvartalet kan komma att utgöra någon katalysator för aktien.

En stark försäljning väntas kunna dämpa effekterna av kostnadsinflationen under det första kvartalet, enligt DNB Markets som räknar med att Ericssons försäljning i svenska kronor växer med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelsemarginalen väntas samtidigt bli 11,4 procent, vilket är något lägre än konsensusestimatet som ligger på 12 procent, enligt analysen. DNB Markets räknar bland annat med att råmaterialkostnadsinflation, FoU-investeringar och negativa valutaeffekter kommer att tynga Networks marginaler i större utsträckning än vad analytikernas snittestimat vittnar om.

Vad gäller störningarna i leveranskedjan har dessa, enligt Ericsson självt, varit hanterbara och fortsatt att förbättras under det första kvartalet samtidigt som förutsägbarheten fortfarande är begränsad, enligt analysen.

Vid 10.30-tiden hade Ericssonaktien stigit 1,6 procent till 90:43 kronor.

Graf över Ericssons kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront

 

Carlsberg befarar förstatligande i Ryssland

Carlsbergs vd Cees ‘t Hart uppger i en intervju att bolaget gavs tre olika möjligheter av den ämbetsman som besökte verksamheten, skriver Børsen.

Alternativ ett är att fortsätta med verksamheten exakt som den var innan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Då kommer de ryska myndigheterna inte intervenera.

Som alternativ två så överförs de för närvarande pausade verksamheterna i ryska händer, medan ett alternativ tre utgörs av att lägga ner all produktion och avskeda samtliga anställda.

”Budskapen är synnerligen bekymrande. Det handlar om förstatligande, att ta verksamheten i beslag och samtidigt talas det om att svara upp mot bolag som pausar eller lägger ner verksamhet i Ryssland”, sade Cees ‘t Hart till tidningen.

Den ryske ambassadören i Danmark har å sin sida artikulerat hoten i en debattartikel i tidningen Politiken, där också han uttrycker att bolag kan förstatligas. Det är också något som vice premiärminister Andrej Belousov gått i täten för som arkitekten bakom de tre alternativen.

För helåret 2021 stod Ryssland och Ukraina för 13 procent av koncernens omsättning och drygt 9 procent av rörelseresultatet.

Det danska bryggeriet drog i förra veckan tillbaka vinstprognosen för helåret 2022 till följd av situationen i den ryska verksamheten. Samtidigt meddelades att Carlsberg kommer sluta sälja bolagets öl i Ryssland. Dessutom kommer Baltika Breweries hädanefter att drivas som en separat verksamhet med målet att försörja de anställda och deras familjer, men alla vinster genererade från verksamheten i Ryssland kommer att doneras.

Många svenska bolag, bland annat H&M, Volvo, Sandvik, Essity, Autoliv, Ericsson och Ikea, har pausat verksamhet i Ryssland efter invasionen av Ukraina.

 

Oligarken: Ryska investerarklimatet på väg tillbaka till 1917

1917 var året för den ryska revolutionen, ledd av bolsjeviken Vladimir Lenin. Vladimir Potanin leder i sin tur metallkonglomeratet Norilsk Nickel, världens största palladium- och nickelproducent, som vd och största enskilda aktieägare.

Han menar att Ryssland måste svara pragmatiskt på västerländska sanktioner som försatt landets ekonomi och finansmarknader i kaos och fått utländska bolag att pausa sina verksamheter. Tecknen på att Rysslands regering nu förbereder åtgärder för att ta över administrationen av dessa bolag är oroande, enligt den 61-årige metallmagnaten.

”Vi bör inte försöka slå igen dörren mot vår omvärld utan försöka behålla Rysslands ekonomiska ställning i de marknader vi lagt så mycket möda åt att odla”, skriver Vladimir Potanin.

Konsekvenserna av att gå en hårdare linje mot väst skulle möta konsekvenser som skulle ta årtionden att reparera skadan av, menar han.

”Det skulle ta oss 100 år tillbaka i tiden, till 1917, och de globala investerarnas förtroendetapp för Ryssland skulle försätta oss i en kyla som skulle bestå i många tiotals år”, skriver Vladimir Potanin.

