Kategoriarkiv: Academedia

Academedias omsättning ökade

Det justerade rörelseresultatet är rensat för jämförelsestörande poster och redovisningsstandarden IFRS 16.

Jämförelsestörande poster var -6 miljoner kronor (-27).

Nettoomsättningen steg till 4.195 miljoner kronor (3.802). Den organiska tillväxten var 7,5 procent (4,7).

Den justerade rörelsemarginalen sjönk till 6,6 procent (6,9).

Det rapporterade rörelseresultatet steg till 361 miljoner kronor (313) med en rörelsemarginal på 8,6 procent (8,2).

Resultatet före skatt ökade till 217 miljoner kronor (200).

Resultat efter skatt landade på 170 miljoner kronor (155). Resultatet per aktie förbättrades till 1:60 kronor (1:47).

Två färska köptips från Börsveckan

Academedia har i grunden en stabil verksamhet som inte betingar särskilt högt värde på marknaden på grund av den politiska risken.

”Vi anser att det är klart överdrivet och lockas av den billiga aktien”, skriver Börsveckan.

NGS har en stabil intäktsbas, med en stark ställning inom bemanning av vård och skola, men lönsamheten har sakta eroderat genom åren. Risken är högre än vanligt i NGS men efter kurshalveringen det senaste året så är risk/reward ganska attraktiv, även om det kan bli guppigt på vägen, skriver Börsveckan.

Sweco har byggt upp en fin marknadsposition inom teknikkonsultbranschen. Osäkerheten är dock hög kommande två åren, vilket marknaden inte tar höjd för, enligt Börsveckan som anser att värderingen är för hög.

Dala Energi nobbade ett bud från Ellevio i höstas på 2,2 miljarder kronor för elnätsverksamheten. Att budet avvisades väcker frågor kring bolagsstyrningen, anser Börsveckan och avvaktar med aktien.

”Att vara en mindre aktieägare och exempelvis vänta, spekulera, på att kommunerna ska köpa ut bolaget från börsen kan bli en segdragen historia och där man i stället missar potential i andra aktier”, skriver Börsveckan.

Swedencare lyfts från sälj till avvakta av Börsveckan. Pandemin gav ett uppsving för antalet husdjur i Sverige men den höga inflationstakten har gjort det dyrt för hushållen vilket slår mot Swedencare. Vidare oroar skuldsättningen i bolaget. Samtidigt gör kursraset att värderingen inte längre är hög, skriver Börsveckan.

Skolministern: Friskolor ska få mindre skolpeng

I en intervju med SVT om dess granskning av de snabbväxande skolföretagen uppger skolministern att hon utgår ifrån att det kommer bli sänkt skolpeng för friskolor.

”Jag tycker att det är viktigt nu att vi ser över hur kommunernas finansiering ser ut kontra friskolornas. Det kommunala skolväsendet har ju högre kostnader”, säger Lotta Edholm.

Uttalandet verkar inte påverka kurserna i de två friskolekoncerner som handlas på den svenska aktiemarknaden. Vid 11.20-tiden på måndagen handlas Academedia upp 0,3 procent medan First North-listade Cedergrenska stiger 4,1 procent.

Academedia har ett börsvärde på 5,2 miljarder kronor. Motsvarande siffra för det betydligt mindre Cedergrenska ligger på 220 miljoner kronor. 

Bekräftat: Blivande regeringen inför vinststopp för nya friskolor

I avtalet mellan partierna, kallat Tidöavtalet, står det att vinstutdelning inte ska få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare.

”För att nå detta syfte kan regelverket under den period som avses behöva ta hänsyn till olika aktörers förutsättningar, exempelvis vad gäller bolagsstruktur. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att det som startar eller förvärvar en friskola måste ha en ekonomisk styrka. För att uppnå detta ska utredning tillsättas”, skriver de.

I avtalet ingår även skärpt ägarprövning vid start eller köp/övertagande av skola, återkrav av skolpeng vid bland annat brott, ökad insyn i friskolor och en sanktionstrappa vid kvalitetsbrister.

Academedias aktie handlades ned med omkring 9 procent, från att ha legat kring nollstrecket i samband med att TV4-uppgifterna publicerades.

Andersson: S vill stoppa vinstuttag i friskolor

Den nuvarande modellen med skolkoncerner som gör stora vinster har nått vägs ände, enligt statsministern.

”Vi kan inte fortsätta att lappa och laga i ett system som är riggat för segregation och glädjebetyg”, sade Magdalena Andersson.

Det nuvarande systemet gör enligt statsministern att skolkoncerner fritt kan agera utan att ha barnens bästa för ögonen och i stället se till att göra så stor vinst som möjligt.

 

Fyra köptips från Börsveckan

H&M gav ett starkt bokslut och aviserade ett ambitiöst tillväxtmål i samband med rapporten. Börsveckan har avvaktat en tid med aktien men värderingen är inte dyr och därför höjs nu rådet till köp.

