Kategoriarkiv: JM

Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1. Mips         14,2% (13,8)
2. Electrolux 13,4% (13,9)
3. SBB 11,6% (12,7)
4. Scandic Hotels 10,5% (10,7)
5. Elekta 10,1% (10,2)
6. Avanza 9,9% (9,8)
7. JM 8,7% (8,4)
8. Sinch 8,5% (8,2)
9. Thule 8,3% (10,4)
10. Intrum 8,2% (7,3)
11. Dometic 7,9% (7,6)
12. SKF 7,6% (7,4)
13. Truecaller 7,0% (6,8)
14. Boozt 6,9% (6,9)
15. Husqvarna 6,5% (6,3)

Valueguard: Nedgången på bostadsmarknaden fortsätter

Bostadspriserna har sjunkit 5,9 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 10,0 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,6 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 3,8 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,3 procent, medan villapriserna sjönk 2,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 11,1 procent.

Under första halvan av november ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 0,8 procent i Stockholm och 2,2 procent i Göteborg, jämfört med hela september. November brukar normalt vara en månad med sjunkande bostadspriser.

Flera fastighetsmäklare konstaterar att bostadspriserna som väntat fortsätter ner, särskilt villapriserna, som påverkas av osäkerheten kring elpriserna. Samtidigt börjar det synas vissa tecken på en utplaning i Stockholm, där priserna visserligen går ned, men mindre än på andra håll.

”Stockholm är ofta en indikator på den fortsatta prisutvecklingen i resten av landet. Att vi ser mindre nedgångar där tyder därför på att man börjar hitta en balans mellan köpare och säljare”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, säger att de tidigast till våren räknar med en återhämtning på bostadsmarknaden, men att de samtidigt upplever att den värsta oron planat ut i storstäderna.

”Allt fler säljare anpassar nu sina förväntningar på bostadsaffären, även om det på många håll är en bit kvar till att möta köparna prismässigt. Utbudet av bostäder till salu är fortsatt högt med många kommande försäljningar, vilket ger stor fördel för spekulanterna”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedlingen menar att bostadsmarknaden ändå står emot väl, med tanke på att pandemieffekter klingat av, reallöner sjunker och räntor stiger.

”I ljuset av det visar bostadsmarknaden snarast stor styrka och motståndskraft nu när priserna inte gått ner mer”, skriver de och påpekar att priserna fortsatt är högre i dag än före pandemin.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -3,0 -5,9 -10,0
Bostadsrätter    
Sverige -1,6 -2,9 -7,9
Stockholm -1,7 -2,0 -8,0
Göteborg -2,4 -5,2 -10,1
Malmö -3,2 -4,7 -5,3
Villor      
Sverige -3,8 -7,5 -11,1
Stockholm -3,0 -6,1 -11,5
Göteborg -4,6 -8,1 -12,7
Malmö -2,5 -6,7 -11,2

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

 

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1. Electrolux      16,1% (16,2)
2. SBB 13,4% (15,4)
3. Mips 13,3% (13,3)
4. Scandic Hotels 11,0% (11,1)
5. Elekta 10,1% (10,4)
6. Boozt 9,4% (9,2)
7. Avanza 9,3% (9,1)
8. Thule 9,0% (9,4)
9. SKF 8,6% (9,0)
10. Sinch 8,4% (10,7)
11. Dometic 8,0% (8,0)
12. H&M 7,8% (7,8)
13. BHG 7,2% (7,3)
14. JM 7,1% (7,2)
15. Intrum 6,6% (6,8)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1. Electrolux      16,3% (16,5)
2. SBB 15,8% (15,9)
3. Sinch 13,6% (14,1)
4. Mips 12,8% (12,9)
5. Scandic Hotels 11,4% (11,4)
6. Securitas 11,2% (16,2)
7. Fingerprint Cards 10,1% (10,6)
8. Elekta 10,1% (10,0)
9. Boozt 9,6% (10,0)
10. Thule 9,5% (9,6)
11. SKF 9,5% (10,3)
12. Dometic 8,4% (8,3)
13. Avanza 7,9% (8,1)
14. H&M 7,7% (7,9)
15. JM 6,9% (6,7)

Valueguard: Breda boprisnedgångar i hela landet

Bostadspriserna i Sverige sjönk 2,8 procent i september jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 2,0 procent. Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden och sjunkit 7,3 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1,9 procent i september jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk mer –3,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,5 procent och villapriserna med 2,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 5,8 procent samtidigt som villapriserna är ned 8,1 procent.