Oligarkens varnande ord speglar en gryende debatt i den ryska eliten om hur Ryssland ska möta sanktionerna som införts mot landet sedan Kreml inledde överfallet av den sydvästra grannen Ukraina. Den ryska propagandan kallar invasionen för en ”särskild militär operation” ämnad att ”denazifiera och demilitarisera” Ukraina, som har en demokratiskt vald regering med uttalade ambitioner att söka medlemskap i försvarsorganisationen Nato och EU.

”Vi märker hur västvärldens sanktioner även slår mot deras egna ekonomier och måste därför vara smartare och undvika scenarion där sanktioner mot väst drabbar oss själva”, skriver Vladimir Potanin.

Oligarken hävdar också att det vore lämpligt att dra tillbaka restriktioner mot att betala ränteskulder på Rysslands utländska obligationer, som totalt uppgår till 480 miljarder dollar. En teknisk konkurs skulle nämligen leda till direkta återbetalningskrav på hela värdet om 480 miljarder dollar.

”Detta krav skulle även kunna rikta in sig på tillgångar hos större statliga ryska bolag”, skriver Vladimir Potanin.

I slutet av förra veckan meddelade Kreml att räntebetalningar på statens skulder är helt beroende på sanktionernas utformning.

Senast ryska staten inte betalade tillbaka på utländska skulder och gick i konkurs var just vid bolsjevikrevolutionen 1917. Vid den ryska finanskrisen 1998 förföll också statliga skuldbetalningar utan att återgäldas, men då drabbades endast inrikesgäldenärer.

Flera av världens ledande kreditrankingbolag har den senaste veckan flaggat för att Ryssland är på väg mot det nämnda scenariot inom de närmaste månaderna, i takt med att raset i rubel lett till att ryska tillgångar deprecierats när landet i likhet med Iran och Nordkorea förvandlats till paria i världsekonomin.

Flera svenska storbolag, som H&M, Volvo, Ikea, Atlas Copco, Ericsson och Autoliv, har meddelat att verksamheter i Ryssland pausats.

Trading Direkt om hur snabbt vi kan få ner inflationen

 

I programmets andra segment tog tekniske analytikern Tobbe Rosén vid och gick igenom 14 tittarönskemål samt index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i tisdagens program: Eolus Vind, Ericsson, Evolution, Gapwaves, Gränges, Hexatronic, Nvidia, Pandora, Sampo, SBB, Sectra, SKF, Tomra och Volvo.

 

Trading Direkt: Kriget styr känsloläget

Tekniske analytikern Tobbe Roséns genomgång innehöll 14 tittarönskemål samt räntor, råvaror, index, valutor och kryptovalutan bitcoin.

Sist i programmet samlade programledare Joakim Rönning upp några nyheter som kommit i skuggan av Ukrainakrisen men som fått stor kurspåverkan bland storbolagen.

Bolag som nämns i sändningen: Ericsson, Zalando, Global Fashion Group, Inditex och H&M.

Teknisk analys i tisdagens program: Atlas Copco, Avanza, Equinor, Fortnox, Frontline, Golden Ocean Group, Hexagon, Holmen, JLT Mobile Computers, Nibe, SBB, Shamaran, Swedish Match och Tele2.

Trading Direkt: Kan finanskrisen sprida sig från Ryssland?

Det var frågeställningen i tisdagens Trading Direkt, som gästades av Nyhetsbyrån Direkts makrochef Mikael Sandbladh.

Programmet ägnade mest fokus åt kriget i Ukraina, som utgjort fond till det mesta i den finansiella utvecklingen den senaste veckan. Programledare Joakim Rönning ägnade det sista segmentet åt en utblick mot vilka nordiska storbolagsaktier som är särskilt exponerade mot Ryssland.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick dock dessförinnan igenom 14 aktier – varav flera drabbats av ryssfrossa – samt index, råvaror och valutor.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, SSAB, Sandvik, Swedbank, SEB, Handelsbanken, DNB, H&M, Carlsberg, Ferronordic.

Teknisk analys i tisdagens program: Ferronordic, Garo, Veg of Lund, Beyond Meat, Oatly, Beowulf, Betsson, Kindred, Stillfront, Electrolux, MTG, IAR Systems, H&M, Ericsson.