Hemnet är ett av de mest framgångsrika digitala bolagen i Sverige och värderas därefter. Konkurrensen hårdnar och frågan är om bäst-före-datum har passerats. Det är också något märkligt att styrelsen föreslår aktieåterköp när värderingen är så hög, skriver Börsveckan som sammantaget ser större risker än möjligheter och rekommenderar sälj.

Skolkoncernen Academedia har nästintill halverats på börsen det senaste året, inte minst efter att Socialdemokraternas beslutat att partiet ska verka för ett förbud mot vinstuttag ur skolan. Den politiska risken är svårbedömd men sett till nuvarande värdering landar Börsveckan i att det lönar sig att ta risk och köpa Academedia som en del i en diversifierad portfölj.

E-handelsbolagen har tagit stryk på senare tid och BHG är inte undantaget. Börsveckan ser dock raset som överdrivet i BHG:s fall och anser att värderingen är attraktiv. Köprådet kvarstår.

Cloetta tog stryk i pandemin men återhämtningen fortsätter i snabb takt för lösgodisförsäljningen. Det kommer att lyfta marginalen och aktien är ett bra defensivt val, skriver Börsveckan som sätter köp på aktien.

Readlys tillväxt var det inget fel på under fjolåret men skalbarheten är inte där, och för 2022 sänks ambitionerna. Frågan är om det är läge att fånga denna fallande kniv, skriver Börsveckan och kommer fram till att det är bäst att avvakta.

Platzer levererade en stabil bokslutsrapport i veckan där vd också är positiv inför framtiden. Börsveckan lockas dock inte av aktien och hänvisar bland annat till att nuvarande värdering är rimlig.

 

Trading Direkt: S&P 500 intressant när köparna tar över

Bolag som nämns i avsnittet: Tele2, Lundin Energy, Academedia, Hemnet, Thule, Cellavision, Alibaba, AMD, Alphabet, General Motors.

Teknisk analys: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, AMD, Bico, Boliden, Calliditas, Evolution, Gatos Silver, Hexatronic, Lundin Mining, NCAB, Sandvik, Scandinavian Enviro Systems, Tesla, Tethys Oil, Öresund.

 

AFV: Academedia billig på lång sikt

”Den är billig redan idag och den demografiska trenden talar för att tillväxten lär vara fortsatt hög under kommande år. Även om lönsamheten mattas av något inom vuxenutbildning ser vi uppsida i aktien på drygt 40 procent. Rådet blir köp”, heter det.

Academedia sjönk 6,1 procent på tisdagseftermiddagen efter att ha lagt fram ett lägre resultat än väntat för det fjärde kvartalet i bolagets räkenskapsår, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

 

Något sämre än väntat för Academedia

Rörelseresultatet blev 329 miljoner kr, jämfört med ett analytikersnitt på 393 miljoner kr. Rörelsemarginalen var 9,0 procent, mot ett snitt på 11,0 procent.

Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster på -14 miljoner kr och IFRS 16, uppgick till 280 miljoner kr. De jämförelsestörande posterna bestod av -4 miljoner kr relaterat till integrationskostnader för förvärvet av Swedish Education Group (Segab) och -10 miljoner kr relaterat till omstruktureringskostnader för gymnasieverksamhet.

Föreslår utdelning

Tidigare under året inställda aktiviteter har under kvartalet kunnat genomföras, vilket enligt Academedia innebar högre kostnader för underhåll och rörliga kostnader om cirka 30 miljoner kr. Ett lägre semesteruttag ökade personalkostnaderna med 25 miljoner kr. Koncernkostnader ökade något, vilket enligt Academedia även det avspeglade kostnader för aktiviteter som tidigare under året behövt ställas in.

Nettoomsättningen uppgick till 3.672 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 3.582 miljoner kr.

Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kr, mot ett snitt på 1,96 kr.

Bolaget föreslår en utdelning på 1,75 kr per aktie (1,50) för verksamhetsåret 2020/2021. Väntat var enligt Infronts sammanställning en utdelning på 1,93 kr.

Academedias fjärde kvartal var i linje med föregående år där vissa tidigare inställda aktiviteter har genomförts och där ett lägre semesteruttag gav högre kostnader.

”Bästa året hittills”

Det skriver vd Marcus Strömberg som samtidigt konstaterar att hela verksamhetsåret ur många perspektiv var det ”bästa och stabilaste” hittills.

För helåret ökade omsättningen med 8,7 procent medan rörelseresultatet steg med 20,1 procent.

”Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den ökade efterfrågan på vuxenutbildning. Vår verksamhetsmodell har stått sig stark i denna omtumlande tid och vi har kunnat fortsätta jobba strategiskt med förvärv och organisk tillväxt i vår kärnverksamhet”, skriver Marcus Strömberg.

Efterfrågan på bolagets tjänster inom vuxenutbildning ökade redan före pandemin men den ökade arbetslösheten under pandemin har gett fler deltagare än vad bolaget räknat med.

För hösten 2021 ses en genomsnittlig elevtillväxt på cirka 7 procent baserat på preliminära elevtal.