Under första halvan av oktober ser priserna på bostadsrätter ut att ha fortsatt ned. Priserna har sjunkit 1,6 procent i Stockholm och 1,7 procent i Göteborg, jämfört med hela september.

”Att priserna har fortsatt nedåt den senaste månaden är inte oväntat och statistiken från första halvan av oktober tyder på att utvecklingen kommer fortsätta åt samma håll. Det är samtidigt värt att notera att vi sedan september ser större nedgångar i hela landet jämfört med Stockholm. Historiskt sett brukar utvecklingen i huvudstaden vara först med att visa vart priserna är på väg och denna statistik tyder på att prisnedgången har börjat planat ut”, säger Skandiamäklarnas vd Andreas Moritz i en kommentar.

Han tillägger att framför allt villamarknaden påverkas av de höga elpriserna. Även Svensk Fastighetsförmedling är inne på att det är villapriserna som är i fokus nu.

”Under pandemin svängde pendeln till fördel för större bostäder, då man upplevde behov av mer yta för att kunna exempelvis hybridarbeta. Detta drev upp priset för större bostäder på ett markant sätt. Det är dessa som vi nu ser samma prisjustering nedåt på. Efterfrågan har svängt mot mer yt- och energieffektiva bostäder”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,8 -5,8 -7,3
Bostadsrätter    
Sverige -1,9 -4,5 -5,8
Stockholm -1,7 -3,8 -5,4
Göteborg -3,0 -5,8 -8,3
Malmö -1,3 -4,0 -3,1
Villor      
Sverige -3,3 -6,4 -8,1
Stockholm -2,5 -5,9 -8,9
Göteborg -3,9 -5,9 -8,4
Malmö -3,6 -7,9 -11,2

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

 

Valueguard: Spretig utveckling på bomarknaden i augusti

 Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 1,2 procent eftersom augusti är en normalt stark månad på bostadsmarknaden. Bostadsrätter i Stockholm gick mot strömmen och steg i augusti men har sedan vänt ned igen under första halvan av september.

Det visar Valueguards HOX-index.

I årstakt sjönk bostadspriserna med 4,4 procent i augusti, efter en nedgång om 2,6 procent i juli.

Priserna på bostadsrätter steg 0,6 procent i augusti jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,6 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter 0,5 procent medan villapriserna sjönk 1,8 procent. Augusti har historiskt ofta varit en stark månad på villamarknaden. Detta förklarar att nedgången för villor är större efter säsongsjustering.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 3,4 procent samtidigt som villapriserna är ned 4,9 procent.

Utvecklingen i augusti var alltså något spretig. Bostadsrätterna drogs upp av att priset på bostadsrätter i Stockholm steg med 1,4 procent, och i Göteborg med 0,1 procent. I Göteborg steg även villapriserna svagt.

Under första halvan av september ser dock priserna på bostadsrätter ut att ha vänt ned igen. De har sjunkit 0,4 procent i Stockholm och 1,3 procent i Göteborg, jämfört med hela augusti.

”Efter sommaren är fler i behov av att flytta och vi märkte av en säsongsmässigt högre efterfrågan på bostäder i augusti. Samtidigt fortsätter räntehöjningarna och vi har inte heller sett toppen av vare sig inflation eller elpriser. Tidigast under andra halvan av nästa år räknar vi med att bostadspriserna kan vända uppåt igen”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -0,2 -6,8 -4,4
Bostadsrätter    
Sverige 0,6 -6,5 -3,4
Stockholm 1,4 -6,5 -2,6
Göteborg 0,1 -6,3 -5,3
Malmö -0,2 -6,0 -1,9
Villor      
Sverige -0,6 -6,9 -4,9
Stockholm -0,7 -8,0 -6,4
Göteborg 0,2 -6,7 -3,6
Malmö -0,8 -7,9 -6,5

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Trading Direkt: Rekordpessimistiska hushåll

Tobbe Rosén gjorde sedan i vanlig ordning teknisk analys på bland annat index, valutor och 14 tittarönskemål men inte minst en jämförelse mellan börsens mest ägda byggbolag.

