Kategoriarkiv: Nordea

Nordea: Därför är Nordisk Bergteknik inte längre köpvärd

Banken förväntar sig att Nordisk Bergteknik nu går in i en period med långsammare organisk tillväxt med ett försvagat fritt kassaflöde som troligen kommer innebära dämpad aktivitet inom M&A-området, på kort sikt.

”Vi argumenterar också för att medvinden i prissättningen kommer vända om till en mindre motvind och de negativa utsikterna inom entreprenadbranschen (construction) kommer sannolikt att hämma den framtida tillväxten”, skriver Nordea Markets.

Inför Nordisk Bergtekniks rapport för det första kvartalet som väntas den 4 maj, och som säsongsmässigt tenderar vara åt det svagare hållet, skruvar Nordea Markets ned sina förväntningar för det justerade rörelseresultatet på årsbasis med 6-7 procent för perioden 2023-2025.

Aktien var vid 10.30-tiden på tisdagen ned 3,5 procent.

Chefsekonomen: Räntan ska inte upp så värst mycket mer

”Inflationen är fortfarande mycket hög, vilket talar för högre ränta, medan risken för finansiella kriser talar för att åtminstone Fed har höjt klart”, skriver Winsth.

I Sverige väntas inflationen ligga långt över målet i april.

”Det talar för att räntan ska upp lite till, men inte så värst mycket mer. Marknaden räknar med en klart lägre räntetopp idag än före bankturbulensen i USA och i Schweiz”, skriver Winsth.

Hon tror att Riksbanken trots allt höjer styrräntan i april även om det är tydligt att svensk ekonomi viker på bred front.

”Efter aprilmötet är det mer osäkert hur Riksbanken agerar, men förhoppningsvis går även den mer försiktigt fram”, skriver hon.

För bolåntagare är läget svårbedömt, menar Winsth.

”För närvarande kostar det mer att låna till 3 månaders rörlig ränta än till längre löptider, vilket talar för bundet. Å andra sidan kan räntor med längre löptider komma ned något i närtid samtidigt som en svagare konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i början av nästa år. Om så blir fallet kan det visa sig dyrt att ha låst in sig till en bunden ränta”, skriver hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos (boräntor avser listräntor)

nordea-boranteprog-mars-2023

Källa: Nordea

Bankfrossan har fått bankernas direktavkastningen att skjuta i höjden

Det var förra fredagen som bankfrossan slog till på allvar i och med kollapsen av SVB och Signature Bank. Sedan dess har även amerikanska First Republic och schweiziska Credit Suisse haft det turbulent. Men spridningsrisken till andra europeiska anses minimal. I dag gick till exempel ECB:s bankövervakande gren ut med beskedet att turbulensen inte väntas sprida sig till euroområdets banker och att exponeringen mot Credit Suisse inte är betydande.

Även de nordiska bankerna anses stabila men har ändå dragits med i bankfrossan. Sedan förra torsdagen har Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB har fallit mellan 9 och 15 procent.

− Risken för bankkris och kreditförluster är inte överhängande, även om rädslan är stor på marknaden. Bankaktierna har dock fallit mer än börsindex, konstaterar Privata Affärer-profilen Marcus Hernhag.

Men inget inget ont, som inte har något gott med sig. För kursrasen har fått storbankernas direktavkastning att skjuta i höjden. Det gäller inte minst Handelsbankens A-aktie vars direktavkastning stigit nästan en hel procentenhet sedan förra veckan.

− Handelsbankens A-aktie är ned 10,8 procent sedan inledningen av bankfrossan.  Direktavkastningen med bonusutdelningen inräknad har samtidigt stigit från 7,4 till 8,3 procent. Räknat på den ordinarie utdelningen som är mer återkommande och stabil i sin natur har direktavkastningen ökat från 5,1 procent till 5,7 procent, säger Marcus Hernhag.

Nordeas direktavkastning har samtidigt ökat från 6,7 till 7,7 procent medan Swedbank ökat från 4,6 till 5,4 procent. För SEB A har direktavkastningen stigit från 5,3 till 6,0 procent.

− Det är rejäla förbättringar och något som gör att bankaktier lockar mer, även om en investering kräver att du tror att bankfrossan blåser över. Det finns det inga garantier för och vi ska därför inte placera för mycket i banksektorn den här gången heller, säger Marcus Hernhag.

Tabell: Kursutveckling storbanker sedan 9/3 samt förändringar i direktavkastning

Aktie Kursutv sedan 9/3 (%) Direktavkastning 9/3 (%) Direktavkastning i dag (%)
Swedbank -15,2 4,6 5,4
Nordea -13,3 6,7 7,7
SEB A -12,3 5,3 6,0
SEB C -11,0 4,7 5,3
SHB A -10,8 7,4 8,3
SHB B -9,0 6,1 6,7

Not: Tabellen avser aktiekurser fredag klockan 12 jämfört med slutkurser torsdag 9/3. 