Teknisk Analys i sändningen: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Olja, Evolution, Orrön Energy, Husqvarna, IAR B, Media and Games Invest, Clean Motion, Absolent Air Care Group, Lindab International, ADDvise Group, Lucara Diamond, JM, Peab, Skanska, NCC B.

Valueguard: Bostadsrättspriserna vänder uppåt i Stockholm

I årstakt sjönk bostadspriserna med 2,6 procent, efter en nedgång om 0,5 procent i juni.

Priserna på bostadsrätter sjönk 3,3 procent i juli jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 2,7 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 3,2 procent och villapriserna med 1,2 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2,9 procent samtidigt som villapriserna är ned 2,4 procent.

Under första halvan av augusti har priserna på bostadsrätter vänt upp igen i Stockholm och stigit 1,4 procent jämfört med hela juli. Valueguard noterar att priserna på bostadsrätter i Stockholm slutade sjunka kring midsommar och därefter började stiga i månadsskiftet juli/augusti. Man ska dock ha med sig att augusti är en stark månad säsongsmässigt.

”Om uppgången i början av augusti är ett trendbrott eller sedvanlig rekyl efter sommaren är för tidigt att säga, skriver Valueguard.

I Göteborg har borättspriserna fortsatt ned 0,6 procent under första halvan av augusti.

Bjurfors vd Fredrik Kullman konstaterar att priskorrektionen fortsatt under sommaren och att det med tanke på alla osäkerhetsfaktorer i ekonomin nog kan vara en bit kvar till botten.

”Många köpare står ännu vid sidlinjen och väntar på vad som ska hända med räntan, inflationen och inte minst vinterns elpriser. Samtidigt tycker jag att det ser lite bättre ut i dag än det gjorde för bara någon vecka sedan. Utbudet ökar visserligen fortfarande, men på en del lokala marknader syns en dämpning av nytillkomna bostäder. Det här skulle kunna vara en första signal om att vi långsamt närmar vi oss en bättre balans mellan utbud och efterfrågan”, säger han.

Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, säger att viktiga nu blir hur augusti utvecklas, när marknaden kommer i gång igen på allvar efter sommaren.

”Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt? Det är frågan vi nu ställer oss”, säger hon.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar också att säsongsstarten blir viktig.

”En stark start på säsongen kan dämpa oron och förbättra marknadspsykologin så köparna vågar agera på att förutsättningarna faktiskt är bra. En svag start med en stor utbudsökning som inte absorberas av efterfrågan gör i stället att den negativa marknadspsykologin blir självförverkligande med avvaktande köpare som gör överutbudet större och marknaden svagare”, skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -2,9 -8,1 -2,6
Bostadsrätter    
Sverige -3,3 -9,0 -2,9
Stockholm -3,5 -10,6 -2,9
Göteborg -3,0 -8,2 -4,6
Malmö -2,5 -7,9 -1,8
Villor      
Sverige -2,7 -7,6 -2,4
Stockholm -2,8 -10,3 -2,9
Göteborg -2,3 -6,6 -2,6
Malmö -3,8 -8,5 -5,0

 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Sämre än väntat för JM

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 432 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 516 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 11,4 procent, mot väntade 12,7 procent.

Intäkterna uppgick till 3.790 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.077 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder uppgick till 732 stycken, mot förväntan om 943, och produktionsstarterna var 719 mot väntade 862.

JM ser att det finns förutsättningar för fortsatta produktionsstarter av bostäder på alla bolagets marknader och förväntar sig en högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret i såväl Stockholm som koncernen i sin helhet.

Det skriver vd Johan Skoglund i rapporten för det andra kvartalet.