Välj rätt sparform för utländska aktier

Stabila utdelningsaktier är något som kan framstå som attraktivt i börsoron. Snart inleds också utdelningssäsongen då miljardregn väntas för aktieägarna. Men om du sparar i utländska aktier bör du vara mycket noggrann med att ta reda på vad som gäller för den för den placeringsform du väljer för att förvara dina aktier.

Annars är risken att du betalar för mycket i skatt för utdelningarna, om du inte själv agerar och kräver tillbaka skatten i ett annat land.

Bakgrunden är att vissa länder tar ut full källskatt vi utbetalningstillfället och att du själv behöver begära tillbaka skatten som överstiger det som det andra landet har rätt att ta ut.

Nordea ett specialfall

Ett exempel är den nordiska bankjätten Nordea. Efter de senaste dagarnas kursfall i sektorn har Ålandsbankens analytiker pekat ut aktien som ett förstahandsval i banksektorn. Men här gäller det att tänka till innan du köper. Efter flytten av huvudkontoret till Helsingfors år 2018 är banken ett finskt bolag.  Enligt reglerna betalar du som svensk sparare i Nordea därför källskatt på utdelningen i enlighet med finländsk skattelagstiftning.

Det är en stor nackdel för svenska sparare eftersom Finland tar ut en betydligt högre källskatt än den som gäller i Sverige

I Sverige betalar du 15 procent i källskatt på utdelningen medan den finländska skattemyndigheten tar ut hela 35 procent vid utbetalningstillfället.

Detta trots att det nordiska skatteavtalet säger att källstaten Finland har rätt att ta ut 15 procent i källskatt.

Lyckligtvis går det som svensk sparare att få tillbaka merparten av mellanskillnaden mellan den svenska och utländska källskatten.

Men här gäller det att se upp.

Det tar tid och kan kräva en hel del jobb att få tillbaka pengarna. Helt avgörande är vilken placeringsform du väljer.

ISK ger merjobb

Du som väljer ISK eller vanlig aktiedepå för dina utländska aktier tvingas själv att ansöka om att få tillbaka mellanskillnaden mellan den svenska och den finska källskatten, alltså 20 procent i vårt exempel.

Detta gör du direkt hos det finska skatteverket och en blankett finns att ladda ned på myndighetens hemsida.

Det här alternativet innebär således en hel del jobb för dig som sparare, särskilt om du har flera utländska aktier i olika länder. En annan nackdel är att det tar tid innan pengarna landar på ditt konto.

− Jag skulle vilja säga att det tar upp till tre år, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza.

Försäkringsbolaget kräver in pengarna om du har kapitalförsäkring

Den enklaste och smartaste vägen för en svensk sparare är att placera de utländska innehaven i en kapitalförsäkring.

− För att slippa hålla koll på skatteavtal och själv ansöka om återbetalning så är det enklaste att ha utländska aktier som kan tänkas lämna utdelning i en kapitalförsäkring, eftersom försäkringsbolaget då begär tillbaka skatten åt dig. Det är ju försäkringsbolaget som rent formellt äger de aktier du har i kapitalförsäkringen, till skillnad från i en ISK, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Pengarna kommer då automatiskt in på ditt konto med brasklappen att detta kan ta olika lång tid beroende på vilken aktör du väljer för din försäkring.

− Hittills har ett gissel varit att återbetalningen kan ta väldigt lång tid, upp till tre år, varnar Frida Bratt.

Men Nordnet lovar i ett färskt erbjudande att pengarna ska finns på kontot inom en till två månader om man har kapitalförsäkringen där. Men då är det inte säkert att man får tillbaka hela beloppet men i alla fall drygt 90 procent av det.

Även Avanza hjälper sina kapitalförsäkringskunder att få tillbaka skattepengarna.

− Vi har sagt att vi betalar tillbaka 100 procent inom ett år. Vi kommer även att betala i kapp utdelning för 2020-2022 i år, säger Nicklas Andersson.

Konvertera aktier för mindre krångel

Men har du en aktie som till exempel Nordea, som är dubbelnoterad i Stockholm och i Helsingfors, finns ytterligare ett alternativ.

Bland annat Nordnet erbjuder sparare som har svensknoterade Nordeaaktier att konvertera den svensknoterade Nordeaaktien till den som är noteradi Finland. Det är en process som i normalfallet kostar 1 500 kr hos Nordnet. Men gör du konverteringen senast i dag (13 mars) slipper du avgiften.

Genom att konvertera dina svensklistade aktier till den finländska varianten så betalar du lägre källskatt på utdelningen. I stället för 35 procent i källskatt som utgår vid utdelning om du äger den svensklistade aktien, betalar du endast 15 procent i källskatt, efter konverteringen.

Du som väljer att konvertera bör vara medveten om att du tar en valutarisk. Den finländska versionen av Nordeas aktie noteras som bekant i euro.

− Det finns fall då det möjligen kan finnas skäl att handla den svensknoterade aktien, och det är om man endast vill äga aktien kortsiktigt, eftersom valutaväxlingsavgift tillkommer när man handlar den finländska, säger Frida Bratt.