Verksamheten uppges ha utvecklats väl med god lönsamhet, samtidigt som bolaget noterade en avvaktande marknad i Stockholm i slutet av perioden.

”Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en fortsatt god lönsamhetsnivå men lågt antal produktionsstarter under det första halvåret. För resterande del av året planeras för ett ökat antal produktionsstarter.

I Norge var marknaden något avvaktande under det andra kvartalet och i Finland har aktiviteten på bostadsmarknaden varit på en fortsatt bra nivå med stabila priser på andrahandsmarknaden under det första halvåret, skriver Johan Skoglund.

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtiden boende samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss handlingsfrihet”, skriver han.

Vidare framhåller JM-chefen att de fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är goda för bolagets affär, trots osäkerheten i omvärlden.

”Jag har förväntan om en fortsatt god utveckling förutsatt en marknad som är relativt stabil under resterande del av 2022”, skriver han.

I utgången av det andra kvartalet var 74 procent av bostäderna i pågående produktion bokade eller sålda. Motsvarande siffra i slutet av första kvartalet var 77 procent.

 

Valueguard: Bostadspriserna faller tungt

Prisnedgångarna verkar dessutom ha fortsatt in i juni, där priset på bostadsrätter under första halvan av månaden sjönk med 3,3 procent i Stockholm och med 3,9 procent i Göteborg, jämfört med hela maj.

Valueguards dagsindex för bostadsrätter i Stockholms stad för bostadsrätter i Stockholms stad visar att priserna började sjunka den sista veckan i april och att de sedan dess är ned totalt cirka 7 procent.

”Nedgången ser ut att ha varit som snabbast under maj. Möjligen kan man se en tendens till utplaning de senaste två veckorna. Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser från prisutvecklingen under enskilda veckor. Under nedgången har också antalet försäljningar varit lägre än normalt, vilket kan tyda på att köpare och säljare har svårt att mötas”, skriver Valueguard.

Bostadspriserna steg i maj med 2,9 procent i årstakt, en nedväxling från 6,0 procent i april och en tydlig real nedgång med den nu höga inflationen.

Priserna på bostadsrätter sjönk 2,1 procent i maj jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,6 procent, medan villapriserna sjönk 1,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3,6 procent, ned från 6,7 procent i april, samtidigt som villapriserna stigit 2,5 procent, ned från 5,7 procent förra månaden.

Nedgången på bostadsmarknaden i maj var störst i Stockholm, där priset på såväl bostadsrätter som villor föll med runt 3 procent.

”Det kommer generellt sett färre på visningarna och spekulanterna tar längre tid på sig, vilket påverkar både säljtider och budpremie. Bostäder som säljs före visning och som sticker i väg 20-30 procent eller mer ser vi alltmer sällan och det är en stor skillnad mot hur det såg ut den här tiden förra året då allt gick åt som smör i solsken”, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

En närmare granskning av prisstatistiken från Bjurfors visar att det är de dyraste objekten som faller mest i pris.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att hög inflation och stigande räntor gör att mindre pengar kan läggas på boendet, men de påpekar samtidigt att förutsättningarna ändå är fortsatt väldigt gynnsamma.

”Trots alarmistiska rubriker om bostadsmarknaden skall man komma ihåg att det fortfarande säljs många bostäder, och till priser som nästan är på toppnivå. Förutsättningarna är fortfarande väldigt goda med nästan full sysselsättning och rörliga bolåneräntor under 2 procent”, skriver de i en kommentar.

De tillägger att de nu negativa boprisförväntningarna bygger på en tro på just kraftiga räntehöjningar, som därmed redan är diskonterade i marknaden.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
HOX      
Sverige -1,6 -2,0 2,9
Bostadsrätter    
Sverige -2,1 -2,6 3,6
Stockholm -3,0 -4,0 3,9
Göteborg -1,9 -1,5 1,3
Malmö -2,2 -1,1 3,7
Villor      
Sverige -1,3 -1,7 2,5
Stockholm -3,2 -3,2 2,2
Göteborg 0,3 -1,4 2,5
Malmö -1,4 -0,2 1,2
 

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image